Skip to content

Content Header

Minciunile inamicilor despre Demoni: “Qlippoth”-ul

Minciunile inamicilor despre Demoni: “Qlippoth”-ul published on

Toată calomnia împotriva Demonilor și Zeilor Gentililor sau Zeilor Păgâni, provine doar din programele evreiești și avraamice. Toate sursele care atestă că Demonii sunt malefici provin din surse evreiești și nicăieri altundeva. Demonii au fost împotriva evreilor de când aceștia au atacat cultura Demonică și planul Zeilor noștri de a face omenirea asemenea Zeilor.

Ca urmare a celor de mai sus, toate informațiile care existau anterior despre Demoni și care sunt exacte au fost ascunse intenționat. Deși există dovezi nesfârșite care au supraviețuit până în zilele noastre care atestă cât de buni sunt Zeii noștri Antici [au fost numiți Demoni], controlul copleșitor al inamicului asupra presei, mass-mediei și mediului academic, dar și al literaturii oculte, a ascuns în mod intenționat aceste cunoștințe de public.

Aceste minciuni, care sunt în mod constant perpetuate, sunt incorporate în multe texte oculte care iși au sursa și originea în literatura, misticismul și tradițiile evreiești. Toate textele blasfematoare și metodele incorecte de abordare a Demonilor au fost scrise de evrei sau își au bazele în surse evreiești, provenind din principalele programe de abuz împotriva Demonilor precum islamul, creștinismul și iudaismul.

Cuvântul „Qlippoth” înseamnă „cochilie” în ebraică. Cei familiari cu cunoștințele corupte ale „Căii Mâinii Stângi” sunt familiari cu acest termen evreiesc care îi portretizează mereu pe Demoni ca surse ale întunericului, morții și distrugerii. Aceasta este doar opinia evreiască și totul este pură calomnie.

Thomas Hobbes, un evreu rabin infam, explică în mod clar acestea în sursa expusă în subsolul acestei pagini. Acesta admite că crima evreilor a fost să calomnieze Zeii Păgânilor [non-evreilor]. El explică modul în care evreii i-au defăimat pe Demoni cu tradițiile și învățăturile lor biblice și evreiești, transformându-i în monștrii și scufundându-i în defăimare și profanare culturală.

În plus, cea mai mare parte a “cunoștințelor” despre “Demonii” Căii Mâinii Stângi își are originea în ceea ce înțelegem prin “Qlippoth” sau “Voalul Existenței Negative”, o învățătură falsă perpetuată de alt rabin numit Isaac Luria. Din aceste minciuni a izvorât un consens general greșit de practici corupte și meditații blasfematoare, precum “Arborele Qlippoth” și alte trucuri evreiești. Rabinul doar a continuat pe baza tradițiilor evreiești, care nu sunt altceva decât o tradiție anti-Demonică. După cum este atestat în altă pagină, cuvântul „Demon” nu este altceva decât un cuvânt foarte pozitiv.

Toată povestea bibliei este doar o mare reacție culturală de ură a poporului evreu împotriva Zeilor Gentililor și culturii lor, dar și a națiunilor. Cele mai bune și înțelepte culturi ale lumii sunt atacate neobosit în biblie, împreună cu Zeii lor, Zeii Păgâni. Biblia, într-adevăr, nu constituie altceva decât o carte împotriva neamurilor și a Zeilor lor. Desigur, tot ce este în aceste manuscrise care îi atacă pe Demoni, conține în forme corupte cunoștințe și înțelepciune furate de la aceste popoare pe care aceste cărți le atacă atât de deschis.

Rabinul Luria a creat toate minciunile și defăimarea Demonilor fiind “cochilii goale” și “cochilii moarte”, “locuind în tărâmurile răului” și alte minciuni nesfârșite. Denigrarea Zeilor noștri către “qlippoth”, această mizerie bolnavă, a fost inventată de rabinul Isaac Luria în secolul al 16-lea, ca urmare a expulzării evreilor din Spania. Această expulzare a fost o lovitură majoră pentru comunitatea evreiască. Atât de majoră încât Luria a scris despre “qlippoth”, reflectând asupra întrebării: “Dacă dumnezeu este bun, de ce există răul?”.

Din nefericire, din cauza influenței evreiești, tot ceea ce a avut Calea Mâinii Stângi în legătură cu aceste lucruri erau doar opinii și minciuni create de evrei. Bazându-se pe aceste minciuni, mulți oameni și-au distrus viețile, sau în cel mai bun caz nu au avansat niciunde spiritual, în același timp rămânând deconectați de la Zei și conectați doar la minciunile și opiniile false ale evreilor.

Evreii ne-au atacat pe noi, Gentilii, timp de secole. În special pe Zeii noștri Păgâni. Biserica catolică, creștinismul, comunismul și multe altele sunt fețe diferite ale imperiului evreiesc.

In plus față de toate acestea, evreii au fost din nou liberi să DICTEZE și să ne SPUNĂ nouă tuturor despre ce ar trebui să fie Satanismul, așa numitul “rău” și altele asemenea. Evreii își asumă întotdeauna poziții de autoritate din care le ordonă Gentililor.

Motivul pentru care scriu acestea este pentru că mulți Sataniști au fost induși în eroare prin această mizerie inventată de evrei și blasfemie extremă împotriva Zeilor noștri. Mulți dintre cei ce explorează meditația și altele prin intermediul acestor mizerii au experiențe îngrozitoare.

Această mizerie inventată de evrei nu are nimic de-a face cu niciunul din Zeii noștri.

Zeii iubesc Gentilii și îi tratează în mod pozitiv, atâta timp cât sunt tratați în mod pozitiv de către ei. Pe de altă parte, evreii sunt urâți de Zei, ca urmare a numeroaselor atacuri de-a lungul secolelor. Acest fapt este exprimat deschis în toate cunoștințele evreiești.

Toți cei care sunt interesați de Demoni nu trebuie, sub nicio circumstanță, să îi abordeze prin intermediul minciunilor evreiești. Nu numai că aceste tehnici nu funcționează, dar constituie blasfemie totală și cunoștințe false care pot duce la pagube grave celor suficient de nesăbuiți pentru a face acest lucru.

Bucuria lui Satan oferă o metodologie corectă și respectuoasă de abordare a Demonilor.


Un exemplu de calomnie vicioasă, unde evreii admit că au indus intenționat în eroare întreaga lume cu privire la Demoni, este o parte a lucrării lui Thomas Hobbes, “filozoful” rabin al anilor 1600. Acesta scrie în mod deschis în lucrarea sa, infamul “Leviathan” [3]:
[Cartea IV, CH 45-46]

“Of Daemonology and other Reliques of the Religion of the GENTILES. […] And by that means they feared them (the Demons, the ‘heathens of old’) as things of an unknown, that is, of an unlimited power to doe them good, or harme; and consequently. given the occasion of the Governours and the HEATHEN (my note GENTILE) Common-wealths to regulate this their fear, by establishing Deamonology (in which the poets, as Principall Priests aof the HEATHEN Religion, were specially employed or reverenced) to the Publique Peace, and to the obedience of Subjects necessary thereunto; and to make some of them GOOD Daemons, and others EVIL; the one as a spurre to the observance, the other, as reins to withhold them from violation of the laws. […]

The Graecians, by their Colonies and Conquests, communicated their Language and Writtings into ASIA, EGYPT, and ITALY and therein, by necessary consequence their DAEMONOLOGY or (as St.Paul calles it) their DOCTRINES OF THE DEVILS: and by that means, the contagion was derived also to the Jewes, both of Judea and Alexandria, and other parts, whereinto they were dispersed. But the name of Daemon they did not (the jews) (as the Graecians) attribute to Spirits both Good and Evil, but to the evil onely: and to the Good Daemons they gave them name of the Spirit of God; and esteemed those who entered the bodies of their prophets (The jews).”