Skip to content

Content Header

Al nouăsprezecelea cod enochian

Al nouăsprezecelea cod enochian published on

Al nouăsprezecelea cod în română:

O, voi, Demoni care sălăşluiţi şi sunteţi măreţii guvernatori ai pământului, care efectuează judecata Lui Satan! Vouă vi se spune: Iată imaginea Lui Satan, Începutul mângâierii, ai carui ochi sunt cele mai strălucitoare stele; Care v-a înmânat guvernarea Pământului cu varietatea lui, Oferindu-vă o putere a înţelegerii, pentru a aşeza totul în concordanţă cu prevederea Lui, Cel care domneşte pe tronului din Iad şi care s-a ridicat la începuturi, spunând: Lasă Pământul să fie condus de propria-i fire. Lasă-i cursul să decurgă cu plăcere şi la fel ca o slujnică, lasă să-l servească pe Satan. Un anotimp să-l înfrângă pe celălalt; şi nu lăsa nici-o creatură pe el sau înăuntrul lui să fie ca el. Lasă ca toate părţile lui să difere în calităţi; Şi nu lăsa nici-o creatură să fie egală cu alta. Pe creaturile mediocre ale Pământului, lasă-le să se atace şi să se elimine reciproc; la fel şi cu lăcaşurile lor. Strică lucrările slugilor lui iehova şi a strălucirii lui goale. Clădirile lui, ale celui care stă pe tronul sfânt, lasă-le să devină adăposturi pentru fiarele câmpului; Ticăloşeniile lor trebuie să devină cunoscute. De ce? Pentru că regret creerea lor. O, voi, fiii şi fiicele Lui Satan, Ridicaţi-vă! Lăsaţi-i pe cei din împărăţia cerului să vă servească. Domniţi asupra celora ce domnesc; provocaţi-le căderea; aduceţi dreptate şi distrugeţi ceea ce este putrezit. Nu lăsaţi nimic nesfărâmat; adunaţi şi scădeţi, până când stelele sunt numărate. Ridicaţi-vă și înaintaţi! Înfăţişaţi-vă înaintea Lui Satan! Căci El ne-a jurat dreptatea; Deschide-ţi misterele creaţiei voastre şi făceţi-ne părtaşi ai adevărului neîntinat.

 

Al nouăsprezecelea cod în enochiană:

Ils daemons ds praf od chis micaolz Artabas de caosgo, ds fifis balzizras De Satan! Nonca gohvlim: Micam adoian de Satan, acroodzi Bliorb, soba ooaona chis luciftias Aoiveae; das abraasa noncf Netaaib caosgi, od tilb damploz, Tooat noncf g micalz oma, lrasd tolglo Marb yarry de tox bogpa oxiayal londoh babage od torzulp acroodzi, gohol: Caosga, tabaord saanir. Elzap tilb, Parm gi qvasahi, od ta qvrlst Booapis Satan. L nimb, ovcho symp; Od christeos ag toltorn mirc q tiobl lel. Ton paombd, dilzmo aspian; od christeos Ag l toltorn parach a symp. Cordziz dodpal od fifalz l smnad; od fargt, a va de fafen de Jehova od avavox, tonvg. Orsca de idigo, Noasmi tabges levithmong; madrid trian oman. Bagle? Moooah qaan. Nore od pasbs De Satan, torzu! Priaz adohi de madriax, Aboapri. Tabaori Priaz ar tabas; Adrpan cors ta dobix; yolcam balit od qvasb Qting. Ripir paaoxt saga cor; vml od prdzar, Cacrg aoiveae cormpt. Torzu, zacar! Zamran aspt Satan! Surzas tia baltan; Odo cicle qaa, od ozazma plapli vooan.

 

Pronunţie:

I-la-sa   •   DEI-mons   •   Daass
pa-RAAFF   •   OD   •   ca-HIS
mi-caa-O-laţ   •   aa-ra-TAA-baass
DEI   •   caa-OS-sa-go,   •   DAASS
FI-fiss   •   baa-la-ZI-za-raas
DEI   •   SEI-TAN!   •   NO-na-caa
go-ha-va-LIM:   •   mi-CAAM
aa-DO-i-aan   •   DEI   •   SEI-TAN,
aa-ca-RO-od-zi   •   ba-li-O-rab,
ZO-baa   •   o-o-AA-o-naa   •   ca-HIS
lu-SIF-ti-aas   •   aa-o-I-VI-aa-i;
DAASS   •   aa-ba-RAA-AA-saa
NO-na-caf   •   nei-taa-AA-ib
caa-OS-saa-dji,   •   OD   •   TI-lab
DAA-ma-pa-loţ,   •   to-O-aat
NO-na-caf   •   GAA   •   mi-CAA-laţ
O-maa,   •   la-RAA-zad
TO-la-ga-lău   •   MAA-rab
YAH-ra-ra-i   •   DEI   •   TOX
BO-ga-paa   •   aax-I-aa-i-aal
LO-na-do   •   baa-BAA-djei   •   OD
to-ra-ZU-lap   •   aa-ca-RO-od-zi,
go-HO-la:   •   ca-OS-sa-gaa,
taa-baa-O-rad   •   zaa-aa-NI-ra.
ei-la-ZAAP   •   TI-lab,   •   PAA-ram
DJI   •   ca-VAA-saa-hi,   •   OD
TAA   •   CA-va-ra-la-sa-ta
bo-O-aa-pis   •   SEI-TAN.
LA   •   NI-mab,   •   O-va-ca-hău
ZI-map;   •   OD
ca-RI-sa-tei-os
AA-dj   •  LA   •  to-la-TO-ran
paa-RAA-ca   •   AA   •   ZI-map.
ca-RO-od-zi,   •   DO-da-paal
OD   •   FI-faa-laz   •  LA
sa-ma-NAAD;   •  OD   •   FAA-ra-gat,
AA   •   VAA-val   •  DEI   •  FAA-fein
DEI   •   jaa-HO-vaa   •   ĂUD
aa-VAA-vox,   •  TO-na-vadj.
O-ra-sa-caa
DEI   •   I-di-go,
no-AA-sa-mi   •   taa-ba-DJEI-sa
LEI-vi-ta-ha-MO-nadj;
maa-da-RID   •   taa-RI-aan   •   O-maan.
BAA-ga-lei?   •   mo-O-o-aa   •   CAA-HAN.
NO-rei   •   OD   •   PAASS-a-bas
DEI   •   SEI-TAN,   •   TO-rat-su!
pa-RI-aaţ   •   aa-DO-hi   •   DEI
maa-da-RI-aax,   •   aa-bo-AA-pa-ri.
taa-baa-O-ri   •   pa-RI-aaţ   •   AA-ra
taa-BAASS;   •   aa-da-ra-PAAN   •   CO-raz
TAA   •   DO-bix;   •   i-O-la-caam
baa-LIT   •   OD   •   ca-VAA-sab
ca-TI-nudj.   •   RI-pi-ra
paa-AA-ox-ta   •   ZAA-gaa
CO-ra;   •   va-MAAL   •   OD
pa-ra-da-ZAA-ra,   •   CAA-ca-raadj
aa-o-I-VI-aa-i   •   CO-ra-map.
TO-rat-ui,   •   ZAA-caar!   •   ZAA-maa-raan
AA-sa-pat   •   SEI-TAN!   •   ZU-ra-djaas
TI-aa   •   BAA-la-taan;   •   O-dău
CHI-caa-lei   •   KAA-AA-AA,   •   OD
o-ZAA-ţa-maa   •   pa-LAA-pa-li
vo-O-aan.

 

*În enochiană nu se cunoaşte nici un cuvânt pentru „IAD.”
Împărăţia lui Satan ESTE în sud.