Skip to content

Content Header

Despre codurile enochiene

Despre codurile enochiene published on

Cei mai mulți sataniști au auzit de codurile enochiene prin intermediul bibliei sataniste, scrisă de Anton Szandor LaVey. Mulți folosesc aceste coduri în ritualuri și în rugăciuni. Însă ceea ce este necunoscut celor mai mulți oameni, este că Anton LaVey nu a revizuit niciodată aceste coduri, cu toate că în cele mai multe dintre ele traducerea fost schimbată – dar nu în toate – pentru a se conforma satanismului.

Spre exemplu: Asha, Baeovib, Gahoachma, Iabes, Iad, Iadpil, Iadapiel, Iadanahe, Iaida, Iaidon, Idoian, Idoigo, Ioiad, L, Mad, Mada, Oiad, Piad, Zilodarp, Zirenaiad – și multe altele, sunt toate nume/pseudonime ale lui yahwe/Iehova. Aceste nume sunt intacte în enochiană în întreaga biblie satanică. Așadar, necunoscut celor mai mulți sataniști, recitarea acestor coduri în enochiană (din biblia satanistă, de A.S.LV), dă slavă și închinare „dumnezeului” creștin.

De asemenea, există coduri ale căror traducere, LaVey nu s-a sinchisit să o altereze. De exemplu:

Al cincilea cod, pagina 186, la sfârșit:
„Domnul și stăpânul nostru este unul singur.” UNUL SINGUR este un pseudonim al lui Iehova. Numărul lui Satan este DOI.

pagina 192, în josul paginii:
„ … şi slava Dumnezeului tău în creaţia ta.” Aceasta este mai degrabă flagrant. Acest pasaj nu a fost schimbat niciodată din textul original și ghici la cine se referă în enochiană? Cu siguranţă nu face aluzie la Satan, sub nici o formă.

Pagina 204, al optulea cod este foarte hulitor:
„oare degeaba se năruie dragonul.” Dragonul este simbolul sacru al lui Satan şi simbolizează puterea spirituală (Şarpele Kundalini) din noi toţi.

Pagina 252,
„Dumnezeul întinderii și al subjugării” nu este Satan, ci Iehova. Acest lucru iese în evidență în întreaga biblie creștină, loc în care acesta în mod personal, a dirijat uciderea în masă a milioane de oameni, mânat de nestăvilita lui sete de sânge. Zilodrap este numele lui în enochiană și este tradus ca „dumnezeul întinderii și subjugării.”

Pagina 258,
„al cărui Dumnezeu este mânie şi furie.” Toți aceia care sunt familiarizați cu creștinismul, îl cunosc pe acest zeu „mânios” care neîncetat pedepsește și blestemă omenirea

LaVey a lăsat aproape toate codurile în enochiană exact așa cum erau.

Codurile enochiene au fost luate din Strigătele enochiene originale. Aceste 19 strigăte nerevizuite, au scopul de a aduce Apocalipsa/Armaghedonul și de a asigura victoria extratereștrilor aflați sub masca lui yahwe/Iehova și a cohortelor acestora. Nerevizuite, acestea nu fac decât să îl slăvească pe Iehova și să-l hulească pe Regele Satan. Codurile de pe acest website au fost revizuite și reformulate atât în română cât și în enochiană, astfel încât să îl hulească pe Iehova și să îl slăvească pe Satan, și să asigure victoria Tatălui nostru.

Codurile conțin cuvinte pline de putere, în special atunci când sunt recitate în enochiană. Datorită reviziilor și a experiențelor pe care mulți dintre noi le-au avut cu acestea, Ministerul Bucuria lui Satan îi sfătuiește cu tărie pe toți cei care folosesc aceste coduri în ritualuri sau rugăciuni, să întrețină în prealabil Ritualul de dedicare deoarece acestea pot fi periculoase pentru neinițiați.

Să amintim mai multe blasfemii la adresa lui Satan, prezente în codurile din biblia satanică; cartea „The Goetia; The Lesser Key of Solomon the King; Clavicula Salomonis Regis, tradus în engleză de Samuel Liddell și MacGregor Mathers, editată și cu o introducere de Aleister Crowley; a doua ediție ilustrată” © 1995, pg. 97–124, conține petiția pentru YHVH/Iehova și pentru îngerii inamici care sunt folosiți pentru a amenința și constrânge Demonii lui Satan, folosindu-se metodele cercurilor și a celorlalte recuzite inamice. Întreg ritualul este tradus în enochiană, acolo fiind introduse și numele în enochiană ale lui YHVH/Iehova. Numele enochiene ale „dumnezeului” extraterestru inamic, folosite pentru a abuza Demonii și a-l blasfemia pe Satan, au fost lăsate toate intacte în biblia satanică, aducându-i deci slavă acestui monstru. Acesta este felul în care în mod secret inamicul se infiltrează, creând o conexiune spirituală. Prin această conexiune spirituală, inamicul poate aduce distrugere asupra practicantului.

Datorită duratei extinse şi a efortului depus în acest proiect, nu voi intra în detalii cu privire la vizitele angelice pe care Dr. John Dee şi Edward Kelly le-au avut şi în cadrul cărora au primit traducerea originală de la îngeri. Mai jos am să pun la dispoziţie câteva linkuri (în engleză), pentru studiu personal.

În încheiere; sunt conştientă de faptul că mulţi oameni cred, în mod eronat, că Dee şi Kelly nu au fost vizitați de îngeri ci de Demoni. După un studiu profund al fundalului şi după experienţa pe care am avut-o în cadrul revizuirii codurilor enochiene, sunt absolut convinsă şi fără nici un strop de îndoială că vizitatorii NU au fost Demoni, ci îngeri.

În mod continuu am întâmpinat obstacole atunci când am lucrat la aceste coduri, iar cele mai multe probleme au apărut atunci când am revizuit codurile care conțin blesteme împotriva lui Iehova. Am avut parte de ghinion inexplicabil, căderi de curent fără nici o explicație, în urma cărora trebuia să refac lucruri pe care le terminasem deja, probleme cu calculatorul, precum și multe alte incidente neobișnuite și de o natură foarte negativă. Ceilalți apropiați mie, precum și clerul, au fost de asemenea afectați.

Tatăl Satan m-a vizitat de mai multe ori pe durata revizuirilor și mi-a zis că este foarte mulțumit. Mi-a mai spus că lucrarea aceasta a fost cu mult întârziată. De asemenea mi-a mai zis că mulți nu înțeleg și nu sunt conștienți de puterea acestor coduri.

În original, enochiana a fost folosită în chemarea îngerilor. Mai jos este un link pentru studiu mai amănunțit. Acestea sunt doar în scop educativ, neavând nicio legătură cu satanismul.

– Înalta Preoteasă Maxine Dietrich

 

Internet Sacred Text Archive: Articole despre magia enochiană http://www.sacred-texts.com/eso/enoch/