Forumurile Bucuria lui Satan

„Întunericul e lumină întoarsă pe dos” – Belzebut

You are not logged in. In order to view the entire Forum, please log in.

#1 25-Nov-2018 05:23:05

Forores
Moderator
Registered: 02-Nov-2013
Posts: 2,969

Biblia Omului Alb de Ben Klassen (Introducere)

Introducere:


   Aceasta, publicaţia noastră secundă, este o carte companion primei, Religia Eternă a Naturii, publicată pentru prima oară în data de 21 februarie 1973. În prima carte am stabilit crezul fundamental şi programul religie noastre, Creativitatea, şi am fondat astfel Biserica Creatorului. Această a doua carte o construim pe baza crezului din prima, consolidăm acel crez, îl amplificăm şi îl extindem în noi dimensiuni.
Întrucât Religia Eternă a Naturii a fost practic, preocupată de rasă şi de felul în care se aplică Rasei Albe, iar în Biblia Omului Alb, ne extindem această preocupare pentru bunăstarea şi sănătatea noastră fizică, precum şi protecţia solului şi a mediului la nivel mondial. Noi credem că aceste domenii de interes sunt foarte importante pentru supravieţuirea, expansiunea şi avansarea Rasei Albe. Prin urmare, putem spune că în Creativitate avem o religie cu adevărat all-inclusive, o religie cu patru dimensiuni bazată pe filosofia unei Minţi Sănătoase într-un Corp Sănătos într-o Societate Sănătoastă într-un Mediu Sănătos.

  Biserica Creatorului a fost fondată cu publicaţia Religia Eternă a Naturii în februarie 1973. A fost încorporată ca o organizaţie religioasă non-profit târziu în acel an şi am primit o scrisoare care îmi oferea un statut de scutire de taxe de la I.R.S. pe data de 30 mai, 1974. Din cauza anonimității guvernului controlat de evrei, acel statut a fost atacat anul trecut, ca fiind o încălcare a primului amendament al drepturilor care decurg în Constituţie. În ceea ce priveşte presa, noi încă „avem” statutul de scutire a taxei. Cu ajutorul vostru, dorim să ne exercităm drepturile din Primul Amendament, fie ei evrei sau non-evrei, cu orice preţ. Orice persoană care ne neagă aceste drepturi încalcă Constituţia şi prin urmare, ei devin criminali calificați, care urmează să fie vânaţi şi aduşi în faţa justiţiei, la fel ca şi oricare alt criminal.

   De când am publicat „Religia Eternă a Naturii”, această carte a făcut înconjurul lumii şi avem suporteri şi corespondenţi din Noua Zeelandă, Australia, Africa de Sud până în Alaska şi Hawaii. Anii de după 1973 au fost extrem de productivi în ceea ce ţine de răspunsurile şi comentariile pe care le-am primit de la mii de cititori, suporteri şi membrii ai bisericii. Spre surprinderea mea, 99% dintre acele răspunsuri au fost favorabile, în mare parte erau chiar extrem de entuziaste. Ştiu că suntem pe drumul cel bun şi că putem construii o religie de nivel mondial pentru supravieţuirea, expansiunea şi avansarea Rasei Albe, la care rasa noastră nici nu a visat înainte. Acum sunt convins că în Creativitate avem programul suprem, soluţia finală, ultimul crez. Răspunsul de la camarazii mei albi au confirmat temeinic că în crezul şi programul Creativitate se află drumul spre învierea şi răscumpărarea Rasei Albe. Din tradiţiile Romei Antice, nu din Biserica Catolică, am adoptat titlul de Pontifex Maximus drept lider al bisericii noastre. La fel cum a fost odată titlul onorat al marelui preot în religia de stat din Roma antică, aşa că noi acum adunăm firele de istorie de la această măreaţă şi glorioasă civilizaţie Albă şi mărșăluim către noi culmi, lăsând în urmă Evul Mediu al creştinismului şi superstițiile, construind o rasă mai fină, o civilizaţie mai frumoasă şi o lume mai bună. Fiecare capitol iluminează  câte o parte fundamentală a crezului şi programului nostru şi împreună formează pietrele de temelie ale dogmelor noastre religioase. Ele constituie, astfel, corpul doctrinei noastre religioase şi în loc să le numim capitole, le-am desemnat pe fiecare ca fiind Creative Credo cu un număr corespunzător.

   Emblema noastră a fost făcută în aşa fel încât să reflecte accentul pus de noi pe polarizarea rasială. „W” desigur, stă pentru marea şi nobila Rasă Albă(White race). Coroana indică faptul că noi suntem aristocraţii creaţiei naturii. Nimbul reafirmă angajamentul de a păzi şi sanctifica preţioasa noastră linie de sânge ca fiind cea mai sacră de pe suprafaţa Pământului. Nu lăsaţi pe nimeni să stea în calea realizării scopului nostru – supravieţuirea, expansiunea şi avansarea Rasei Albe. Aceasta este pentru noi cauza supremă, nobilă şi cea mai sacră din univers.

    Membrii religiei noastre sunt numiţi Creatori fie că sunt bărbaţi, femei sau copii, iar religia în sine este cunoscută sub numele de Creativitate. Din moment ce limba engleză este lipsită de un cuvânt adecvat care să includă atât bărbaţii şi femeile (excepţie făcând cuvântul „persoană” folosit de E.R.A eliberatorilor), eu folosesc în mod frecvent termenul de Om Alb ca o alternativă la Rasa Albă. Doresc să fiu înţeles că folosesc acest termen pentru a include atât Bărbaţii Albi cât şi Femeile Albe şi consider că Femeile Albe sunt de o importanţă cel puţin egală pentru rasa noastră.

     Multe din ideile expuse în această carte sunt total nefamiliare pentru o mare parte dintre Camarazii Rasiali Albi, aşa că în mod deliberat am folosit repetiţia extensiv, aşa cum am făcut-o în Religia Eternă a Naturii. La fel cum în primele noastre zile de şcoală ne-a fost „forat” în minte prima oară alfabetul, apoi cuvintele şi ortografia, după care tabelele de multiplicare precum şi alte instrumente-cheie de învăţare, tot astfel am analizat din unghiuri diferite ideile și problemele esențiale ale legilor naturale, legi care trebuie să devină parte din noi, ca Rasa Albă să supraviețuiască. De fapt ambele, cartea aceasta cât şi Religia Eternă a Naturii ar trebui citite şi recitite de câteva ori până când şi cel mai tainic crez al acestei mişcări devine atât de bine înrădăcinat încât să prindă viaţă în fiecare Camarad Rasial Alb.

    Dacă ar fi un singur lucru care să pună de o parte Creativitatea de celelalte religii, acela ar fi că noi urmăm direct Legile Eterne ale Naturii ca fiind forma supremă de autoritate pentru formularea tuturor crezurilor noastre şi pentru răspunsurile la toate întrebările, incluzând valorile noastre morale. Este una dintre cele mai ciudate anomalii ale istoriei că Rasa Albă, cea mai inteligentă dintre toate creaturile, a ignorat în trecut înțelepciunea Naturii în crearea legilor lui morale şi sociale şi din această cauză am plătit scump. Tragic, Rasa Albă a privit în schimb într-o mizerie făcută de mâna omului şi născocită de evrei, „biblia”, o carte plină de minciuni, superstiții şi ignoranţă, ca fiind „autoritatea” supremă în cele mai importante segmente ale vieţii sale.

   Omul Alb a făcut uimitoare, chiar fabuloase, progrese în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei în ultimele secole, în special în ultimele decenii, toate datorită progresului „experimentului” şi anume, punerea a mai multor rânduri de întrebări Naturii şi acceptarea răspunsurilor oferite, urmând să folosească raţiunea şi bunul simţ în potrivirea acestor răspunsuri într-un enorm mozaic de cunoştiinţe. Acest Om Alb s-a descurcat superb în ceea ce iniţial a început cu un progres extrem de lent, după Evul Mediu, încet s-a eliberat din strânsoarea creștinismului pusă pe mintea sa. Treptat, şi puţin câte puţin, cunoștințele Omului Alb în ale ştiinţei şi tehnologiei până în prezent s-au îmbogăţit şi a devenit un proces fugitiv care cu mult i-a depăşit aparatura socială, fără ca măcar să o poată folosi sau măcar să poată face faţă acestei largi game de cunoştiinţe.

    Contrastul lui social şi progresul moral au fost în stagnare totală încă din zilele Greciei Antice şi a romanilor, noi chiar ne-am îndreptat înapoi în spre acea perioadă şi nici măcar nu suntem la fel de bine echipaţi ca strămoşii noştri antici de acum două mii de ani.

     Noi, în Creativitate, am schimbat toate acestea. În chestiuni de moralitate, în chestiuni de valori, în organizarea socială, am mers cu întrebările direct la Mama Natură, întorcându-ne cu răspunsuri sigure şi generoase. Ne simţim siguri că prin acestea suntem acum la începutul unei noi mari ere, în care putem progresa cât mai rapid în domeniul moralităţii, geneticii şi progresul social, la fel cum am reuşit în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei. Şi ne referim la a valorifica toate aceste multiple progrese în beneficiul celei mai bune creaţii a Naturii: Rasa Albă.

    Noi nu îţi cerem să crezi ceea ce spunem. Ci cerem ca tu să verifici ceea spunem în raport cu situaţia actuală a lumii. Verifică în raport cu istoria. Verifică în raport cu natura. Verifică în raport cu experienţele tale personale. După care gândeşte-te la cele spuse de noi cu o minte deschisă şi vin-o cu propriile tale concluzii.

    Încă un lucru. Această carte nu este menită să fie un discurs ştiinţific, nici o revizuire istorică a Rasei Albe. O voi spune clar şi răspicat: această carte şi Religia Eternă a Naturii sunt concepute ca un crez religios şi un program scris pentru mase, în mod clar şi simplu, astfel încât oricine cu o minte deschisă şi un minim de bun simţ le poate înţelege. Au scopul de a trezi, clarifica, de a da direcţii şi de a stimula omul să acţioneze. Scopul nostru este, repet, supravieţuirea, expansiunea şi progresul măreţei Rase Albe, pe scurt, învierea şi răscumpărarea poporului nostru.

   Nevoia luării unei acţiuni decisive prin forţă brută de către Rasa Albă este într-adevăr mare şi de o extremă urgenţă. Nu mai avem timp de pierdut. Treziţi, organizaţi şi uniţi suntem de 10 ori mai puternici decât toţi evreii şi rasele de „noroi” la un loc. Despărțiți şi neorganizaţi cum suntem acum, ne îndreptăm spre distrugere sigură şi o uitare deplină. Evreii îşi accelerează ca de obicei programul de mixare a rasei albe aici în America şi oriunde altundeva Omul Alb deţine control. Ei importează (la iniţiativa guvernului Statelor Unite) vietnamezi, haitieni, cubanezi, mexicani şi alte rase „noroioase” cu sutele de mii şi milioanele. Nici o civilizaţie, nici o rasă nu poate rezista unui astfel de atac pentru mult timp. Dacă nu luăm măsuri urgente şi decisive, în curând vom fi reduşi la o masă de mixaţi mizerabili, ca în Haiti ori India.

   Acum că avem temelia crezului şi programului nostru, putem construi mai departe. Acum avem puterea de a face treaba. Mai întâi de toate trebuie să avem cea mai largă şi cea mai mare dispersie a crezului nostru. Asta înseamnă că fiecare cititor, suporter şi membru trebuie să devină un distribuitor zelos al cărţii noastre sacre. În al doilea rând, trebuie să ne organizăm şi să ne extindem până când cuprindem întreg Pământul. În al treilea rând, pe măsură ce facem acest lucru, trebuie să ne eliberăm destinul din mâinile inamicilor noştri şi îl plasăm în mâinile ferme ale propriei noastre rase şi anume, ale Rasei Albe.

Last edited by Forores (25-Nov-2018 05:24:26)


"Omul cu adevărat bun este doar cel care ar fi putut fi rău şi n-a fost."
Hail Satan!!!

Offline

Board footer

Powered by FluxBB 1.5.10