Skip to content

Content Header

Al patrusprezecelea cod enochian

Al patrusprezecelea cod enochian published on

Al paisprezecelea cod în română:

O, voi, fii şi fiice ale Lui Satan,
Care şedeţi pe 24 de scaune, iritante pentru el
Cel care stă pe tronul sfânt în cer.
Iată! Vocea Lui Satan!
Promisiunea Lui
Care este numită printre voi justiţie extremă!
Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele creației voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc același scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.

 

Al paisprezecelea cod în enochiană:

Nore od pasbs de Satan,
Ds trint mirc ol thil dods
Idoigo a madriax. Micma!
Bial de Satan! Isro tox de
I vmd aai baltim!
Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage

 

Pronunţie:

NO-rei   •   OD   •   PAASS-a-bus
DEI   •   SEI-TAN,  •   DAASS
ta-RI-nat   •   MI-rac   •   OL
taa-HIL   •   DO-das
i-YAA-do-I-go   •   AA
maa-da-RI-aax.   •   MI-ca-maa!
bi-AAL   •   DEI   •   SEI-TAN!
I-sa-ro   •   TOX   •   DEI   •   I
VA-MAD   •   aa-AA-i   •   BAA-la-tim!
zaa-CAA-rei   •   CAA   •   OD
ZAA-ma-raan!   •   O-do
CHI-ca-lei   •   CAA-aa!
ZOR-ra-djzei!   •   ZI-ra
NO-co!   •   ho-AA-ta-ha
SEI-TAN   •   BA-va-fad
LO-na-sa   •   LO-na-do
baa-BAA-djzei