Skip to content

Content Header

Al cincisprezecelea cod enochian

Al cincisprezecelea cod enochian published on

Al cincisprezecelea cod în română:

O, tu, guvernatorul primei flăcări
Sub ale cărui aripi care ţese
Pământul cu mânie: Care cunoaşte
Şi aduce dreptate şi adevăr. Pregăteşte-te
Pentru domnia lui Satan şi
Pentru Împărăţia sa pe Pământ!
Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele creației voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc același scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.

 

Al cincisprezecelea cod în enochiană:

Ils tabaan l ialprt, orocha
Casarman vpaahi ds oado
Caosgi vonph: ds omax od
Zonrensg baltim od vooan.
Abramg sonf de Satan
Od londoh mirc caosg!
Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage

 

Pronunţie:

I-la-sa   •  TAA-baa-aan   •   LA
i-AA-la-pa-rat,  •   o-RO-ca-haa
caa-SAA-ra-maan   •   va-paa-AA-i
DAASS   •   o-AA-dău
caa-O-sa-dji   •  VO-na-pa:
DAASS   •   O-maax
OD   •   zo-na-REI-na-sadj
BAA-la-tim   •   OD   •   vo-O-aan.
aa-ba-RAA-madj   •   ZO-naf
DEI   •   SEI-TAN   •   OD   •   LO-na-do
MI-rac   •   caa-OSSC!
zaa-CAA-rei   •   CAA   •   OD
ZAA-ma-raan!   •   O-do
CHI-ca-lei   •   CAA-aa!
ZOR-ra-djei!   •   ZI-ra
NO-co!   •   ho-AA-ta-ha
SEI-TAN   •   BA-va-fad
LO-na-sa   •   LO-na-do
baa-BAA-djei