Skip to content

Content Header

Al doilea cod enochian

Al doilea cod enochian published on

Al doilea cod în română:

Vă pot aripile vântului
Înţelege vocile pline de uimire
O voi, fii şi fiice ale lui Satan?
Dintre care focul Iadului a prins contur
În adâncul fălcilor mele;
Pe care i-am pregătit ca pe o adunare
Pentru nuntă, ori precum  florile
În frumuseţea lor pentru odăile
Plăcerii. Picioarele voastre sunt mai tari
Decât piatra stearpă,
Iar vocile voastre mai puternice
Decât mulțimea vânturilor;
Căci ați devenit ca o construcţie
Cum alta nu mai este,
Salvați în inima lui Satan/Lucifer,
Atotputernicul.
Aşadar ridicaţi-vă! Înainta-ţi!
Înspre servitorii Lui;
Descoperiţi-vă în putere,
Şi faceţi-mă un puternic vizionar al lucrurilor;
Pentru că sunt al lui Satan/Lucifer
Care trăieşte veşnic!

 

Al doilea cod în enochiană:

Adgt vpaah zong om faaip sald,
Nonci nore od pasbs de Satan?
Sobam Donasdogamatastos
Izazaz piadph; casarma abramg ta aldi
Paracleda q ta lorslq turbs ooge
Qvasahi. Givi chis lusd orri, od micalp chis bia ozongon;
Lap noan trof cors ta ge,
O q manin de Satan tol-lonsh
Torzu! zacare! ca c noqod;
Zamran micalzo od ozazm vrelp lap
Zir de Satan apila gohed!

 

Pronunţie:

AA-da-jat   •   va-PAA-aa
ZONJ   •   OM   •   fa-AA-ip
ZAA-lad,   •   NO-na-si
NO-rei   •   OD   •   PAASS-a-bas
DEI   •   SEI-TAN?
ZO-baam
DO-naass-do-gaa-MAA-taass-toss
i-ZAA-zaaţ   •   pi-AA-da-pa;
ca-SAA-ra-maa   •   aa-ba-RAA-maj
TAA   •   AA-la-di
paa-raa-ca-LEI-da
CA
TAA   •   LO-ra-sa-la-ca
DUR-bas   •   o-O-jei
ca-VAA-saa-hi.   •   JI-vi
ca-HIS   •   LA-zad   •   O-ra-ri,
OD
mi-CAA-lap   •   ca-HIS
BI-aa   •   o-ZO-na-jon;
LAAP   •   NO-aan   •   ta-RO-fa
CO-raz   •   TAA   •   JEI,
O•   CA   •   MAA-nin
DEI   •   SEI-TAN   •   TOL-LO-na-sa.
TO-rat-su!   •   zaa-CAA-rei!   •   CAA
CA   •   NO-Cod;   •   ZAA-ma-raan
mi-CAA-la-zo,   •   OD   •   o-ZAA-zam
va-REI-lap   •   LAAP   •   ZI-ra
DEI   •   SEI-TAN
aa-PI-laa   •   GO-hud!