Skip to content

Content Header

Al cincilea cod enochian

Al cincilea cod enochian published on

Al cincilea cod în română:

Puternicele sunete au pătruns
În cel de-al patrulea colţ şi au devenit
Drept furnizori ai Providenţei Domnului Satan,
Dând naştere lăcaşului tăriei şi a priceperii
În ceruri, drept sprijin neîncetat;
Pe care am fixat stâlpii
Veseliei 666 şi le-am dat
Vase pentru a stropi pământul
Cu toate creaturile lui;
Iar aceştia sunt fii şi
Fiicele lui Satan. Ai celui dintâi,
Şi ai celui de-al doilea şi ai începutului
Propriilor lor lăcaşuri care sunt împodobite
Cu lămpi ce ard continuu, ale căror numere
Sunt ca la începutul, sfârșiturile
Şi cuprinsurile timpului.
De aceea! Veniţi şi înfăţişaţi-vă creaţiei voastre!
Vizitaţi-ne în pace şi confort
Concludeţi-ne drept primitorii misterelor voastre, de ce?
Pentru că ne închinăm lui Satan/Lucifer în toată gloria Sa,
Eternă!

 

Al cincelea cod în enochiană:

Sapah zimii sdiv od noas obelisong
De Satan’s yarry, iolcam vgear od
Gmicalzoma praf calz tablior;
Casarm amipzi naz arth mian,
Od dlvgar zizop zlida caosgi
Toltorgi od z chis nor od
Pasbs de Satan. Talo od taviv
Od croodzi de thild ds chis
Gnonp peoal cormfa chis croodzi vls
Od q cocasb ca! Niis od zacar
Qaas! Fetharsi od bliora ozazma ednas
Cicles bagle? Ge boalvah Satan bvsd,
Gohed!

 

Pronunţie:

ZAA-paa  •   zi-MI-I
za-DIV   •   OD   •   NO-AASS
o-bei-li-ZO-na-dja   •   DEI
SEI-TAN’S   •   YAA-ra-ra-i,
i-O-la-kaam   •   va-GHEI-aar   •   OD
ga-MI-caa-la-ZO-maa   •   pa-RAAFF
CAA-laţ   •   TAA-ba-li-or;
ca-SAA-ram   •   aa-MI-pa-zi
NAAŢ   •   aa-RA-ta   •   MI-aan,
OD   •   da-la-va-DJAAR
ZIT-sop   •   za-LI-daa
caa-OS-su-dji   •   to-la-TO-ra-dji;
OD   •   ZI   •   ca-HIS   •   NO-rei
OD   •   PAASS-a-ba   •   DEI   •   SEI-TAN.
TAA-lo  •   OD   •   taa-VIV   •   OD
ca-RO-od-zi   •   DEI   •   tu-HI-lad
DAASS   •   ca-HIS   •   ga-NO-nap
pei-O-aal   •   CO-ra-ma-faa
ca-HIS   •   ca-RO-od-zi
VA-LAS   •   OD   •   CA
CO-caa-sab.
CAA!   •   ni-ISS   •   OD
ZAA-caar   •   CAA-AASS!
fei-ta-HAA-ra-si
OD   •   ba-li-O-raa   •   o-ZAA-ţa-maa
EI-da-naass   •   CHI-ca-leis   •   BAA-ga-lei?
DJEI   •   bo-AA-la-vaa   •   SEI-TAN
BA-va-zad,   •   GO-hud!