Skip to content

Content Header

Satanismul spiritual

Satanismul spiritual published on

Satanismul spiritual se diferențiază de satanismul laveyan. Noi suntem conștienți de existența lui Satan/Lucifer ca ființă reală. Noi nu suntem atei. În ciuda discrepanțelor majore, Biserica lui Satan, fondata în 1966 de către Anton Szandor LaVey, în prezent adoptă o atitudine ateistă în ceea ce privește zeitățile externe, iar pe Satan îl văd doar ca pe un „arhetip.”

În lumina noilor cunoștințe care au fost dobândite în urma a sute de ore de studiu profund, am descoperit următoarele:

  1. Satan este adevăratul Zeu Creator.
  2. „YHVH” de asemenea cunoscut ca „Iehova” de către cei înșelați, este o entitate fictivă. „YHVH” reprezintă cele patru elemente și de asemenea cele patru direcții, în sistemul popular evreiesc de magie, care este disponibil publicului larg.
  3. Personajul „Isus Hristos” este fictiv și a fost creat prin adaptarea a mai mult de 18 legende păgâne despre Zei care au fost spânzurați de copaci – la fel ca Odin – și care mai apoi au înviat; în legendele originale, aceasta descrie operația alchimică a transformării sufletului prin moarte și apoi înviere.
  4. Nazarineanul este, și niciodată nu a fost altceva, decât o unealtă folosită cu scopul de a îndepărta toate cunoștințele spirituale originale și adevărate și, prin urmare, de a dezarma publicul larg de puterile lor spirituale. Omenirea a plătit cu miliarde și miliarde de dolari, cu boală, sărăcie și suferință, datorită îndepărtării acestor cunoștințe. Învățăturile și cunoștințele spirituale au fost îndepărtate în mod sistematic, sucite și corupte, cu scopul de A NE ÎNROBI PE TOȚI, ATÂT SPIRITUAL CÂT ȘI FINANCIAR. Populația a fost forțată să creadă că Nazarineanul este o entitate reală, prin asta cei din frunte au menținut controlul și au cules nespusa avuție și putere.
  5. Satanismul adevărat a precedat creștinismul cu sute și mii de ani și are ca fundament transformarea totală a sufletului. Creștinii sunt amăgiți în a-l „accepta pe Isus Hristos” și de a se bucura de „salvare,” ceea ce este în totalitate greșit. Totul în religia creștină este fals, iar noi dovedim asta cu dovezi care spulberă orice îndoială. Păcăleala creștină a „salvării” își are originile în învățăturile alchimice, furate și corupte, în care, în adevăr, fiecare individ în parte lucrează activ la transformarea sa spirituală, cu scopul de a atinge dumnezeirea.

Mulți sataniști spirituali Îl venerează și I se închină lui Satan/Lucifer. Alții Îl recunosc ca și prieten și nu I se închină. Noi respectăm individualismul și alegerea personală. Relația cu Satan/Lucifer ține de individ, dat fiind faptul că satanismul valorifică gândirea liberă și individualismul.

Satan este acela care aduce cunoașterea. Scopul satanismului spiritual este de a-i învăța pe adepți cum sa aplice această cunoaștere în vederea transformării sufletelor lor și atingerea dumnezeirii, precum a fost intenția originală a Zeului nostru Creator, Satan.

Spre deosebire de cele mai multe religii, satanismul spiritual încurajează individul în a pune întrebări cu privire la orice. A fi cel mai bun și a-ți depăși limitele sunt părți esențiale ale satanismului spiritual, iar acestea încep odată cu utilizarea creierului din ce în ce mai mult, până se ajunge la utilizarea acestuia la potențialul său maxim.

Satanismul spiritual nu intră în conflict cu știința în nici un fel. Noi încurajăm cu tărie știința și susținem toate cunoștințele științifice și cercetările de orice natură. Suntem cu toții conștienți că omenirea este cu mult în urmă, din punct de vedere al înțelegerii și cunoștințelor științifice, datorită secolelor de oprimare din partea creștinismului. Credem că toate fenomenele spirituale și paranormale pot fi explicate științific, în mod rațional; știința nu a progresat îndeajuns de mult pentru a înțelege și explica multe din așa numitul „supranatural.”

În satanismul spiritual nu sunt mediatori. Noi îi încurajăm pe ai noștri să interacționeze ei înșiși cu Satan. Ministerul este aici doar pentru îndrumare și suport, iar relația ta cu Satan este strict între tine și El. Adoptăm motto-ul „responsabilitatea pentru responsabil.” Nu avem stabilite nici un fel de limitări în ceea ce privește cunoașterea sau puterea personală, ci din contră, facem tot ce ne stă în putință pentru a pune la dispoziția TUTUROR întreaga cunoștință și învățătură disponibilă; nu păstrăm nimic pentru „câțiva aleși” sau pentru o „elită auto-numită,” cum se întâmplă în cazul altor religii. Satan încurajează studiul individual, cercetarea și experimentarea directă.

Cei mai mulți sataniști spirituali se dedică personal și își iau un angajament înaintea lui Satan. Acest lucru este foarte important deoarece Satan ne protejează pe măsură ce noi lucrăm pentru a ne avansa puterile. Aceia care intră în ocultism de unii singuri, fără nici un fel de protecție spirituală, adesea întâmpină dezastrul. Odată ce dedicarea/angajamentul este făcut, Demonii ne ghidează adesea și lucrează cu noi pentru a ne ajuta să avansăm. Spre deosebire de religiile de dreapta, satanismul spiritual încurajează acțiunea. Satan vrea ca oamenii săi să își trăiască viețile la maxim și să evolueze.

Satan este întotdeauna acolo pentru noi, însă, pe măsură ce evoluăm, El se așteaptă ca noi să ne luăm viața în propriile mâini, folosindu-ne de propriile noastre puteri. Creștinismul în mod voit îi face pe oameni, nimic altceva decât schilozi. Creștinii mereu se laudă cu Iisus care a vindecat oameni. Acești oameni rămân însă, precum sclavii, deoarece niciodată nu li se cere și nici măcar nu sunt învățați cum să se vindece pe ei înșiși sau pe ceilalți. Arhetipul nazarinean susține și încurajează atitudinea de sclav, de servitor și a individului care îndură abuzuri fără sfârșit, cu scopul de a programa umanitatea în a fi niște sclavi perfecți într-o nouă ordine mondială. Nazarineanul pune un accent deosebit pe „viața de apoi,” cu scopul de a crea mentalitatea că viața pe care noi o trăim acum nu contează și nu este importantă în nici un fel. Această dispoziție sufletească este esențială, deoarece îi face pe adepți să îndure tot felul de abuzuri, spre beneficiul câtorva.

„Ne-a servit formidabil, acest mit al lui Hristos” – Papa Leo al-X-lea (1475 – 1521)

Cât despre așa numitele „miracole” asociate cu creștinismul, precum și vindecările care au avut loc, acestea nu au fost nici prea multe și nici prea frecvente. Orice ființă umană cu cunoaștere spirituală și putere, poate efectua aceleași fapte atribuite nazarineanului în biblie și chiar mai multe. Cei mai mulți dintre creștini nu sunt conștienți că ei, în adevăr, interacționează cu extratereștri abjecți (vrășmași Nordici, de asemenea cunoscuți sub numele de „îngeri,” cenușii și reptilieni), care, din când în când, oferă câte o demonstrație pentru a da credibilitate minciunii creștinismului. Cât despre adepții New Age, mulți dintre ei cer sprijin din partea îngerilor, însă ei nu sunt învățați să facă nimic de ei înșiși. Satan/Lucifer este adevăratul Zeu Creator, dar și Eliberator al omenirii. El nu încearcă să îi sperie pe oameni, și prin asta să îi țină departe de puterea și cunoștințele spirituale, deoarece el este cinstit, neavând nimic de ascuns.

Satan împarte cu noi cunoștința prin care putem deveni independenți și liberi. Ne direcționează înspre a fi maeștrii/stăpânii propriilor noastre vieți și destine. Satan și Demonii Săi sunt mereu prezenți pentru a ne ajuta atunci când întâmpinăm situații pe care nu le putem încă mânui.
Satan își ține promisiunile; el este consecvent și iubitor cu ai lui. Satan susține libertatea, tăria, puterea și dreptatea. Satan ne învață că NU este în regulă să comitem abuzuri. Ne învață că noi merităm să avem parte de plăceri, de fericire și de o viață mai bună. El ne-a creat prin inginerie genetică, în același fel în care oamenii noștri de știință creează clone folosindu-se de genetică, doar că la un nivel mult mai avansat.

Mulți oameni disprețuiesc așa numitele puteri „oculte,” nu le iau în considerare sau sunt complet ignoranți cu privire la ele. Adevărul este că aceste puteri oculte au fost în mâinile câtorva timp de secole, în timp ce creștinismul a fost o unealtă formidabilă de îndepărtare a acestei cunoștințe din rândul populației.

Ceea ce a urmat după îndepărtarea acestei cunoștințe, a fost inventarea unui trecut fictiv, pentru a-i împiedica pe oameni să cunoască adevărul. Oamenii care nu înțeleg sau care nu sunt familiarizați cu aceste îndeletniciri, sunt la mila acelora care le dețin și care sunt adepți în utilizarea lor. Cu mii de ani în urmă, în Egiptul Antic, această putere a fost bine cunoscută și cea mai mare parte din populația acestei țări a știut cum să o folosească. Odată cu intrarea în scenă a iudeo-creștinismului și a islamului, cunoștința a fost îndepărtată și distrusă în mod sistematic, de orișiunde aceasta a fost găsită.

Orașe, biblioteci, precum și orice altă sursă de învățătură ocultă au fost distruse, în încercarea de a anihila toate cunoștințele Zeilor originali (și Zeii noștri sunt extratereștrii) și despre puterile sufletului. Zeii care au interacționat, împrietenit sau amestecat (prin legături de sânge) cu oamenii, au fost blestemați și exilați.

Omenirea a fost izolată de adevăratul ei Zeu Creator Satan și a decăzut de atunci din toate punctele de vedere. Abuzul asupra copiilor, al animalelor, ușurința și nepăsarea cu care mediul înconjurător, pământul și alte ființe au fost distruse, sunt doar câteva dintre efectele degenerării spirituale. Cu mii de ani în urmă, cu mult înainte de apariția iudeo-creștinismului, oamenii trăiau împreună cu Zeii, în era cunoscută ca „Era de Aur.”

Satan este Zeul sumerian cunoscut sub numele de „Ea” sau „Enki.” El este un Zeu și nu un înger! El a fost denigrat și calomniat de-a lungul secolelor cu falsități și minciuni. Cei mai mulți dintre oameni nu îl cunosc pe Satan. Ei cred tot ceea ce li se spune despre el, fără murmur și fără să pună întrebări. Frica este o unealtă puternică, folosită timp de secole pentru a ține omenirea departe de Satan.

Satan este cel mai strălucitor și cel mai puternic dintre Zei. Este simbolizat de Vărsător, al 11-lea semn al Zodiacului. Vărsătorul este un semn al civilizației, tehnologiei și genialității. Unul dintre numerele lui Satan este 11.

Enki a instituit Ordinul Șarpelui din Egiptul Antic, de asemenea cunoscut sub numele de „Fraternitatea Șarpelui.” De-a lungul mileniilor, aceste învățături au fost corupte ajungând să nu se mai asemene cu doctrinele originale. Acest ordin avea menirea de a aduce omenirii învățături divine și putere, pentru a desăvârși Marea Lucrare de transformare a sufletelor noastre. Aceste învățături au fost ținute în mâinile câtorva și abuzate, în defavoarea noastră a tuturor, sub conducerea zeilor vrășmași. Oamenilor li se spune că, dacă această putere ar fi împărțită cu toată lumea, fiecare în parte ar abuza de ea. Aceasta nu este decât o altă minciună creată și răspândită de cei care se folosesc de aceste puteri la nesfârșit și în mod deliberat, sub direcțiile primite de la aceia dintre extratereștrii care ne sunt vrășmași și care se maschează sub numele de „Iehova.” A dezvălui aceste bine ținute secrete omului de rând, ar însemna în mod sigur, pierderea puterii celor de sus.

Zeii sunt o rasă de humanoizi extratereștrii. În biblia creștină aceștia sunt întâlniți sub numele de „nefilimi.” Aceste ființe sunt foarte evoluate, extrem de avansate și cu o cunoștință și o putere imensă. Ei și-au modificat ADN-ul, astfel încât ei nu îmbătrânesc.

În versiunea lui Simon a Necronomiconului (această carte își are rădăcinile în mitologia mesopotamiană/sumeriană), fraza: „Când marele urs apare în josul cerului” se refera la constelația Ursa Mare. Când planetele se alienează într-o anumită ordine, se deschide o cale pentru călătoriile în spațiu. Oamenii privesc mereu spre cer, când Zeii se vor întoarce.

Satan este incredibil de puternic; genial și puternic. A refuzat să accepte înfrângerea. Pierduse o luptă, însă nu a pierdut războiul. SATAN/LUCIFER ESTE UN SUSȚINĂTOR AL ELIBERĂRII DE SUB TIRANIE.

 

EXISTĂ SATAN CU ADEVĂRAT?

Da. El interacționează cu discipolii și cu adepții săi. Mulți dintre noi l-au văzut, am fost martorii așa zisului supranatural și, de asemenea, am primit abilități cu mult superioare omului obișnuit. Când cerem, primim răspuns. Spre deosebire de alte religii în care adepții trebuie să își caute zeii, însuși Satan/Lucifer vine la noi și ne lasă să îi simțim și să îi cunoaștem prezența.

Demonii, în contradicție cu minciunile creștinismului, sunt prieteni ai omenirii. Demonii, care sunt Zeii originali ai omenirii, ne acordă multă atenție și protecție individuală, odată ce o relație de încredere este stabilită. Când îi suntem apropiați și sub protecția lui, Satan ne trimite Demoni care lucrează personal cu noi. Sigiliile lor conțin desene ale unor simboluri importante din alchimie, relaționate cu iluminarea/deschiderea sufletului.

Satan nu este „diabolic” și nici nu este responsabil de multitudinea de boli, afecțiuni sau orice alt lucru de care omenirea este afectată. Aceste necazuri sunt rezultatele distrugerii și înlocuirii cunoștințelor antice cu programele creștinismului.

Satan stă de partea echilibrului dintre spiritualitate și tehnologie. Fără acest echilibru, orice civilizație, în cele din urmă se prăbușește.

„Iadul” nu este o gheenă arzătoare. Iadul nu este situat în mijlocul pământului, așa cum afirmă unii creștini nătângi, ca să înfricoșeze oamenii. Conceptul creștin cu privire la iad este foarte ridicol de altfel. Unii dintre noi, care îi suntem apropiați lui Satan, au văzut „Iadul.” Din câte se pare, fiecare dintre noi, căruia Iadul i-a fost arătat, am avut parte de aceeași experiență. Unele locuri din Iad sunt natural mai întunecate, ele fiind iluminate de o lumină albastră, pe când alte locuri, beneficiază de lumina zilei, lumină naturală. Una dintre culorile lui Lucifer este albastrul, iar Demonii adesea apar înconjurați de o lumină albastră. Albastrul este o culoare foarte spirituală. Acesta este locul în care Satan îi ține pe ai săi, până când fiecare dintre ei poate fi reîncarnat pentru a evolua și a atinge dumnezeirea. Aceste persoane fiind deja decedate, sunt bineînțeles în spirit. Unii dintre ei vizitează pământul pentru a ajuta alți oameni care se află pe calea mâinii stângi.

„Iadul” și „pământul” (sau lumea inferioară) sunt de asemenea alegorii pentru cele trei chakre inferioare; „Iadul” reprezentând chakra bazei. Motivul acestei asocieri este șarpele Kundalini înflăcărat care șade încolăcit sub chakra bazei și care poate fi dogoritor de fierbinte atunci când este deșteptat.

În opoziție cu afirmațiile isterice ale creștinilor, satanismul nu este sub nici o formă o religie care promovează sacrificiile de sânge. Toate felurile de ritualuri și de jertfe de sânge pot fi observate pretutindeni în biblia iudeo-creștina.

Șarpele, care îl simbolizează pe Satan, reprezintă șarpele Kundalini aflat la baza coloanei vertebrale și de asemenea, ADN-ul. Șarpele reprezintă viața. Atunci când această forță este activată, suntem vindecați și iluminați.