Forumurile Bucuria lui Satan

„Întunericul e lumină întoarsă pe dos” – Belzebut

You are not logged in. In order to view the entire Forum, please log in.

#1 08-Feb-2015 00:37:05

Forores
Moderator
Registered: 02-Nov-2013
Posts: 2,969

De ce există atât de multă suferinţă? Satan ne dă răspunsul

Spre deosebire de așa-zișii „dumnezei” care sunt venerați de adepții programelor inamice și care sunt falși, Satan ne dă înțelepciune, cunoștință răspunsuri sensibile. Creștinii și musulmanii, fiind pe atât de înșelați pe cât sunt, se află în încurcătură când li se cere să explice anumite lucruri.

Mulți oameni se întreabă de ce există atât de multă suferință, sărăcie și urâțenie în lumea asta. Cu mii de ani în urmă, a existat o epocă numită „Era de Aur”. Era o vreme de pace, prosperitate și fericire. Oamenii acelor zile trăiau sute de ani. Zeii noștri erau de asemenea cu noi. De când creștinismul și islamul au intrat în scenă, toate lucrurile frumoase și pozitive au fost transformate în urâciune și distrugere.

Mulți dintre voi sunteți familiari cu puterile minții și a sufletului și cu meditația. Îmi amintesc că mai demult, pe când încă eram ateistă, citeam o carte despre chakre și autorul ne-a cerut să ne „uităm” la fiecare dintre chakrele noastre, lucru pe care l-am făcut iar șocul pe care l-am experimentat aproape că m-a făcut să cad de pe sofa, iar asta m-a umplut de spaimă. Acesta a fost un produs al focalizării atenției mele. Cei mai mulți dintre voi a-ți avut experiențe spirituale în care a-ți avut parte de manifestări similare. Focalizează-ți numai atenția pe o chakră sau pe o altă parte a sufletului și vei descoperi că este o experiență foarte intensă.

Am mai scris despre acest lucru însă privește în jurul tău, tot ceea ce vezi (ecranul calculatorului tău, scaunul pe care stai, patul, mobila, mașinile de pe stradă, clădiri, ferestre … toate lucrurile pe care le vezi au fost cândva idea cuiva, înainte ca aceasta să fie materializată în forma fizică a realității. Acum,  vreau de asemenea să adaug că, anumite lucruri se manifestă singure, cum sunt fenomenele meteorologice, etc., însă majoritatea lucrurilor pe care le folosim în viața noastră de zi cu zi, mai întâi a prins viață în mintea cuiva. Acest lucru descoperă importanța și rolul pe care gândirea și mintea le au. Aceia dintre voi care au practicat meditația de împuternicire în mod regulat, cunoașteți cât de important e să te focalizezi pe lucruri pozitive, întrucât focalizându-te pe tot felul de gânduri distructive, îngrijorare fără rost și negativitate, în mod inevitabil le vei și atrage.

Omul de rând care nu meditează și care are o minte atât de slabă încât gândurile tind să i se risipească, nu posedă multă putere dacă este singur, însă atunci când mintea acestuia este pus la olaltă cu mințile altor milioane de oameni care îți focalizează mințile pe aceleași lucruri, atunci puterea comună a acestora crește exponențial. Am dat peste o carte acum vreo 20 de ani în urmă (nu-mi amintesc nici numele cărții și nici a autorului), în care autoarea vorbea despre o tehnică prin care își putea pune mâinile peste o carte și să-i absoarbă toată cunoștința în mod subliminal. Am citit cum acest lucru poate fi aplicat și în cazul învățării unei limbi străine. Cei mai mulți dintre voi sunteți familiari cu bancnota de $20 și cu incidentul de pe 11 septembrie. Am scris un articol despre acest lucru și despre rolul pe care „sfânta biblie” l-a jucat în acest eveniment; căci această carte este mult mai răspândită decât bancnota de $20 (există câte o biblie în aproape fiecare casă, spital, camere de hotel și în multe alte locuri)

Sfânta scriptură: o carte de vrăjitorie evreiască

Psihiatrii, psihologii și ceilalți care lucrează cu mintea umană oferă anumite teste (cum e testul Rorschach Ink Blot) pentru a sonda în mințile pacienților cu scopul de a defini lucrurile care îi preocupă și pentru a determina structura lor psihologică. Cei mai mulți oameni văd în acele pete de cerneală diverse lucruri, în acord cu propriile lor experiențe de viață, cu felul în care gândesc și cu lucrurile care le preocupă mințile.

Un alt lucru: cei mai mulți dintre voi sunteți conștienți de proporția negativității extreme – iar acesta este o afirmație modestă – prezente atât în biblie cât și în coran. În timp ce citeam prin scripturile evreiești pentru ritualurile de inversare din tora, blestemele împotriva omenirii sunt atât de abundente încât nici nu le poți număra pe toate. Blesteme, blesteme și iarăși blesteme, împreună cu damnare și cea mai cumplită și josnică depravare. Nu trebuie să citești biblia sau coranul din scoarță-n scoarță pentru a fi influențat sau pentru a te lega în energiile hidoase pe care le conțin. Nu trebuie decât să te focalizezi pe acestea și prin focalizare mă refer la a merge la biserică, etc.; musulmanii se „roagă” de 5 ori pe zi, cu fața înspre răsărit, care, asistat de atracția gravitațională a pământului, le amplifică energiile.

Așadar, câtă energie a fost pusă și încă mai este pusă în această distrugere și negativitate extremă? Aceasta a influențat întreaga lume și tot ceea ce este în ea. O mare parte din populație este cufundată în aceasta timp de mai multe vieți la rând. Un singur individ nu are prea multă putere, însă ce zici de câteva zeci de milioane de oameni? Cei mai multe persoane nici măcar nu sunt conștiente de puterile subliminale. Îmi place să completez integrame și în aproape fiecare carte dau de gunoaie din biblie. Ca și cum aceasta se presupune a face parte din cultura generală.

Te întrebi de ce există atât de multe certuri și despărțiri în familie?

Luca 12:53 – Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului şi fiul, împotriva tatălui; mama, împotriva fiicei şi fiica, împotriva mamei; soacra, împotriva nurorii şi nora, împotriva soacrei.

Matei 10:21 –  Fratele va da la moarte pe frate-său, şi tatăl, pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinților lor şi-i vor omorî.
(Acest pasaj este un fapt în comunismul evreiesc în care copiii sunt spălați pe creier să-și dea membrii familiei pe mâna „statului” pentru a fi omorâți)

Matei 10:35 – Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa.


Cele de mai sus nu sunt decât o foarte mică parte din lucrurile în care au fost puse energiile și focalizarea oamenilor timp de secole. Indiferent dacă un credincios a citit biblia din scoarță-n scoarță sau dacă e măcar familiar cu conținutul acesteia (majoritatea oamenilor care urmează această depravare nu sunt conștienți de lucrurile scrise în biblie), acesta tot se leagă în energiile acesteia și cu cât înțelegi mai mult felul în care funcționează mintea umană, vei vedea că acesta este un fapt. Ceea ce gândești, crezi și energiile cu care te conectezi și cu care te identifici, determină ceea ce ești și direcția în care mergi în viață. Pe lângă asta, sunt afectați chiar și aceia care refuză programele creștinismului și islamului sau aceia care sunt necredincioși, pentru că mintea colectivă este îndeajuns de puternică pentru a influența lumea. Mintea maselor este mai puternică.

Atât creștinismul cât și islamul se focalizează pe suferință și moarte. Credincioșii trăiesc pentru moarte (viața de apoi). Este venerat nazarineanul împuțit care „a fost” zdrențuit, înjosit, bătut și sângerat până „și-a dat duhul”. MOARTE. Fiecare împărtășanie creștină se focalizează pe moartea nazarineanului. Și să nu uităm de canibalismul „mănâncă trupul meu” și „bea sângele meu” – acesta creează legăturile subliminale necesare pentru ca crimele ritualice evreiești să poată avea succes (în cadrul acestor ritualuri evreii răpesc un copil gentil, îl duc în una dintre camerele ascunse ale sinagogii și îl măcelăresc pironit de o cruce, asemenea nazarineanului, după care îi beau sângele). Fundația acestor nelegiuiri este în cartea biblică Deuteronomul, loc în care se dau instrucțiunile pentru felul în care trebuie efectuate sacrificiile de sânge. Chiar evreii afirmă aceste lucruri în mod deschis, în ceea ce privește tora.

Am mai scris articole despre sărăcie. Sărăcia este o problemă globală serioasă, care a dus la moartea a milioane de oameni de-a lungul timpului și a ruinat multe vieți.

Matei 6:24 – Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ține la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteți sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.
(Mamona (Mammon): cuvânt ebraic și aramaic care înseamnă „bogății”. Acest cuvânt a fost folosit în predica de pe munte.)
http://www.jewishencyclopedia.com/artic … mon-mammon
De asemenea, a se nota versetul de mai sus în care din nou se pune o emfază pe numărul 6. Capitolul 6 cu versetul 24 … 2+4=6. Evreii mereu folosesc numărul 6. Prin aceasta direcționează energiile în muncă de sclav pentru Gentili și, bineînțeles, bogății și bani pentru ei înșiși. Biblia îi prostește pe credincioși să accepte sărăcia și să trăiască pentru moarte, în timp ce evreii – care au creat această lucrare de degenerare și mizerie pentru Gentili – cunosc mai bine cum stau lucrurile. Bogăția și puterea este concentrată în mâinile lor.

Matei 19:21-24 – „Dacă vrei să fii desăvârșit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-mă.”
22 Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții.
23 Isus a zis ucenicilor săi: „Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor.
24 Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu.”

Marcu 4:19 – dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor şi poftele altor lucruri, care îneacă cuvântul şi-l fac astfel neroditor.

Proverbe 23:4-5 – Nu te chinui ca să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta.
5 Abia ți-ai aruncat ochii spre ea şi nu mai este; căci bogăția își face aripi şi, ca vulturul, își ia zborul spre ceruri.

Eclesiastul 5:10 – Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint şi cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Şi aceasta este o deșertăciune!

Proverbe 11:4 – În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte.

2 Corinteni 9:7 – Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu”.

Matei 6:19-20 – Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoții;
20 ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoții nu le sapă, nici nu le fură.
(acest pasaj este doar un mic exemplu a îndoctrinării de a se trăi o viață întreagă în sărăcie. În multe cazuri, aceasta persistă în multe vieți viitoare, întrucât ajunge să fie întipărit în suflet)

Un bărbat care nu numai că a încurajat dar a și participat în uciderea „vrăjitoarelor”, a afirmat că a citit biblia de vreo 53 de ori. Nu a fost de mirare că acesta a dobândit o înclinare criminală, pentru că dacă venerezi un criminal, ajungi un criminal.

Mai jos sunt câteva exemple de crime comise de „yaweh/iehova” în biblie. Acestea sunt lăudate și preamărite fără încetare de către creștini:

Acestea sunt numerele estimate, bazat pe scrierile din biblie
-Potopul lui Noe, Geneza 7:23 – o estimare de 20.000.000 de morți
-Războiul lui Avraam pentru a-l salva pe Lot, Geneza 14:17-19 – o estimare de 1.000 morți
-Sodoma și Gomora, Geneza 19:24 – o estimare de 2.000 morți
-În timp ce aceștia erau la pat, frații lui Dina au omorât toți bărbații din cetate, Geneza 34:1-31  – o estimare de 1.000 morți
-O foamete de șapte ani, Geneza 41:25-54 – o estimare de 70.000 morți
-Prima plagă peste Egipt, Exod 7:15-27 – o estimare de 10.000
-A șaptea plagă, Exod 9:25 – o estimare de 300.000 morți
-A zecea plagă peste Egipt, Exod 12:29-30 – o estimare de 500.000 morți
-„Domnul” a desfăcut roțile carelor armatei lui Faraon, Exod 14:8-26 – o estimare între 600 și 5.000 morți
-Amaleciții, Exod 17:13 – o estimare de 1.000 morți
-„Cine e de partea domnului?” Prietenii și membrii familiei au fost forțați să se omoare între ei, Exod 32:27-28 – o estimare de 3.000 morți
-Când oamenii au obiectat, „dumnezeu” i-a ars de vii și i-a făcut scrum, Numeri 11:1 – o estimare de 100 morți
-Pe când încă mai aveau carne între dinți, „domnul” i-a pedepsit cu o mare plagă, Numeri 11:33 – o estimare de 10.000 morți
-Au omorât 10 solii pentru raportul lor sincer, Numeri 14:35-45 – 10 morți
-Un bărbat care aduna lemne de foc în ziua sabatului, a fost omorât cu pietre – 1 mort
-Core, însoțitorii lui și familiile acestora au fost îngropați de vi, Numeri 16:27 – 9 morți
-„Dumnezeu” îi arde de vii pe 250 de oameni care au ars tămâie, Numeri 16:35 – 250 morți
-„Dumnezeu” omoară 14.700 de oameni pentru că au obiectat cu privire la crimele comise de acesta, Numeri 16:35 – 14.700 morți
-Masacrul de la Ierihon, Iosua 6:21 – 1.000 morți
-Masacrul de la Ai, Iosua 8:1-25 – 12.000 morți
-„Dumnezeu” oprește soarele astfel încât Iosua să poată ucide pe ziuă, Iosua 10:10-11 – 5.000 morți
-Iosua măcelărește tot ceea ce avea suflare, la comanda lui „Dumnezeu”, Iosua 10:28-42 – 7.000 morți
-Genocidul a 20 de cetăți: niciunul n-a fost lăsat cu viață, Iosua 11:8-12 – 20.000 morți
-„Domnul” îi dă pe canaaniți și pe periziți pe mâinile evreilor, Judecători 1:4 – 10.000 morți
-Povestea cu Ghedeon: „domnul” îi pune pe toți să-i omoare prin sabie pe cei din Iuda, Judecători 7:22 – 120.000 morți
-Un oraș întreg este masacrat și 1.000 de oameni sunt arși de vii pentru că „domnul” a trimis un spirit rău, Judecători 9:23-27 – 2.000 morți
-Masacrarea amoniților, Judecător 11:32-33 – 20.000 morți
-„Dumnezeu” îi forțează pe filisteni să se omoare între ei, 1 Samuel 30:17 – 1.000 morți
-David omoară amaleciți, 1 Samuel 30:17 – 1000 morți
-„Dumnezeu” a omorât 100.000 sirieni pentru că „l-au numit un dumnezeu al munților și nu un dumnezeu al văilor”, 1 Împărați 20:28-29 – 100.000 morți
-„Dumnezeu” a făcut să cadă zidurile cetății peste 27.000 de oameni, omorându-i, 1 Împărați 20:30 – 27.000 morți
Lista poate continua la nesfârșit. Criminal hidos însetat de sânge. Mesajul subliminal e CRIMĂ, OMUCIDERE, MASACRU

Cele de mai sus au fost luate de pe site-ul Dwindling in Unbelief
Site-ul de mai sus are mult mai multe exemple; lista pe care eu am redat-o aici este una infimă.

Nu are rost să dezbatem tema războiului aici. Acea biblie împuțită e plină de războaie, nedreptăți, foamete, cruzime sălbatică și ură nesfârșită pentru omenire. Toate acestea sunt celebrate în sărbătorile care au fost furate de la Gentili/păgâni, în care se cântă cântece de damnare a omenirii, este venerată și se pune o cantitate copioasă de energie în promovarea suferinței, a pierderilor, a morții, sărăciei și durerii. Acest lucru este atââââât de evident. După cum am mai spus, în timp ce pregăteam ritualurile de inversare a blestemelor din tora, numărul blestemelor direcționate asupra omenirii a fost atât de vast încât nici nu știam de unde să încep. Însă sub îndrumarea lui Lilith le-am ales pe cele mai strigătoare, dintre care existau de asemenea foarte multe.

Suntem ceea ce gândim și ceea cu ce ne preocupăm mințile. Acestea sunt lucrurile cu care omenirea și-a investit mintea colectivă de mai bine de două mii de ani. Nu e de mirare că azi există atât de multă durere și suferință. Acesta este răspunsul la întrebare.

Last edited by Forores (14-Oct-2015 01:17:31)


"Omul cu adevărat bun este doar cel care ar fi putut fi rău şi n-a fost."
Hail Satan!!!

Offline

#2 05-Sep-2015 00:15:02

robert777
Membru
Registered: 26-May-2015
Posts: 226

Re: De ce există atât de multă suferinţă? Satan ne dă răspunsul

Foarte frumoasa predica.E greu sa lucrezi cu creierele"spalate".E si mai greu sa fi spiritual intr-o deformata si ticsita de "orbire".Unde  durerea si suferinta e preferata si intretinuta in locul Adevarului,te apasa  si te doare.

Atat de multa suferinta ,ura, egocentrism,pentru un nume care  a distrus latura spirituala a  acestei lumi.

Cat  despre  subliminal e foarte bine inradacinat prin toate  mijloacele posibile(tv,media,socialul si in familie).

Cand suferinta ajunge la un nivel de constientizare,ea ne  ajuta pe plan spiritual.E pacat ca exista atat de multa  suferinta acolo unde  oamenii nu au acces la  Adevarul lui Satan Tatal.Asta nu inseamna ca lucrurile  vor ramane asa .

HAIL SATAN!HAIL RAUM!

Offline

Board footer

Powered by FluxBB 1.5.10