Skip to content

Content Header

Respirație lunară Kumbhaka

Respirație lunară Kumbhaka published on

Întreține ambele exerciții de respirație de mai jos. Mai întâi întreține prima parte de câteva ori, apoi continuă cu a doua parte de exact atâtea ori ca și prima parte. Spre exemplu, dacă faci prima parte de 4 ori, atunci asigură-te că faci și a doua parte tot de 4 ori; nici mai mult nici mai puțin.

PRIMA PARTE:

  1. Inspiră prin ambele nări până numeri la 2.
  2. Ţineţi respiraţia până numeri la 4.
  3. Expiră până numeri la 6.
  4. Ţine-ţi respiraţia până numeri la 4.

Cele ce mai sus constituie un set. Începătorii ar trebui să întreţină între 3 și 6 seturi. Cei experimentaţi şi cei avansaţi, pot face pe atât de multe seturi pe cât le este confortabil.

Exerciţiul de mai jos (a doua parte) ar trebui întreţinut de tot atât de multe ori ca cel de mai sus.

 

AL DOUA PARTE:

  1. Inspiră până numeri la 6.
  2. Ţine-ţi respiraţia până numeri la 6.
  3. Expiră pâne numeri la 4.

NU-ţi ţine respiraţia după ce expiri. Trebuie să faci a doua parte de exact atâtea ori ca şi prima parte.

Cele ce mai sus constituie un set. Începătorii ar trebui să întreţină între 3 și 6 seturi. Cei experimentaţi şi cei avansaţi, pot face pe atât de multe seturi pe cât le este confortabil.

– Înalta Preoteasă Maxine Dietrich