Skip to content

Content Header

Adevărul despre „shemhamephorash”

Adevărul despre „shemhamephorash” published on

Există mulți sataniști care în mod greșit cred că „shemhamephorash” sau „shemhamforash” înseamnă „Hail Satan.” Prostii.

Cuvântul shemhamephorash NU este satanic. „Sem,” „Ham” și „Iafet” au fost fiii biblicului „Noe.” Orice idiot poate vedea conexiunea aici.

Geneza 5:32 enumeră fii lui Noe în exact aceiași ordine ca și în „shemhamphorash:”

Geneza 5:32: Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham si Iafet.

La fel ca orice altceva din biblie, povestea lui „Ziusudra” a fost furată și coruptă, astfel încât Noe ia locul lui Ziusudra. Numele „Noe” este unul fals și îl reprezintă pe dumnezeul inamic. De asemenea, aici se poate observa o altă ‘trinitate’.

„Shemhamephorash” sau „Numele lui d-zeu format din 72 de părți.” Un nume divin din 216 litere derivate din Exod 14:19-21. Fiecare dintre aceste trei versete conțin 72 litere care, aranjate mai apoi în bustrofedon, produc cele 72 silabe ale numelui.” (1)

Exod 14:19-21
19. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, Și-a schimbat locul și a mers înapoia lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor, și-a schimbat locul și a stat înapoia lor.
20. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta.
21. Moise și-a întins mâna spre mare. Și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat marea, și apele s-au despărțit în două.

Pentru a obține numele, cele trei versete sunt scrise în ebraică cu rândurile alternând în direcții opuse, dând naștere a 72 coloane a câte trei litere fiecare. Se consideră că aceste nume din 72 de litere, amplifică puterea tetragramatonului, motiv pentru care sunt împărțite în patru grupe a câte 18 litere fiecare; fiecare dintre aceste grupe sunt guvernate de una dintre cele patru litere ale numelui YHVH. (2)

După spusele rabinilor evrei:
„Tetragramatonul evreiesc, care în greacă înseamnă ‚cele patru litere’; YHVH – acestea constituie numele mistic al lui dumnezeu.” (3)

În religia evreiască, numele lui „dumnezeu” este considerat atât de sfânt și de sacru, încât nu poate fi rostit și este ținut secret. Pronunțarea acestuia este considerată un sacrilegiu de neiertat, după tradiția lor. YHVH este echivalentul românesc pentru literele evreiești Yod He Vau He. În afara templului se pronunță „adonai” (adoshem, care înseamnă „domnul meu”). (4)

Creștinii – dintre care cei mai mulți nu au cunoștințe adecvate cu privire la punctuația și fonetica vocalelor în ebraică – au substituit acest nume cu forma distorsionată „iehova,” începând cu anul 1518. (5)

Alte pseudonime ale acestui “dumnezeu” sunt:

 • când șade și judecă rasa omenească: „Elohim”
 • când se “războiește” cu nelegiuiții: „Zebaot”
 • când își reamintește păcatele omului: „El Shaddai”
 • domnul meu: „Adonai”
 • cel mai înalt zeu: „El Elohim”
 • creator: „Ha-Boreh”
 • zeul lui Israel: „Elohe Yisrael”
 • dumnezeul cel tare/eroul: „El Ha-Gibbor”
 • yaweh, domnul oștirii: „Yahveh Elohai Zabaot”
 • cel sfânt în Israel: „Tsur Yisrael”
 • omniprezentul: „Ha-Makom”
 • infinitul cabalei: „En Sof”

*Tetragramatonul este numele „sfânt și inefabil” al dumnezeului iudeo/creștin. YHVH mai este pronunțat yaweh sau Iehova. În mod literar, numele YHVH înseamnă „el este.” (6)

Motivul pentru care am intrat în atât de multe detalii, este acela că oamenii trebuie să fie educați cu privire la asta. CUNOAȘTE EXACT CEEA CE SPUI, ÎNAINTE SĂ-ȚI DESCHIZI GURA! Atunci când cineva spune „shemhamephorash,” în realitate spune „hail yaweh” și NICIDECUM „Hail Satan!”

Presupunerea este mama tuturor căcaturilor.

___________________________
1 The Magician’s Companion, A Practical & Encyclopedic Guide to Magical & Religious Symbolism
©1993; Second Edition, sixth printing, 2001, pagina 539
2 Idem, pagina 289
3 The Handbook of Jewish Knowledge, de Nathan Ausubel
©1964 pagina 401
4 Idem
5 Idem, pagina 402
6 Idem, pagina 184