Skip to content

Content Header

Al treilea cod enochian

Al treilea cod enochian published on

Al treilea cod în română:

Iată! zice Satan, Eu sunt un ciclu
În mâinile căruia se află 12 împărăţii.
Nouă sunt locurile în care răsuflă viaţa
Restul sunt ca nişte seceri ascuţite,
Sau coarne ale morţii în care se află
Creaturile Pământului
Şi nu sunt lăsate la o parte de propriile mele mâini, care de asemenea
Se odihnesc şi se vor ridica!
La început
V-am făcut administratori şi v-am aşezat
În cele doisprezece scaune de domnie,
Dând fiecăruia dintre voi, în mod succesiv putere
Asupra celor nouă perioade adevărate ale timpului, cu scopul ca,
De la cei mai cu seamă dintre voi şi din colţurile
Domniilor voastre, să îmi puteţi lucra puterea:
Revărsând focurile vieţii
Şi înmulţindu-vă continuu pe Pământ.
Aşa deveniţi restauratorii
Justiţiei şi adevărului.
În numele lui Satan, ridicaţi-vă!
Descoperiţi-vă! Iată!
Îndurările Lui înfloresc!
Numele Lui este măreţ printre noi!
În El noi zicem progresaţi! Ascendeţi!
Aplecaţi-vă asupra noastră!
Precum se face cu părtaşii
Misterelor Lui în creaţia voastră!

 

Al treilea cod în enochiană:

Micama goho Satan, zir comselh
A zien biah os londoh.
Em chis othil gigipah vnd-l
Chis ta pvim q mospleh teloch
Qvi-in toltorg caosga chisi od chis
Ge m ozien, ds t brgdo
Od torzul! acroodzi eol balzarg, od
Aala os thiln netaab, dlvga vomsarg
Lonsa capmiali vors em homil cocasb,
Fafen izizop od miinoag de gnetaab,
Vavn lonsh: panpir malpirgi pild caosg
Noan vnalah balt od vooan.
A Satan’s dooain, torzu!
Zamran! Micma!
Iehvsoz ca-cacom!
Dooain noar micaolz aai om!
Casarmg gohia: zacar! Torzu!
Imvamar pvgo!
Pvgo plapli cicles qaan!

 

Pronunţie:

MI-ca-maa!   •   GO-ho   •   SEI-TAN,
ZI-ra   •   co-ma-SEI-la   •   AA
zi-EIN   •   BI-aa   •   OSS   •   LO-na-do.
AIM ca-HIS   •   o-ta-HIL
JI-JI-paa   •   va-na-da—LA
ca-HIS   •   TAA   •   pa-VIM   •   CA
MO-sa-pa-lei   •   tei-LO-ca
ca-VI-IN   •   to-la-TO-raj
caa-OS-sa-gaa   •   ca-HISSI
OD   •   ca-HISS   •   GHEI   •   EM   •   O-zi-ein,
DAASS   •   TAA
ba-ra-ga-DO   •   OD   •   TO-rat-sul!
aa-ca-RO-od-zi   •   ei-OLL
baa-la-ZAA-raj,   •   OD   •   aa-AA-laa
OSS   •   ta-HI-lan   •   NEI-taa-aab,
da-la-va-JAA   •   vo-ma-SAA-raj
LO-na-saa   •   caa-pa-mi-AA-li   •   VO-rass   •   AIM   •   HO-mil
CO-ca-sab,   •   FAA-fein,   •   i-ZI-zop   •   OD   •   mi-i-NO-aaj
DEI  •   ga-NEI-taa-aab,   •   VAA-van   •   LO-na-sa:
paa-na-PI-ra
maa-la-pi-RI-ji   •   PI-laad
caa-OSSC.   •   NO-aan   •   va-NAA-laa
BAA-la-ta   •   OD   •   vo-O-aan.   •   AA
SEI-TAA’S   •   do-O-ri-in,   •   TO-rst-su!
ZAA-maa-raan!   •   MI-ca-maa!
i-EI-ha-va-zoz   •   Caa-CAA-com!
do-O-ei-in   •   NO-aar   •   mi-caa-O-laţ
aa-AA-i   •   OM!   •   ca-SAA-ra-maj
go-HI-yaa:   •   ZAA-caar!   •   TO-rat-su!
i-ma-VAA-maar   •   pa-va-GO!
pa-va-GO   •   pa-LAA-pa-li
CHI-ca-leis   •   CAA-AAN!