Skip to content

Content Header

Al optsprezecelea cod enochian

Al optsprezecelea cod enochian published on

Al optsprezecelea cod în română:

O, tu, măreaţă lumină şi flacără a mângâierii
Care dezvăluie Gloria Lui Satan
În mijlocul pământului,
În care marile secrete ale adevărului
Îşi au statornicia; care în împărăţia ta este numită
Putere prin intermediul bucuriei, fiind de nemăsurat.
Fii ca o fereastră a mângâierii asupra mea.
Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele creației voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc același scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.

 

Al optsprezecelea cod în enochiană:

Ils micaolz olpirt od malprg bliore
Ds odo bvsd de Satan ovoars caosgo,
Casarmg micaolz cicles vooan brints
Cafafam ds i vmd a q londoh vgear de
Moz od maoffas. Bolp como bliort pambt.
Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage

 

Pronunţie:

I-la-sa   •   mi-caa-O-laţ
O-la-PI-ra-ta   •   OD
MAA-la-pa-ra-dja  •   ba-li-OR-ei
DAASS   •   O-dău   •   BA-va-zad
DEI   •   SEI-TAN   •   ău-vău-AA-ra-sa
caa-OS-sa-gău,   •   caa-SAA-ra-madj
mi-caa-O-laţ   •   CHI-ca-leis
vo-O-aan   •   ba-RI-na-tas
caa-faa-FAAM   •   DAASS   •   I
VA-MAD   •   AA   •   CA
LO-na-do   •   va-GHEI-aar
DEI   •   MAAŢ   •   OD
maa-O-fa-faass.
BO-lap
CO-mo   •   ba-li-O-ra-ta
PAA-ma-ba-ta.
zaa-CAA-rei   •   CAA   •   OD
ZAA-ma-raan!   •   O-dău
CHI-ca-lei   •   CAA-aa!
ZOR-ra-djei!   •   ZI-ra
NO-co!   •   ho-AA-ta-ha
SEI-TAN   •   BA-va-fad
LO-na-sa   •   LO-na-do
baa-BAA-djei