Skip to content

Content Header

Al patrulea cod enochian

Al patrulea cod enochian published on

Al patrulea cod în română:

Am străbătut Sudul
Şi am privit în jurul meu spunând:
Nu sunt tunetele creşterii
Numerotate 666,
Ele care domnesc în cel de-al doilea colţ?
Am dat loc, a ceea ce nimeni nu a dat
În afară de numărul 2: în care
Se află cel de-al doilea început al lucrurilor
Şi sporesc iute, care de asemenea în mod succesiv,
Adăugând numerele timpului
Şi sălaşul puterilor lor
Precum începutul nouă!
Ridicaţi-vă! Voi fii ai plăcerii!
Şi vizitaţi pământul!
Căci eu sunt Satan care este şi trăieşte veşnic!
În numele Lui Satan, înaintaţi! Înfăţişaţi-vă
Drept izbăvitori plăcuţi,
Care îl puteţi lăuda
Printre fiii oamenilor!

 

Al patrulea cod în enochiană:

Othil lusdi babage od dorpha gohol:
G-chis ge avavago cormp mian,
Cormp mian, oali sobam ag
Cormpo crp vi-iv: casarmg viv croodzi
Chis od vgeg, ds t capimali
Coazior gapimaon od lonshin biah
Ta croodzi em! Torzu!
Nore de qvasahi od ef caosga!
Lap zir Satan ds i od
Apila gohed! I Satan’s dooaip,
Zacare! Zamran obelisong
Nonci rest tox aaf nore molap!

 

Pronunţie:

o-ta-HIL   •   LA-za-di
baa-BAA-jei   •   OD
DO-ra-pa-haa   •   go-HO-la:
ga-ca-HISS   •   GEI
aa-vaa-VAA-go
CO-ra-map   •   MI-aan,
DAASS   •   ZO-naf
VI-va-div?   •   o-AA-li
ZO-baam   •   AAGH
CO-ra-ma-po   •   ca-RAP
VI-IV:   •   ca-SAA-ra-maj
VIV   •   ca-RO-od-zi
ca-HIS OD   •   va-GEIJ,
DAASS   •   TAA   •   caa-pi-MAA-li,
co-AA-zi-or   •   gaa-pi-MAA-on
OD   •   o-na-sa-HIN
BI-aa TAA   •   ca-RO-od-zi
AIM!   •   TO-rat-su!   •   NO-rei
DEI   •   ca-VAA-saa-hi!
OD   •   EIF   •   caa-OS-sa-gaa!
LAAP   •   ZI-ra   •   SEI-TAN
DAASS   •   I   •   OD
aa-PI-laa   •   GO-ha!
I   •   SEI-TAN’S   •   do-O-ei-ip,
zaa-CAA-rei!   •   ZAA-ma-raan
o-bei-li-ZO-na-ja,
NO-na-si   •   REI-sat
TOCS   •   aa-AAF   •   NO-rei
MO-laap!