Forumurile Bucuria lui Satan

„Întunericul e lumină întoarsă pe dos” – Belzebut

You are not logged in. In order to view the entire Forum, please log in.

#1 16-Mar-2019 21:53:41

admin
Administrator
Registered: 24-Oct-2013
Posts: 4,640

Legea universală

Textele spirituale vedice antice spun că corpul genetic (Sharira Linga) și corpul spiritual sau sufletul (Atman Linga), sunt conectate prin aceiași matrice și că cel din urmă e o manifestare mai fină a celui dintâi. Acestea mai spun că matricea sufletului și a trupului fizic are la bază grupul rasial din care individul face parte și că sufletul, trupul și rasa sunt create pe aceiași matrice. Textele interzic în mod deschis mixarea rasială.

Acest lucru are de-a face cu rezonanța prezentă în matricele energetice și cu felul în care aceasta se manifestă sub formă de conștiință a grupului și a individului, și maniera în care aceste două conștiințe se interconectează. În proprietățile sale, ADN-ul e atât grosier cât și fin și e relaționat atât corpului fizic cât și celui eteric, și la interconexiunea dintre ele. Individul împarte aceeași informație genetică ca și grupul rasial din care provine. Energia e conștiință. Instinctele spirituale pentru cooperarea rasială și pentru puritate și perfecționare în interiorul rasei, sunt consecințe normale ale acestor legi spirituale universale ale Naturii. Rasa e conștiință.

Țelul fiecărei rase e ca în timp să se perfecționeze prin respectarea legii spirituale eterne a Naturii, adică purificarea și dezvoltarea rasei până la forma perfectă care se găsește în sămânța meta-genetică din matricea sa. Cultura e manifestarea psihologică și socială exteriorizată a sufletului rasial. Aceasta trebuie păstrată pură, întrucât puritatea culturală înseamnă puritate rasială. Prin îngăduirea elementelor toxice în comunitatea rasială, se creează un efect negativ asupra conștiinței colective a rasei, care la rândul său dă naștere unor imprimări distructive asupra sufletului colectiv. Această rezonanță negativă se manifestă în corpul rasial sub forma comportamentelor și a sistemelor distructive, în același fel în care imprimările negative din sufletul individual se manifestă în trupul fizic sub formă de boli și de elemente distructive.

Mixarea raselor, atât pe plan psihic cât și fizic, provoacă o dizarmonie care e toxică armoniei rezonanței matricei rasiale. Instinctele spirituale din fiecare rasă îndeamnă la crearea și păzirea granițelor sociale, pentru a preveni manifestarea pericolelor menționate mai sus. În timp, fiecare rasă își va perfecționa matricea prin forțele spirituale care se manifestă sub forma legilor Naturii, prin căsătorii și prin producerea de odrasle în interiorul său.

Practicile spirituale nu sunt separate de realitatea fizică; acestea lucrează la transformarea într-o rezonanță perfectă a matricei rasiale a individului și a grupului, și la manifestarea seminței de aur din matricea lor, prin transformarea energiilor fine care se manifestă sub forma lumii fizice. Natura caută să se înfrumusețeze în creațiile sale. Iar noi căutăm să creăm frumusețe în noi înșine, în comunitatea noastră rasială și în lume. Suntem renăscuți în interiorul rasei noastre veac după veac; rasa e religia noastră.

Aceasta-i Legea universală eternă.


— HP Mageson666


Thomas

Offline

Board footer

Powered by FluxBB 1.5.10