Skip to content

Content Header

Futhark/Odin

Futhark/Odin published on

FaRune2
FEHU
Germanic: Fe (Fehu)
Gotic: Faihu
Scandinav: Fé
Anglo-Saxon: Feo, Feoh
Islandez: Fé
Noregian: Fe

1. Această rună începe alfabetul Futhark şi este prima dintre cele trei ættir. Caracterizează animalul de povară. Slugarnic, prost, încet, domesticit şi blajin. Laşitate. Acestea sunt efectele direcționării energiei runei, în magie. Să crească, să cutreiere, să distrugă.
Aspecte pozitive, magie albă: bogăţie, posesii, onoruri, proprietăţi, bani, expansiune. Putere asupra mediului de viaţă, creşte în avere, fertilitate, mobilitate.
Magie neagră: inculcă laşitate, dobitocie, frânge spiritul, leagă inamicul; inculcă teamă şi dependenţă în inamic.

UrRune
ÜRUZ, AUROCHS
Anglo-Saxon: UR
Germanic: Uraz (Uruz)
Gotic: Urus
Scandinav: Úr
Anglo-Saxon: Ur
Islandez: Úr
Norvegian: Ur

2. Aurochs este o specie de bivol sălbatic care trăia în pădurile europene. Prin anii 1600 a fost vânat până la extincţie. Această rună este sămânţa cosmică, începuturi şi origini. Este de natură masculină şi conferă tărie, rezistenţă şi atletism. Este o rună a curajului şi îndrăznelii, a libertăţii şi rebeliunii. Ur reprezintă cornul sau falusul erect, învierea, viaţa de după moarte. Ceea ce vine, este şi trece.
Magie albă: incită acțiune, potență sexuală și libertate.
Magie neagră: este folosită pentru a ameninţa şi distruge.
Magie: transfer de energie, folosită pentru a proiecta sau extrage energie. Utilizările repetate ale acestei rune, va creşte în mod treptat cantităţile de energie pe care le poţi manipula în orice moment. Ajută la creşterea propriilor rezerve de energie. Atunci când se foloseşte Fa împreună cu altă rună, aceasta lucrează pentru a spori puterea oricărei rune cu care este folosită, pentru bine sau rău. Adepţii pot combina forţele lui Fa cu forţele lui Isa (foc şi gheaţă), însă acest lucru se poate dovedi dezastruos pentru neiniţiat. Culorile care merg bine cu această rună, sunt verde şi auriu strălucitor.

ThorRune
THURISAZ (ghimpe)
Germanic: Thyth (Thurisaz)
Gotic Thauris
Scandinav: Þurs
Anglo-Saxon: þorn
Islandez: Þurs
Norvegian: Thurs

3. Rună a tăierii, asprimii şi a durerii. Forţă brută, putere distructivă a haosului şi ruinii. De asemenea moarte şi înviere, transformare şi îndepărtare a obstacolelor. Puterea acestei rune este sălbatică, fiind necesară o minte/voinţă puternică pentru a o direcţiona. Ur asistă energiile altor rune cu care este folosită, ca să se manifeste în realitate. Precum un fulger, Thorr aduce în peisaj energiile berserker; astfel de energii sălbatice ar trebui folosite numai în război sau atac. Poate ridica şi cârmui furtuni cu descărcări electrice şi poate provoca şi direcţiona fulgere. În multe basme germane, precum acela cu „Frumoasa adormită,” înţepătura unui ghimpe, a unui ac de păr sau a unui fus, aruncă o vrajă peste victimă. Heliotropul a fost folosit împreună cu această rună în ridicarea furtunilor. Hematitul folosit cu această rună, poate crea un scut împotriva energiilor electro-magnetice şi deci ajută la respingerea blestemelor. Utilizând această rună cu un cristal ascuţit, focalizează energiile şi le proiectează.
Magie neagră: aduce distrugere şi confuzie. Thorr este folosit în distrugerea inamicilor şi în blesteme. Mai este utilizat pentru a controla pe cineva sau pentru a-l dezarma.
Magie albă: rună a vindecării. Conferă înțelepciune, curaj, tărie psihică, independenţă şi abilităţi de conducere.

OsRune
ANSUZ (Zeu)
Germanic: Aza (Ansuz)
Gotic: Ansus
Scandinav: Óss, Áss
Anglo-Saxon: Aesc, (Os, Ac)
Islandic: Óss, Áss
Norvegian: As

4. Rună a puterii cuvântului/discursului, distruge tirania; “Forţa-ţi spirituală te eliberează”. Ordine, opozitul haosului, inspiraţie creativă, abilităţi de oratorie magică, abilităţi în convingerea altora sau a unei audienţe, printr-un discurs.  Deschide canalele de auto-exprimare şi învinge obstacole de orice fel. Utilizat pentru îndepărtarea legăturilor. Asistă în consolidarea abilităților psihice şi magice. De asemenea, este folosit în lucrările de invocare. În comunicarea cu Demonii, această rună este folosită cu lapislazuli.

RaidhoRune
RAIDHO (călărie, călătorie)
Germanic: Reda (Raidho)
Gotic: Raida
Scandinav: Reið, Reiðr
Anglo-Saxon: Rad
Islandic: Reið
Norvegian: Reid, Reidr

5. Rună a deplasărilor, călătoriilor şi a rezistenţei fizice. Această rună a fost folosită ca un farmec pentru călători, de asemenea incluzând călătoriile astrale. Reidh acţionează ca şi călăuză pentru morţi, în drumul lor în lumea de dincolo. Reidh este şi o rună a relocării, cum ar fi schimbarea domiciliului. Această rună mai înseamnă şi căutarea şi găsirea; pornirea în căutare şi păşirea în necunoscut. În magie, când energiile acestei rune sunt trimise către altcineva, îi va crea nelinişte şi nemulţumire. Produce schimbări în viaţă pentru mai bine sau mai rău, depinzând de celelalte rune folosite în lucrare. Reidh este o rună solară, simbolizând carul lui Amon Ra, Zeul egiptean al Soarelui, precum şi ciclurile marilor Sabaturi satanice. De asemenea, Reidh asistă în călătoria astrală. Este o rună a ritmului şi a muzicii; te poate face conştient de ritmurile naturale în viaţă şi te ajută să îţi organizezi mai bine timpul. Această rună reprezintă dreptatea şi esenţa legii, în timp ce Tyr este litera legii. Poate fi folosit în ritual, pentru a conferi putere de mişcare — percuţie, dans, bătăi din palme, etc.

KenazRune
KENAZ (torţă)
Germanic: Chozma (Kenaz)
Gotic: Kaun
Scandinav: Kaun
Anglo-Saxon: Cen, Ken
Islandic: Kaun
Norvegian: Kaun

6. Rună a luminii. Lumina sufletului; de asemenea intelect. Călătorul, în drumul său spre lumea de dincolo, purta Kaum pentru iluminarea căii şi pentru ghidaj. Această rună are forma unei delte, pentru zbor uşor şi penetrare. În magie, această rună poate fi folosită pentru intelect, penetrând lucrurile, întrucât poartă energie. De asemenea, creşte gradul de conştientizare şi conferă discernământ. În magia neagră este folosită pentru a provoca dobitocie; lucrează în aşa fel încât victima va rămâne în necunoștință de cauză. Această rună reprezintă şi plăgile, inflamaţiile, umflăturile şi bubele. Este utilizată în controlul şi valorificarea energiilor sexuale şi în magia sexuală. Kenaz este adesea folosită împreună cu alte rune de foc, pentru eliberarea spiritului pe tărâmurile puterii. Această rună poate fi folosită pentru a dirija şi influenţa emoţiile celorlalţi. Revarsă carismă, care este legată  de energiile sexuale. De folos în ridicarea șarpelui Kundalini. Cu această rună se folosesc agata de foc şi opalul de foc, în special când se lucrează magie sexuală.

GeboRune
GEBO (dar)
Germanic: Geuua (Gebo)
Gotic: Giba
Scandinav: Gipt, Giöf
Anglo-Saxon: Geofu (Gyfu)
Islandic: Gjöf
Norvegian: Giof

7. Aceasta este o rună a sacrificiului şi a dării. Se dă ceva de valoare personală, în mod voit — cum ar fi puţin sânge — atunci când alegem să consacrăm runele în acest fel. Aceasta este o rună a iniţierii, prin care facem un sacrificiu personal pentru a obţine cunoştinţă, putere şi înțelepciune. Nu există câştig fără durere.
În magie, Gipt este o rună aducătoare de daruri. Gipt este relaţionată nunţilor şi a alianţelor. Gipt mai este folosit în magie sexuală şi în vrăji de legare. Poate fi folosită pentru a lega pe cineva de o obligaţie nedorită şi poate fi folosită în aruncarea vrăjilor de iubire. Pietrele folosite cu această rună sunt smaraldul şi jadul. Atunci când este folosită în magie neagră, aduce durere şi sacrificiu peste victimă, fără nici o recompensă. Dacă este folosită cu runa Isa, combinaţia este puternică în legarea inamicilor.

WunjoRune
WUNJO
Germanic: Uuinne (Wunjo)
Gotic: Winja
Scandinav: Vend
Anglo-Saxon: Wynn
Islandic: Vin
Norvegian: Wynn

8. Wunjo este o rună a onorurilor şi a recompenselor. Eforturile ne sunt răsplătite. Vend este extaz contopit cu lumină. Autoritate, respect şi tărie. Această rună este excelentă în alungarea depresiei. Ajută la unirea familiei şi la refacerea prieteniilor. Dărâmă zidurile dintre tine însuţi şi alţii. Atunci când este direcţionată spre alţii, în magia neagră, această rună poate fi folosită pentru a inculca siguranţă şi încredere în lucrurile greşite, conducându-i la cădere/ruinare. Vend mai este şi o rună a vindecării, întrucât leagă vindecarea minţii de vindecarea trupească. Îndepărtează bolile. Este bună în lucrările relaţionate chakrei inimii. Topazul şi cuarţul trandafiriu intensifică această rună. Wunjo este formidabilă în creşterea confidenţei şi a stimei/respectului de sine.

HaglRune
HAGL (Hail)
Germanic: Haal (Hagalaz)
Gotic Hagl
Scandinav: Hagall
Anglo-Saxon: Hægl
Islandic: Hagall
Norvegian: Hagall, Hagl

9. Această rună reprezintă grindina. Sacrificiu involuntar, fără nici o răsplată; o rună a suferinţei şi nedreptăţii. O rună a distrugerii, dezastrului şi violenţei. În general, Hagl este folosită în magia neagră, trimiţând distrugere sub forma oricărei rune este folosită împreună cu aceasta, livrând pierderi violente şi durere. Hagl este o rună a întregimii şi a numărului nouă. Numărul nouă este cel mai mare număr german al puterii, fiind şi un număr al lui Satan, întrucât este egal cu numărul chakrelor principale (cele şapte chakre + chakrele umerilor).

NauthizRune
NAUTHIZ (nevoie)
Germanic: Noicz (Nauthiz)
Gotic: Nauths
Scandinav: Nauð, Nauðr
Anglo-Saxon: Nied (Nyd)
Islandic: Nauð
Norvegian: Naudr, Naud

10. Nautiz este o rună a rezistenţei şi a voinţei. Tăria mentală de durată. Reprezintă noaptea întunecată a sufletului şi este relaţionată runei Hagl. În magie, Nautiz conferă sfidarea şi tăria de a continua, atunci când toate speranţele par pierdute. Este o rună a supravieţuirii şi a curajului în faţa morţii. Când este direcţionată spre altcineva, oferă tărie spirituală de a continua şi rezistenţă în faţa dezastrului. În magia neagră, aduce suferinţă şi dificultăţi victimei. Nautiz este o rună a conflictului şi rezistenţei. O rună a alungării şi a curăţirii prin foc. Poate fi folosită în combaterea vrăjilor. Dezvoltă voinţa şi independenţa financiară. Este o rună a judecăţii şi încercării. Obsidianul este piatra folosită cu această rună. Obsidianul mai este şi o piatră a planetei Saturn, care aduce greutăţi şi rezistentă.

IssRune
ISA (gheață)
Germanic: Icz (Isa)
Gotic: Eis
Scandinav: Íss
Anglo-Saxon: Is
Islandic: Íss
Norvegian: Is

11. Isa este o rună a legării. Reprezintă furişul şi viclenia şi este folosită atunci când operatorul vrea să acţioneze nedetectat; Iss conferă invizibilitate. În natură, îngheţul se strecoară peste tot, în linişte îngheţând şi imobilizând totul în calea lui. Cei care sunt inconştienţi, îi cad victimă. În magie, Iss este o rună a legării şi a prevenirii acţiunilor prin mijloace ascunse. Poate opri un proiect şi poate împiedica ceva/pe cineva din dezvoltare. Este folosită în tăinuire şi poate face o victimă inconştientă de dezastrul iminent, astfel încât orice acţiune va fi prea târzie. De asemenea, mai este folosită pentru a împiedica orice acţiune şi de a ruina activităţile plănuite. Isa îngheaţă acţiunea şi este o rună a răcelii, sterilităţii şi morţii. Isa este exact opozitul lui Fehu. În timp ce Fehu este o rună a mişcării, Isa este o rună a legării.
Atunci când este folosită într-un ritual împotriva cuiva, aduce sterilitate, previne prosperitatea, provoacă depresie şi servește drept obstacol în calea acţiunii. Poate fi folosită pentru a cauza frică paralizantă sau obsesie în alţii şi pentru a preveni sau opri mişcarea: atât cea de creştere, cât şi cea de dezintegrare. Pe o notă mult mai pozitivă, această rună ajută în meditaţia vid, deoarece aduce tăcere; de asemenea este de ajutor în concentrare, aducând linişte şi îndrumare. Isa trebuie folosită cu grijă, deoarece te poate face greoi de cap sau obsesiv. Isa calmează isteria, hiperactivitatea şi agitaţia. Este adesea folosită în vrăji de răzbunare şi în apărare. Ajută la focalizarea minţii operatorului. În combinaţii cu alte rune, Iss previne energiile acestora din a interfera între ele.

JeraRune
JERA (an)
Germanic: Gaar (Jera)
Gotic: Jer
Scandinav: Ár
Anglo-Saxon: Ger (Jara)
Islandic: Ár
Norvegian: Jara, Ar

12. Jera este o rună a ciclurilor, fiind un simbol al seceratului, unde eforturile aratului şi semănării sunt răsplătite cu roade. Ar reprezintă ciclurile schimbării. Ciclurile vieţii, a lunii, a anotimpurilor. Ar este în contrast cu Iss — runa care produce imobilitate. Semnifică întoarcerea Soarelui, încurajând la acţiune. Ar simbolizează un vortex al ciclurilor energetice, roata vieţii, punctul din mijlocul unul cerc — care este simbolul soarelui şi care înseamnă regenerare. Când este folosită în operaţiunile magice, poate produce o răsturnare a sorţii sau a norocului. Precum cartea de tarot „Roata norocului,” Ar poate inversa circumstanţele, astfel încât ghinionul este înlocuit cu noroc şi vice-versa. O rună a răbdării, a conştientizării şi a acţionării în acord cu ciclurile naturale. Această rună este excelentă în lucrările cu Natura; este o rună a rodniciei. Ingaz este sămânţa plantată, Berkano este pământul care o primeşte, iar Jera este creşterea şi recoltarea. O rună a planurilor pe termen lung şi a persistenţei; de asemenea asigură succesul planurilor. Această rună mai ajută şi în ritualuri, servind ca îndrumător în sincronizarea corectă a ritualurilor, în special iniţierea. Atunci când este folosită în magia neagră, Jera poate aduce în peisaj cele mai rele aspecte ale wyrd-ului cuiva şi dezvoltă forţele de auto-distrugere. Piatra este agat.

EihwazRune
EIHWAZ
Sunet: Ë
Germanic: Ezck (Eihwaz)
Gotic: Eiws
Anglo-Saxon: Yr (Eoh)
Norvegian: (Eo)

13. Este folosită în necromanţie (comunicarea cu morţii). Este o rună a morţii şi a puterii asupra morţilor. Eihwaz întăreşte voinţa şi poate fi folosită în regresiile în vieţile anterioare, pentru a câştiga cunoștință şi înțelepciune din aceste vieţi. Reprezintă forţa kundalinică. Această rună protejează sufletul prin orice fel de greutăţi. Aidoma planetei Pluto, aceasta este o rună a transformării prin moarte şi înviere, guvernând peste transformările puternice şi profunde, pe toate nivelurile. Cuarţul fumuriu este piatra folosită cu această rună. Ambele pot fi folosite la activarea şi ridicarea șarpelui Kundalini.

PerthroRune
PERTHRO
Germanic: Pertra (Perthro)
Gotic: Pairthra
Scandinav: Perð
Anglo-Saxon: Peordh (Pertra)
Islandic: Perð, (Plástur)
Norvegian: (Pertra)

14. Perthro este o rună folosită în divinaţie. Prin această rună, poţi câştiga cunoștințe şi înțelepciune despre alte rune. Această rună protejează împotriva forţelor distructive ale altor rune. Cu ajutorul lui Perthro, putem descoperi în mod intuitiv, cunoștințele pierdute despre alte rune. Perthro este o rună a meditaţiei. Onixul este piatra folosită cu această rună.

AlgizRune
ALGIZ
Germanic: Algis, Algiz or Elhaz
Gotic: Algs
Anglo-Saxon: Eolh
Norvegian: Elgr

15. Această rună este folosită pentru protecţie. Mai este folosită în consacrare şi în alungarea energiilor negative. E excelentă de purtat atunci când se întreţin ritualuri periculoase, întrucât Algiz protejează împotriva energiilor negative. Piatra folosită cu această rună este turmalina neagră.

SowiloRune
SOWILO
Germanic: Sugil (Sowilo)
Gotic: Sauil
Scandinav: Sól
Anglo-Saxon: Sigel
Islandic: Sól
Norvegian: Sol
Daneza Veche: Sulu
Germana Veche: Sil, Sigo, Sulhil

16. Sowilo este runa Soarelui şi poate fi folosită în magie masculină. Sowilo este o rună a invincibilităţii şi a triumfului final. Această rună este una de mişcare şi de acţiune, revărsând voinţa de a acţiona. Simbolizează chakrele, urma fulgerului şi scânteia vieţii. Kundalini este precum un fulger, aruncând sclipiri atunci când se conectează cu a 6-a chakră. Sowilo este folosită pentru a consolida voinţa şi încrederea de sine. Are atât proprietăţi combative cât şi ocrotitoare. E utilizată pentru a înţelege forţele energetice din lume şi din astral. Când este folosită împreună cu alte rune, Sowilo le activează şi le întăreşte. Poate fi folosită în meditaţie şi pentru a întări chakrele. Scoate şi pune în evidenţă abilităţile de conducere, precum şi abilitatea de a-i inspira pe ceilalţi. Dă tărie în spirit. Diamantul este piatra folosită cu această rună.

TiwazRune
TIWAZ
Germanic: Tys (Tiwaz)
Gotic: Teiws
Scandinav: Týr
Anglo-Saxon: Tir, Tiw
Islandic: Týr
Norvegian: Ty

17. Inculcă curaj şi onoare. Tyr este runa dreptăţii şi a justiţiei. Este folosită pentru a crea stabilitate şi pentru a lega energiile haotice. Este bună în lucrările de apărare şi răzbunare, întrucât reprezintă justiţia. Pietrele sunt heliotropul şi hematitul.

BjorkRune
BJÖRK
Germanic: Bercna (Berkano)
Gotic: Bairkan
Scandinav: Bjarkan
Anglo-Saxon: Beroc
Islandic: Bjarkan
Norvegian: Bjarkan

18. Această rună poate fi folosită în magia feminină, în lucrările de fertilitate feminină şi de creştere a odraslelor. Este utilizată în tăinuirea lucrurilor şi în protecţie. Această rună simbolizează energiile feminine. Există un vechi obicei păgân în care un copil este înconjurat la naştere cu energiile protectoare ale lui Berkano, energii ce vor rămâne cu el pentru întreaga sa viaţă.

EhwazRune
EHWAZ
Sunet: Ë
Germanic: Eys (Ehwaz)
Gotic: Aihwa
Scandinav: Ehol, Ior
Anglo-Saxon: Eoh
Islandic: Eykur
Norvegian: Eh, Eol

19. Reprezintă calul. De asemenea este identificat îndeaproape cu Castor şi Polux, gemenii din zodia Gemeni. Este utilizată pentru a vedea în viitor şi în comunicările psihice (telepatie). Asemenea chakrei a patra, această rună uneşte opusurile. Ehwas fortifică relaţiile de prietenie şi sigilează căsătoriile. Poate fi folosită pentru a lega gândurile şi acţiunile cuiva, de voinţa operatorului. Ajută în divinaţie, pentru a înţelege dorinţa Zeilor. Este utilizată la împuternicirea formelor mentale şi la punerea acestora sub controlul şi comanda magului. Atunci când este folosită împreună cu alte rune, Eihwaz le uneşte energiile în mod armonios.

MannazRune
MANNAZ
Germanic: Manna (Mannaz)
Gotic: Manna
Scandinav: Maðr
Anglo-Saxon: Mann
Islandic: Maður
Norvegian: Madr

20. Rună a intelectului şi a părţii drepte a creierului. Este utilizată în sporirea intelectului şi întărirea memoriei. Te ajută să te cunoşti mai bine, lucru care este esenţial în magie. Ametist

LogrRune
LÖGR
Germanic: Laaz (Laguz)
Gotic: Lagus
Scandinav: Lögr
Anglo-Saxon: Lagu
Islandic: Lögur
Norvegian: Laukr

21. Tăinuieşte şi simbolizează necunoscutul. Descoperă şi neutralizează otrăvurile. Lucrurile ascunse sunt dezvăluite. Asistă în conştientizarea energiilor şi îţi sporeşte senzitivitatea. Este bun pentru radiestezişti şi pentru aceia care lucrează cu pendulul. Ajută în lucrările astrale. Poate fi folosit pentru sporirea tăriei fizice şi psihice. Este utilizat în magia feminină şi pentru a masca forţele altor rune.

Ingwaz 1-2
INGWAZ
Germanic: Enguz (Ingwaz)
Gotic: Iggws
Scandinav: Ing, Ingvarr
Anglo-Saxon: Ing
Islandic: Ing
Norvegian: Ing

22. Simbolul alternativ pentru această rună, seamănă foarte mult cu sigiliul lui Azazel. Ingaz este echivalentul masculin al runei Berkano. Îl reprezintă pe Zeul „Ing”. Aceasta este runa în care este depozitată puterea. Transformă puterea din stare activă în stare potenţială. Poate deposeda un bărbat de masculinitatea lui sau pe oricine, bărbat sau femeie, de forţa sa vitală. Asemenea unui cristal, această rună stochează energia până când aceasta este necesară. Fildeşul este piatra pentru această rună.

DagazRune
DAGAZ
Germanic: Daaz (Dagaz)
Gotic: Dags
Scandinav: Dagr
Anglo-Saxon: Daeg
Islandic: Dagur
Norvegian: Dagr

23. Reprezintă climaxul orgasmului, unde scopul lucrării este îndeplinit. Asemenea planetei Uranus, această rună produce sclipiri de intuiţie şi cunoștință. Ajută la ridicarea șarpelui Kundalini. Cel mai bine este de folosit cu alte rune care conferă înțelepciune şi care sporesc gradul de conştientizare.

OdhalRune
ÖDHAL
Germanic: Utal (Othala)
Gotic: Othal
Scandinav: Oðal
Anglo-Saxon: Otael (Ethel)
Islandic: Óðal
Norvegian: Ödal

24. Rună a proprietăţii şi a terenului. Moştenirea. Rună a neamului şi a moștenirii. Este utilizată în accesarea memoriei rasiale, pentru cunoștință strămoşească. Se mai foloseşte pentru obţinerea bogăţiilor sub formă de proprietăţi şi posesii. Spre deosebire de Fehu, această rună reprezintă proprietăţile stabile şi nu cele mobile. Poate fi folosită pentru a incita rasism şi prejudecăţi culturale. Othala reprezintă cercul/sfera, hotarul. Lemnul pietrificat este piatra care merge bine cu această rună; scoate la suprafaţă amintiri din vieţile trecute, talente şi înțelepciune din incarnaţiile precedente.

__________________________________________________________________________________

Referinţe:

Magia Teutonică, Practici Magice şi Spirituale a Poporului German, de Kveldulf Gundarsson © 1990
Regele Secret: Karl Maria Willigut: Himmler Domnul Runelor, de Karl Maria Wilingut, tradusă şi editată de Stephen E. Flowers, Michael Moynihan
Secretul Runelor, de Guido Von List, tradusă şi editată de Stephen E. Flowers
Futhark, un Manual al Magiei Runice, de Edred Thorsson © 1984