Skip to content

Content Header

Ghid bazic pentru covanurile satanice

Ghid bazic pentru covanurile satanice published on

Ideea covanului este tăria în grup. Puterea combinată a sufletelor/minților membrilor covanului poate realiza mult mai mult decât puterea unui individ care lucrează de unul singur. Un covan oferă companie, plăcere mutuală în practici, tovărășie și este asemenea unei familii strâns unite. De regulă, o lucrare făcută de grup va avea un succes remarcabil, în timp ce aceia care lucrează de unii singuri au parte de un succes moderat. Toate covanurile Bucuria lui Satan au ca scop războiul spiritual. Fiecare covan lucrează direct cu un Demon Protector, care îndrumă și instruiește covanul după dorințele lui Satan. Covanul trebuie să opereze în secret deplin.

Cuvântul „covan” derivă de la cuvântul latinesc „conventus,” care înseamnă „adunare,” „reuniune” sau a „convoca.”

Covanul însuși devine o unitate puternică. Cu cât mințile și sufletele membrilor sunt mai puternice, cu atât covanul ca întreg va fi mai puternic. În timp, în urma lucrărilor repetate, covanul dezvoltă o aură puternică de energie la care fiecare membru poate recurge pentru a-și suplimenta puterea personală. Covanul devine o bancă de energie. Acest lucru este posibil numai prin întâlniri și ritualuri regulate, în care toți membrii lucrează împreună într-un efort de grup. Consecvența este întotdeauna cheia în fundamentarea și clădirea energiei spirituale.

Structura și cerințele unui covan:

 • Un covan este format din 13 membrii sau mai puțin. În cei 13 este inclus și Înaltul Preot (Preoteasă), care este liderul covanului. Când numărul este mai mare de 13, trebuie format un nou covan, care se desface de cel original. Acest lucru are la bază cele 13 Luni pline din anul lunar și cele 13 chakre principale ale sufletului.
 • Fiecare covan trebuie să aibă un Demon Protector. Acesta este aproape întotdeauna Demonul Gardian al Înaltului Preot (Preoteasă). Acest Demon (Demoniță) ar trebui întrebat dacă este de acord să fie Protectorul covanului.
 • Covanul ar trebui să aibă un loc regulat de întâlnire. Acesta poate fi în aer liber sau în casa unui membru; de preferință într-o cameră care a fost proiectată, consacrată și dedicată lui Satan/Lucifer, care să funcționeze pe post de templu.
 • În mod tradițional, locul de întâlnire a două sau mai multe covanuri ar trebui să fie la o distanță de cel puțin 5 km unul față de altul (asta în cazul în care există mai multe covanuri într-un oraș/zonă). Vechiul obicei al „drepturilor teritoriale” se aplică aici.
 • Covanul ar trebui să aibă o ierarhie.
 • Fiecare membru nou ar trebui să treacă printr-o ceremonie de inițiere în care să jure loialitate lui Satan/Lucifer și, de asemenea, să depună juruința solemnă că va păstra totul într-un secret absolut.
 • Fiecare membru nou trebuie să fi întreținut deja Ritualul de Dedicare lui Satan/Lucifer, înainte de a întreține ritualul de inițiere pentru covan. Dacă noul membru se simte confortabil cu asta, ritualul de dedicare poate fi făcut sub supravegherea covanului. Toți membrii ar trebui să fie într-o frăție și-o armonie puternică unul cu celălalt, întrucât covanul trebuie să lucreze ca o unitate. Compatibilitatea dintre toți membrii este un aspect esențial pentru întregul covan. Odată ce juruința este depusă, aceasta este permanentă.
 • Fiecare covan ar trebui să aibă un nume magic. Acesta poate include și numele Demonului Protector și ar trebui să fie de natură satanică.
 • Fiecare covan ar trebui să aibă o insignă proprie și specială, care să fie cusută pe roba fiecărui membru. Aceasta poate fi și sigiliul Demonului Protector.
 • Esbatul:
  În mod ideal, covanul ar trebui să se întâlnească în timpul Lunii pline (Esbat). Motivul pentru acest lucru este acela că, în timpul Lunii pline, energiile astrale sunt mult mai favorabile succesului lucrărilor. Luna guvernează peste partea feminină a sufletului, care furnizează energia necesară oricărei lucrări magice. Luna plină amplifică acest lucru. Întrunirile lunare regulate ar trebui să conțină un ritual special pentru Lucifer. Mai apoi se discută toate lucrurile importante și grupul lucrează ca întreg pe puterile lor. Spre exemplu, se poate lucra pe telechinezie, unde toți membrii lucrează împreună pentru a muta sau levita în grup un singur obiect. Oricum, antrenamentul și exercițiile spirituale care vor fi făcute rămân la atitudinea fiecărui covan în parte. Este important să cădeți de acord unul cu celălalt; nu ar trebui să se piardă timp prețios pe luarea deciziilor de acest gen.
 • Dacă vreun membru se află în dificultate, întregul covan se adună și va face o lucrare pentru a-i da o mână de ajutor. În timp, covanul ar trebui să fie mai unit decât propria familie. Acest lucru vine din legătura cu ceilalți membrii la nivelul sufletului, ceea ce se petrece în mod natural atunci când se folosesc împreună puterile spirituale individuale.
 • Sabatul:
  În timpul Sărbătorilor satanice, covanul se reunește pentru a celebra. Marile Sabaturi sunt un timp de celebrare dar sunt foarte importante și pentru lucrări și dedicări. Fiecare zi de Sabat este aliniată cu energii astrale puternice, de pe Pământ. Acesta este motivul pentru care anticii au construit Stonehenge și alte monumente care se axau pe anotimpuri și pe alinierea acestora cu Soarele. Toate acestea sunt bazate pe știință. În această perioadă, anumite energii din pământ și din relația pământului cu celelalte planete, sunt foarte favorabile lucrărilor astrale, lucrări pe care aceste energii le asistă și le împuternicește foarte mult. După fiecare lucrare importantă de Sabat, se sărbătorește. Toate Sabaturile reprezintă dăți foarte importante pentru succes special în lucrările spirituale, lucru care nu au loc în alte momente ale anului. Aceste dăți poartă o semnificație foarte importantă.
  Cu toate că aceasta este doar o speculație, cuvântul „sabat” seamănă foarte mult cu cuvântul sanscrit „sabda,” care înseamnă „sunet.” Vibrația armonioasă a unui covan este mult mai potentă decât cea a unui singur individ. Am descoperit că multe dintre numele Demonilor își au originea în sanscrită, acesta fiind și cazul numelui „Satan,” care în sanscrită înseamnă „adevăr.” Pentru mai multe informații cu privire la asta, te rog treci prin articolul acesta: Rădăcinile și originile satanismului adevărat
 • Cel mai important scop al covanului este acela că fiecare este un medium dedicat al lui Satan/Lucifer, atunci când lucrează pentru acesta. Asta aproape întotdeauna se referă la războiul spiritual. Demonul Protector este acela care dă ordinele aici. Covanul trebuie să opereze în cel mai mare secret. Acesta reprezintă un cadou pe care covanul îl oferă lui Satan/Lucifer și Puterilor Iadului. În mod tradițional, aceste lucrări au loc în timpul Esbaturilor. După aceea, atât după marile Sabaturi cât și după Esbaturi, este timpul ideal pentru ospăț și celebrare. Membrii covanului sunt încurajați să aducă mâncare și băuturi. Aceste întâlniri întotdeauna ar trebui să fie o experiență pozitivă pentru toți membrii covanului.
 • A doua persoană în ierarhie după Înaltul Preot (Preoteasă), este cunoscut drept ofițerul sau executivul covanului și este responsabil de apartenența membrilor la grup, de informarea celorlalți cu privire la data și locul următoarei întâlniri, ce îmbrăcăminte să se poarte, ce mâncare, muzică, etc., să se pregătească pentru întrunire. Dacă Înaltul Preot lipsește, ofițerul îi va lua locul.

Lucrurile necesare pentru o celebrare în covan:

Principala preocupare a covanului este de a lucra ca o unitate, pentru a realiza fapte magice care în mod normal nu sunt posibile prin efortul unei singure persoane. Cu toate că următoarele obiecte sunt ideale, acestea NU sunt absolut obligatorii. Cel mai important lucru sunt întrunirile regulate a tuturor membrilor și participarea acestora în mod consecvent în lucrările grupului ca întreg. La fel cum o persoană devine mai puternică prin consecvență în practicile de yoga și meditații, clădindu-și energia și împuternicindu-și sufletul, toate împreună cu direcționarea și concentrarea minții, tot așa va fi împuternicit și covanul ca unitate. Covanul este spiritual. Obiectele materiale sunt ideale pentru celebrări, însă dacă pentru unii acestea sunt prea greu de obținut, lipsa acestora NU vă vor împiedica să funcționați ca covan.

Una sau mai multe tobe mici, asemenea tobelor bongo, care pot fi folosite pentru a conduce grupul într-un ritm. Ritmul și dansul au fost cunoscute în mod tradițional ca elemente care clădesc energia sufletului. Instrumente muzicale opționale pentru un covan satanic sunt:
Tamburine, flaute, naiuri, fluiere, sunătoare. Acestea sunt pentru dansul ritmic în cerc, care vor fi dansate pentru a ridica puterile grupului ca întreg. Adesea dansul este făcut în linie, cu mișcări ca de șarpe (în forma literei S), cu Înaltul Preot conducându-i pe ceilalți din fruntea șirului. Pentru dansurile care vor avea loc după ritual, pot fi folosite instrumentele de mai sus sau poate fi pusă muzică la alegere – metal sau orice alt fel de muzică cu ritm vioi.

Este nevoie de un altar și de unelte adecvate pentru altar. Acestea pot aparține Înaltului Preot (Preoteasă) sau pot fi ale covanului. Este nevoie de un pocal din care se va servi fie vin sau alte băuturi (întregul grup va sorbi pe rând din pocal, în timpul ritualurilor). Acesta este pentru ritualurile formale, în care se folosesc recuzitele magice. După cum majoritatea știu deja, recuzitele nu sunt obligatorii în lucrările minții și ale sufletului. Recuzitele magice sunt folosite numai pentru a crea starea de spirit necesară, care este de ajutor în lucrare.

În cazul adolescenților și a celorlalți care nu sunt liberi, recuzitele magice pot fi lăsate la o parte. Ceea ce este important, e ca toți membrii covanului să fie dedicați lui Satan, iar covanul să se întâlnească în mod regulat. Reunirea și focalizarea minților voastre pe anumite lucrări spirituale este singurul lucru esențial pentru orice covan.