Skip to content

Content Header

Al șaselea cod enochian

Al șaselea cod enochian published on

Al șaselea cod în română:

Spiritele celui de-al patrulea colţ
Sunt nouă, măreţe pe bolta
Apelor; în care Al Doilea le-a
Plantat drept chin pentru iehova
Şi drept podoabă fiilor
Şi fiicelor Lui Satan,
Dându-le lănci mistuitoare pentru a vântura
Pământul şi nouă muncitori neobosiţi
Ale căror cursuri oferă mângâiere
Pământului, aparţinând guvernării
Şi dăinuirii. Ascultaţi-Mi vocea!
Am vorbit pentru voi şi
Vă pun în putere şi Mă înfăţişez
Vouă, ale căror lucrări trebuie să fie
Un cântec de onoare
Şi de laudă Lui Satan în propria creaţie!

 

Al șaselea cod în enochiană:

Gah de sdiv chis em,
Micalzo pilzin de sobam;
Casarm taviv harg ta mir iad,
Od obloc nore od pasbs
De Satan, dlvgar malprg ar caosga
Od em canal sobol zar fbliard
Caosga, od chis netaab od miam.
Solpeth bien! Brita od zacam
Gmicalzo sobha vavn trian lviahe
Od ecrin de Satan qaaon!

 

Pronunţie:

GAA   •   DEI   •   sa-DIV   •   ca-HIS
EIM,   •   mi-CAA-la-zău   •   pi-lat-SIN
DEI   •   ZO-baam;   •   ca-SAA-ram   •   taa-VIV
HAA-radj   •   TAA
MI-ra   •   i-YAAD,
OD   •   O-ba-loc   •  NO-rei   •   OD
PAASS-a-ba   •   DEI   •   SEI-TAN,
da-la-va-DJAAR   •   MAA-la-paa-raa-djaa
AA-raa   •   caa-OS-sa-gaa   •   OD   •   EIM
caa-NAAL
ZO-bol   •   ZAA-ra   •   fa-ba-LI-aa-rad
caa-OS-sa-gaa,
OD   •   ca-HIS   •   NEI-taa-aab   •   OD
MI-aam.
zol-la-PEI-ta-ha   •   BI-ein!
ba-RI-taa   •   OD   •   ZAA-caam
ga-mi-CAA-la-zo   •   ZO-ba-haa
VAA-van   •  taa-RI-aan   •   la-VI-aa-hei   •   OD
EI-ca-rin   •   DEI  •   SEI-TAN   •   caa-AA-on!