Skip to content

Content Header

Al șaisprezecelea cod enochian

Al șaisprezecelea cod enochian published on

Al șaisprezecelea cod în română:

O, Tu, Cel al flăcării de-a doua
Ale caselor Iadului care îşi au
Începutul în glorie,
Îl vor mângâia pe cel drept;
Care umblă pe pământ
Cu picioare înflăcărate;
Măreţ este Satan şi discipolii săi!
Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele creației voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc același scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.

 

Al șaisprezecelea cod în enochiană:

Ils viv malpirgi salman de
Donasdogamatatastos ds
Acroodzi bvsd, bliorax balit;
Ds insi caosg lusdan pvrgel;
Micalzo chis Satan od fafen!
Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage

 

Pronunţie:

I-la-sa   •   VIV
maa-la-pi-RI-dji
ZAA-la-maan   •   DEI
DO-naass-do-gaa-MAA-taass-toss
DAASS   •   aa-ca-RO-od-zi
BA-va-zad,   •   ba-li-O-raax
baa-LIT;   •   DAASS   •   IN-SSI
caa-OSSC   •   LU-za-daan
pa-va-ra-DJAIL;   •   mi-CAA-la-zo
ca-HIS   •   SEI-TAN   •   OD
FAA-fein!
zaa-CAA-rei   •   CAA   •   OD
ZAA-ma-raan!   •   O-dău
CHI-ca-lei   •   CAA-aa!
ZOR-ra-djei!   •   ZI-ra
NO-co!   •   ho-AA-ta-ha
SEI-TAN   •   BA-va-fad
LO-na-sa   •   LO-na-do
baa-BAA-djei