Skip to content

Content Header

Primul cod enochian

Primul cod enochian published on

Primul cod în română:

Domnesc peste tine, zice Satan/Lucifer
Înălțat deasupra cerurilor
Şi pământului; în a cărui mâini
Soarele este precum o sabie,
Iar Luna precum un foc mistuitor:
Care ți-a stabilit croiala
În mijlocul veşmântului meu
Şi care te-a îmbinat precum îmi îmbin palmele mâinilor
Şi ţi-a luminat veşmântul cu lumină infernală.
Am stabilit o lege care să îmi guverneze fii și fiicele.
V-am dezvăluit adevărul și v-am pus în mâini
Puterea de a înțelege.
Mai mult decât atât, voi v-ați ridicat vocile
Şi ați jurat ascultare și încredere lui Satan/Lucifer,
Care trăiește și triumfă, care nu are nici început
Şi nici sfârșit.
Care strălucește precum o făclie
În mijlocul palatului vostru și care domnește între voi
Ca echilibru al dreptății și al adevărului.
Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele creației voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc același scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.

 

Primul cod în enochiană:

Ol sonuf vorsag goho Satan lonsh Calz od vors caosgo; sobra zol Ror i ta nazps od graa Ta malprg: Ds hol-q qaa nothoa zimz Od Commah ta nobloh zien od luciftian Oboleh a donasdogamatastos. O ohorela taba Ol nore od pasbs ol zonrensg Vaoan od tooat nonucafe gmicalzoma. Pilah Farzm znrza od surzas Adna od Gono de Satan, ds hom od Toh. Soba croodzi ipam ul vls Ipamis. Ds loholo vep nothoa poamal Od bogpa aai ta piap piamol Od vaoan. Zacare ca od zamran! Odo cicle qaa! Zorge! Zir noco! Hoath Satan bvfd lonsh londoh babage

 

Pronunţie:

OL   •   ZO-naf   •   vo-ra-SAA-ja
GO-ho   •   SEI-TAN   •   LO-na-sa   •   CAA-laț
OD   •   VO-rass   •   caa-OS-sa-go;
ZO-ba-raa   •   ZOL   •   RO-ra
I   •   TAA   •   NATS-pa-sa
OD   •   ga-RAA-aa   •   TAA
MAA-la-pa-ra-ja:   •   DAASS   •   HO-la-caa
CAA-AA   •   no-ta-HO-aa   •   ZI-mats   •   OD
CO-ma-maa   •   TAA   •   NO-ba-lo
zi-EIN   •   OD   •   LU-SIF-ti-an
O-bo-lei   •   AA
DO-naass-do-gaa-MAA-taass-toss
O •   o-ho-REI-laa   •   TAA-baa   •   OL
NO-rei   •   OD   •   PAA-sa-bas   • OL
zo-na-REI-na-saj
vaa-O-aan   •   OD
to-O-aat   •   NO-nu-CAA-fei
ga-MI-caa-la-ZO-maa   •   PI-laa
FAA-ra-zam   •   za-na-ra-JAA   •   OD
ZU-ra-jaas   •   AA-da-naa   •   OD
GO-no   •   DEI   •   SEI-TAN   •   DAAS   •   HOM
OD   •   TO   •   ZO-baa   •   ca-RO-od-zi
I-paam   •   UL   •   VA-LAS   •   i-PAA-miss
DAASS   •   lo-HO-lo   •   Veip
no-ta-HO-aa   •   po-AA-maal   • OD
BO-ga-paa   •   aa-AA-i   •   TAA   •   PI-aap
pi-AA-mol
OD   •   vaa-O-aan   •   zaa-CAA-rei   •   CAA
OD   •   ZAA-ma-raan!   •   O-do
CHI-ca-lei   •   CAA-aa!   •   ZO-ra-jei!
ZI-ra   •   NO-co!   •   ho-AA-ta-ha
SEI-TAN   •   BA-va-fad   •   LO-na-sa
LO-na-do   •   baa-BAA-jei