Forumurile Bucuria lui Satan

„Întunericul e lumină întoarsă pe dos” – Belzebut

You are not logged in. In order to view the entire Forum, please log in.

#1 04-Nov-2018 01:16:36

Eudeyrn
Veteran ✸ ✸
Registered: 11-Mar-2015
Posts: 1,812

Expunerea Vrajitoriei Evreiesti

Expunerea Vrajitoriei Evreiesti

De HP Mageson666HP in Nov 03, 2018 9:35 am

În textele evreiești, cum ar fi Talmudul și scrierile asociate ale conducerii evreiești, arată deschis în instrucțiunile lor, ce înseamnă "metatronul inferior" și cum să folosească acest lucru. Înțeleptul Evreu, Rabinul Avraam, fiul lui Rambam [Maimonides], scrierile lui îi învață, pe cei care deja nu înțelegeau, simbolismul în Talmud și scrierile generale ale Înțelepților Evrei, acestea sunt instrucțiuni pline de simbolismul ocult.

Statutul Rabinului Evreiesc în textele evreiești despre "Demonii" Shadim față de ceea ce fac. Statutul Rabinului, Shadim, este un termen al vechiului Babilon pentru ceea ce se numește Jinn, Genie, Daemon. Descrierea pe care o dau despre ei este elementul spiritual al focului. Aceasta este simbolul energiei spirituale individuale și colective, forța vitală și conștiința acesteia. Este de asemenea, un nivel de o asemenea importanță în cultura Greacă și Romană. Aceasta este simbolizată de șarpe pentru Gentili. Aceasta este cheia. Cuvântul Gentil, ceea ce evreii numesc neevrei, sursa semnificației acestui cuvânt este Genie, Gen, numele antic al clasei spirituale a romanilor și grecilor, termenul Shadim în ebraică, este termenul pentru Gentili și conștiința individuală și spirituală a Gentililor, sufletul. Shadim este termenul și simbolul energiei sufletului și, astfel, conștiința Gentililor.

Conducerea evreiască în textele lor menționează cum regelui Solomon ia legat pe Shadim cu lanțuri de aur, speciale cu numele de "dumnezeu", scrise pe el, care le-a dat lanțurilor puterea de a îi lega pe Shadim. Aurul este simbol al energiei lor, vibrația "zeului" lor. În magia evreiască lanțurile simbolizează vrăjile de legare și sunt menționate de multe ori în legătură cu Shadim. Shadimii au fost  legați spiritual și forțați să construiască Templul lui Solomon. Templul lui Solomon în iudaism, după cum se menționează și în Cabală, este simbolul Guvernului Mondial Evreiesc.
Acestea sunt instrucțiunile, Templul lui Solomon nu a fost construit de ciocanul sau de vreun instrument fizic. A fost construit prin magie, vibrația celor 22 de litere ebraice din iudaism. Regelui Shadimilor i se spune că pentru a rupe lanțul de aur, cu numele de "dumnezeu" care îl leagă pe El, este ...... SĂ ȘTEARGĂ NUMELE LUI DUMNEZEU ÎNSUȘI. Numele "zeului" Hashem, în ebraică înseamnă "Numele", care reprezintă cele 22 de litere ebraice și "dumnezeu" este cuvântul și cuvântul reprezintă cele 22 de litere ebraice din iudaism. Tora este numele de "dumnezeu" din Cabala și a scris în cele 22 de litere ebraice. Pentru a rupe lanțurile trebuie să ștergeți numele de "Dumnezeu", cele 22 de litere ebraice.
Alt nivel de a înțelege, este că evreii folosesc scrierea celor 22 de litere Evreiești, pentru a încerca să lege Zeii noștri și ai împiedica din a interveni împotriva evreilor și a planurilor lor malefice pentru oamenii Gentili și lumea noastră. Aceasta include și faptul că, Gentilii provin ,prin recunoașterea evreilor, din rasa fizică a Zeilor și împărtășim gena, sufletul împreună cu ei. Prin anularea acestui fapt, Zeii pot acționa liber, din nou, în lumea noastră pentru a influența pe cine au nevoie și pentru a lucra cu conștiința în masă a Neamurilor Gentile, pentru a elibera lumea de evrei. Ritualul final dă putere Zeilor noștri sacri să acționeze împreună cu noi ca o echipă.
Evreii ne numesc atât pe noi, neamurile Gentile, cât și pe Zeii noștri, "Shadim". Pentru că suntem parte din rasa Zeilor.


Evreii au legat din punct de vedere spiritual și fizic Gentilii, "Shadim", cu "Numele dumnezeului", care este un câmp de energie pe care l-au creat cu cele 22 de litere ebraice și cu formula pe care le-au aranjat, cu numele de Tora. Acesta este scopul creștinismului și al Islamului, de a lega Gentilii de Tora,  rabinul afirmă că adevărata Tora este energia celor 22 de litere ebraice.
Singura modalitate de a anula acest lucru, este de a "Șterge numele lui dumnezeului", care în iudaism se face prin inversarea formulei ebraice, ceea ce înseamnă a inversa cele 22 de formule sau litere ebraice care formează numele "dumnezeului" lor.
Aceasta este cheia pentru a înțelege de ce Ritualurile de inversare a Torei sunt așa de puternice și lucrează la un nivel total, în ciuda numărului de sclavi Golem pe care evreii îi au în creștinism și Islam, care își vărsa energiile în vortexul de energie evreiesc. Literele ebraice de la lanțuri, vasele reale care conțin energia, ca un vas ce conține apă. Dacă scoateți fundul dintr-o găleată, nu va menține apa, va trece prin ea și va dispărea.

Ritualul final îndeplinește Profeția pe care a avertizat-o rabinii. Că Satan îi va distruge prin inversarea Torei, cele 22 de litere ebraice.
Conducerea evreiască recunoaște acest lucru. Fiți atenți la discursul de mai jos termenii "poruncindu-le [neamurilor Gentile] să creeze LANȚURILE propriei lor slugărnicii viitorului nostru Rege al Lumii". Citează din cărțile de vrăjitorie evreiască cu semnificația a ceea ce sa arătat în acest articol.

"Am întemeiat multe asociații secrete, care lucrează pentru scopul nostru, sub ordinele noastre și înspre direcția noastră. Unul dintre multele victorii ale Masoneriei noastre este că ,aceia dintre Gentilii  care devin membri ai Lojelor noastre, nu ar trebui să bănuiască niciodată că îi folosim pentru a-și construi propriile închisori, pe ale căror terase, vom ridica tronul Regelui universal al Evreilor și nu ar trebui să știe niciodată că le-am poruncit să fabrice lanțurile propriei lor slugărnicii viitorului nostru Rege al Lumii "
- Discurs de deschidere de la convenția B'nai B'rith din Paris [publicat în Catholic Gazette, Feb 1936]

Diavolul

Termenul Diavol este numele energiei kundalini, din numele sanscritei Devi. Familia de limbi europene este de origine sanskrită. Devi este cuvântul pentru energiile sufletești în sanscrită. Diavolul a însemnat, de asemenea, "micul Zeu", în Europa în sensul sufletului precum microcosmos.

În tradiția antică, corpul lui Devi a fost termenul pentru petalele chakrei și nadis și cum a fost legat de alfabetul sanscrit. Energia șarpelui a fost numită Energii Devonică și acesta are legătură cu termenul Daemonic. Devi este un termen pentru conștiința individuală iluminată, în lumea antică. Romanii și grecii au numit acest lucru Geniji și Daemon / Demon. Aceasta a fost conștiința sufletească trezită, care vine cu activarea energiei șarpelui și deschiderea sufletului și mintea, reprezintă conștiința spirituală superioară. Termenul de Filozof înseamnă Dragostea lui Sophia. Dragostea este unirea parților contrarii ale sufletului, iar Sophia este energia șarpelui, care înseamnă, de asemenea, înțelepciunea din acest motiv, conștiința trezită. Genji al romanilor, este locul din care termenul Genius provine, el înseamnă același lucru cu Demon. Imaginea Zeului șarpe a fost numită Agathodemoni, "Spiritul Bun", fiind energia conștiinței sufletului, chakrele, sunt centre de conștiință care se raportează la părți ale minții. Egiptenii au numit energia șarpelui "Adevăr". Clasa spirituală romană a fost numită Gens din termenul Genji. Aceasta este originea documentată a termenului Gentil. Evreii ne numesc Gentili în lumea antică, deoarece întreaga noastră cultură socială sa bazat pe învățăturile și practicile de Yoga ale șarpelui, pe care l-am onorat, această conștiință divină individuală a sufletului, în tot ceea ce este în cultura noastră. Întreaga noastră cultură a fost spiritualizată. Genji este, de asemenea, legat de ortografia antică a Gnosis. Grecii antici au denumit Zeii Demoni. Ei au afirmat că Zeus ar trimite un Demon gardian pentru a ajuta o persoană pe calea spirituală. Biblia îi numește pe Zeus, Satan și demonii Săi ... ... Demonii. Acesta este motivul. Șarpele este simbolul lui Satan, care este numit și diavolul din cauza acestui lucru. Imaginea antică a diavolului este aceea a lui Dionysus, care este Shiva în est. Dionysus este în Agathodemoni. Satan este în Sanscrita pentru Adevărul Etern, conștiința șarpelui a sufletului. Acesta este motivul pentru care evreii numesc Gentilii, "ai lui Satan" din același motiv pentru care ne numesc Gentili.

Programul dușmanului evreu este declarat deschis de către rabinii lor ca fiind crearea unei minți de stup pentru omenire. În textele lor, instrucțiunile pentru acest lucru se bazează pe conducerea energiei șarpelui până la chakra rădăcină și închiderea ei, prin aceasta sigilarea Gentililor de la propria lor individualitate, prin utilizarea deplină a psihicului și a puterii lor spirituale. Odată cu înlăturarea individualității, atunci este ușor să transforme oamenii într-un program, acest lucru se face și prin transformarea oamenilor într-un program mergător, un Golem al evreilor, prin infuzarea lor cu energia Metatronului pământesc, forma lor "dumnezeiască" pe care au creat-o cu Tora și mintea de masă, acesta este "spiritul sfânt" al programului evreiesc al creștinismului. Asta este ceea ce înseamnă "prin Cuvântul făcut Carne" din iudaism, cineva care a devenit un robot egoist al Torei. Ei au fost în totalitate posedați de forma lor de gândire a programului inamic. De aceea toate versiunile inamice ale acestui program de la creștinism la comunism încearcă să creeze o minte de stup și să reprime individualitatea și să o elimine. Acest lucru se face mai întâi la nivelul sufletului prin blestemele din Metatronul lor pământesc pentru a lega spiritualitatea Gentililor și apoi totul se face de la acest nivel.

Evreii în legendele lor mistice afirmă că Avraam și Evreii au plecat spre est și au devenit brahmini. Acest lucru face aluzie la faptul că evreii au infiltrat cultura hindusă antică și au lucrat pentru a perverti-o. Ceea ce au făcut. Cele mai vechi comunități evreiești sunt în India. Ultimele concepte corupte care formează hinduismul actual din budism sunt de la inamic. Singurul loc unde se mai găsesc este în învățăturile mistice evreiești care au devenit Kaballah, care sunt instrucțiunile evreilor despre cum să cucerească și să corupă neamurile. Aceste învățături inamice corupte în hinduism se bazează pe un singur lucru. Distrugerea aspectului minții, Amkara, egoul și apoi fuzionarea cu nimicul și făcându-i pe ei înșiși să devină literalmente "pe cale de dispariție" înțelesul Nirvanei. Amkara este, în realitate, Aum Kara, titlul antic al energiilor Devonice și al conștiinței sufletești în est. Partea din psihicul nostru pe care inamicul vrea să o elimine complet din umanitate. Aum este titlul Tridentului care este simbolul șarpelui și Kara este ceea ce se formează și dă viață și semnificație. În mod natural, învățăturile lor  corupte ar încerca să oprească această parte a sufletului. Învățăturile hinduse sunt modificate până la punctul în care sunt periculoase pentru a fi practicate și pot distruge o mintea unei persoane, care se bazează pe reprimarea energiei șarpe. Toate învățăturile lor corupte se bazează pe ștergerea personalității și a conștiinței sufletești și a deveni, așa cum s-a afirmat, dispărut literalmente, un robot. Observați câte dintre acești guru hinduși vor vorbi veșnic ca și cum ar fi Doctorul Phil hindus, dar nu dau niciodată învățături sau cunoștințe spirituale pe care o persoană le poate folosi pentru a avansa .... Ce este spiritual despre un guru materialist, guru de auto-ajutor ..... Ei îți iau și banii.link original: https://ancient-forums.com/viewtopic.ph … 62aca093bb

Last edited by Eudeyrn (15-Nov-2018 22:24:03)


HAIL SATAN! Hail Flauros!

Offline

#2 04-Nov-2018 01:17:40

Eudeyrn
Veteran ✸ ✸
Registered: 11-Mar-2015
Posts: 1,812

Re: Expunerea Vrajitoriei Evreiesti

daca vedeti ceva greseli sau probleme sa imi spuneti capra


HAIL SATAN! Hail Flauros!

Offline

#3 04-Nov-2018 08:57:07

UniversalPower
Spectator
Registered: 23-Jan-2017
Posts: 222

Re: Expunerea Vrajitoriei Evreiesti

Mulțumim de traducere . Interesant topic . Îți sugerez să-ți mai oferi din ambiție ca să mai traduci topice ale HP-urilor inclusiv al lui Maxine , ca să fim informați și să fim cu un pas înaintea evreilor spre a putea reuși să câștigăm acest război civil .


Hail Tatălui Satan !!

Offline

#4 04-Nov-2018 21:25:11

SerLorars13
Autor
From: Romania
Registered: 27-Dec-2015
Posts: 673

Re: Expunerea Vrajitoriei Evreiesti

Alt nivel de a înțelege, este că evreii folosesc scrierea celor 22 de litere Evreiești, pentru a încerca să lege Zeii noștri și ai împiedica din a interveni împotriva evreilor și a planurilor lor malefice pentru oamenii Gentili și lumea noastră. Aceasta include și faptul că, Gentilii provin ,prin recunoașterea evreilor, din rasa fizică a Zeilor și împărtășim gena, sufletul împreună cu ei. Prin anularea acestui fapt, Zeii pot acționa liber, din nou, în lumea noastră pentru a influența pe cine au nevoie și pentru a lucra cu conștiința în masă a Neamurilor Gentile, pentru a elibera lumea de evrei. Ritualul finală dă putere Zeilor noștri sfinți să acționeze împreună cu noi ca o echipă.
Evreii ne numesc atât pe noi, neamurile Gentili , cât și pe Zeii noștri, "Shadim". Pentru că suntem parte din rasa Zeilor.

Voi modifica acest răspuns dacă mai găsesc greșeli, ca să nu fac spam.

Aceasta este cheia pentru a înțelege de ce Ritualurile de inversare a Torei sunt așa de puternice și lucrează la un nivel total, în ciuda numărului de sclavilor Golem pe care evreii îi au în creștinism și Islam, care își vărsa energiile în vortexul de energie evreiesc. Literele ebraice de la lanțuri, vasele reale care conțin energia, ca un vas ce conține apă. Dacă scoateți fundul dintr-o găleată, nu va menține apa, va trece prin ea și va dispărea.

Last edited by SerLorars13 (04-Nov-2018 21:32:00)


"We are at war, do not forget it!"
Hail Seere! Hail Satan!

Offline

#5 06-Nov-2018 00:20:49

Eudeyrn
Veteran ✸ ✸
Registered: 11-Mar-2015
Posts: 1,812

Re: Expunerea Vrajitoriei Evreiesti

multumesc smile


HAIL SATAN! Hail Flauros!

Offline

#6 06-Nov-2018 03:43:28

Thanatos
Membru
Registered: 08-Mar-2017
Posts: 333

Re: Expunerea Vrajitoriei Evreiesti

andy1996 wrote:

Diavolul

Termenul Diavol este numele energiei kundalini, din numele sanscritei Devi. Familia de limbi europene este de origine sanskrită. Devi este cuvântul pentru energiile sufletești în sanscrită. Diavolul a însemnat, de asemenea, "micul Zeu", în Europa în sensul sufletului precum microcosmos.

În tradiția antică, corpul lui Devi a fost termenul pentru petalele chakrei și nadis și cum a fost legat de alfabetul sanscrit. Energia șarpelui a fost numită Energii Devonică și acesta are legătură cu termenul Daemonic. Devi este un termen pentru conștiința individuală iluminată, în lumea antică. Romanii și grecii au numit acest lucru Geniji și Daemon / Demon.

Si ar mai fi faptul ca ar trebui inlocuit "sfinti" acela cu sacri deoarece sfinti sunt asociati crestinismului.

andy1996 wrote:

Alt nivel de a înțelege, este că evreii folosesc scrierea celor 22 de litere Evreiești, pentru a încerca să lege Zeii noștri și ai împiedica din a interveni împotriva evreilor și a planurilor lor malefice pentru oamenii Gentili și lumea noastră. Aceasta include și faptul că, Gentilii provin ,prin recunoașterea evreilor, din rasa fizică a Zeilor și împărtășim gena, sufletul împreună cu ei. Prin anularea acestui fapt, Zeii pot acționa liber, din nou, în lumea noastră pentru a influența pe cine au nevoie și pentru a lucra cu conștiința în masă a Neamurilor Gentile, pentru a elibera lumea de evrei. Ritualul final dă putere Zeilor noștri sacri să acționeze împreună cu noi ca o echipă.

Am observat de asemenea ca stanta metalelor pretioase pure este 999 care este 666 inversat.Asta e valabil pentru aur, platina,argint si paladiu parca.
Mi-a venit in minte sa fac cautarea astea cand am vazut fraza cu "lanturile de aur".De asemenea imi aduc aminte de la un prof de religie care zicea cum ca 666 este nr. Diavolului si 999 este nr. lui "d-zeu" .Dar asta clar e doar o metoda de ai pacalii pe xini sa dea atentie numarului inversat.
Spun asta pentru ca am o bratara de paladiu pur pe care am dat-o jos si am constatat imediat ca ma simt mult mai eliberat fara ea.De asemenea am zgariat stanta pentru ca n-am vrut s-o arunc ci s-o port in continuare.Nu ma interesa stanta personal oricum fiindca nu intentionam sa o vand.
Hail Satan!Hail Astaroth!


Ave Satanas
HAIL SABURAC!

Offline

#7 15-Nov-2018 22:16:28

Eudeyrn
Veteran ✸ ✸
Registered: 11-Mar-2015
Posts: 1,812

Re: Expunerea Vrajitoriei Evreiesti

Probabil ca sunt si reprezentari fizice ale "lanturtilor de aur" , nu pot spune ca eu am vazut exemple, din fericire argintul pe care il am nu are 999, dar mai probabil sa apara la aur si platina  wink  smile In orice caz, nu au un folos asa mare sa le faca si fizic avand in vedere ca noi atacam la baza magiei lor cu ultimul ritual.
Apropo geniji pe care l-ai ingrosat asa aparea si in textul original. smile
Am inlocuit sfinti cu sacri ca sa nu se faca confuzie cu crestinismul, desi pentru mine sfant si sacru au aceeasi semnificatie.

Last edited by Eudeyrn (15-Nov-2018 22:22:51)


HAIL SATAN! Hail Flauros!

Offline

#8 16-Nov-2018 14:28:40

admin
Administrator
Registered: 24-Oct-2013
Posts: 4,394

Re: Expunerea Vrajitoriei Evreiesti

Argintul și aurul pur nu sunt ideale pentru bijuterii. Ambele metale sunt relativ fragile și maleabile în formă pură (99,9); argintul pur reacționează cu grăsimea corporală, care îl „strică” (lasă urme pe el care nu pot fi scoase cu ușurință). Din acestea dar și din alte motive similare, aurul și argintul folosit în bijuterii nu e pur, ci întotdeauna în aliaj cu alte metale. Din câte știu, ștanța clasică pentru bijuteriile de argint e 925. Aurul vine sub formă de carate, din câte știu de la 8 la 24 (mă întreb a cui mână a fost la lucru când a fost creat acest sistem). 24 carate e aurul pur (99,9)


Thomas

Offline

Board footer

Powered by FluxBB 1.5.10