Skip to content

Content Header

Forme mentale avansate

  • Servitorului mental ar trebui să i se dea o formă relaţionată misiunii. Această formă o poţi modela din sfera energetică.
  • Dă-i un nume servitorului/formei mentale. Acest nume ar trebui să fie unic şi neobișnuit, deoarece doar prin rostirea numelui acestuia, fie cu voce tare sau în minte, servitorul va fi evocat. Evident că nu ţi-ai dori ca ori de câte ori cineva rosteşte un nume obișnuit, să îţi evoce servitorul.
  • Trebuie să îl programezi cu misiunea pe care vrei ca acesta să o îndeplinească. Acest lucru ar trebui să fie făcut cu autoritate şi cu o dorinţă şi o voinţă puternică. Chakra solară şi chakra inimii trebuie să îţi fie puternice pentru acest lucru.
  • Atunci când lucrezi cu forme mentale avansate, trebuie să fii specific cu privire la timpul în care acestea trebuie să îndeplinească sarcina. Durează aceasta la nesfârşit sau este limitată unei anumite perioade de timp?

Procedura este după cum urmează:

  1. Intră într-o transă medie şi vizualizează-te învăluit într-o lumină strălucitoare alb-aurie, precum cea a soarelui. Culoarea albă este pentru toate scopurile, însă se pot folosi şi culori.
  2. Foloseşte această lumină pentru a forma o sferă energetică în faţa ta, condensând din ce în ce mai multă lumină în ea, până când atinge un diametru de 30-40 cm. Această sferă ar trebui să fie precum un soare miniatural. Cu cât este mai strălucitoare, cu atât este mai puternică.
  3. Acum programează-ți servitorul cu orice îţi doreşti ca acesta să facă. Dorește-ți cu putere (chakra solară și cea a inimii) şi simte acest lucru cu intensitate, în timp ce rosteşti afirmaţiile. Afirmaţiile ar trebui să fie construite din fraze scurte, direct la subiect, la timpul prezent şi repetate de mai multe ori.
  4. Dă-i un nume servitorului; rosteşte-i numele de mai multe ori, întipărindu-l în acesta.
  5. Inspiră şi apoi suflă cu putere, trimiţând forma mentală să îţi îndeplinească misiunea.
  6. Uită de lucrare şi de servitor. Lasă-l să-şi facă treaba.

Un servitor mental nu cunoaşte nici timp, nici spaţiu. Utilizarea energiei exterioare este de o mare importanţă în lucrările de magie neagră, iar tu ar trebui să fii în totalitate detaşat de forma mentală. Pe de altă parte, în cazul formelor mentale simple, pentru magie albă, poţi circula energia prin tine.

Este important să îţi „hrănești” servitorul, nu doar pentru a-ţi-l păstra puternic, ci şi pentru a-l menţine programat. În felul acesta, îţi va rămâne un servitor credincios şi nu va trebui să fie distrus după ce îşi termină misiunea. De-a lungul secolelor, vrăjitorii şi-au păstrat servitorii pentru întreaga viaţă. Acest lucru se realizează prin chemarea servitorului pe numele dat, alimentarea acestuia cu mai multă energie luminoasă, reafirmarea misiunii – sau programarea unei noi misiuni – după care acesta este trimis din nou la lucru.

Servitorii sunt mai prejos decât sufletele. Cu toate acestea, posedă un oarecare grad de inteligenţă şi conştiinţă. Aceştia sunt capabili de a îndeplini anumite misiuni şi evident, pot fi servitori credincioşi şi ascultători.

Cu ajutorul unui servitor, poți influenţa minţile celorlalţi, poţi întări sau slăbi capacităţile mentale şi intelectuale ale celorlalţi sau poţi influenţa relaţii paşnice. Poţi produce o atmosferă favorabilă când te întâlneşti cu anumite persoane şi de asemenea, îi poate aduce pe ceilalţi sub influenţa şi controlul tău – atâta timp cât tu eşti îndeajuns de puternic. Oamenii de afaceri îşi pot mări numărul clienţilor. Servitorii pot fi de ajutor în multe alte feluri. ¹

 

Referinţe:
¹ Iniţiere în Ermetism, de Franz Bardon