Skip to content

Content Header

Al doisprezecelea cod enochian

Al doisprezecelea cod enochian published on

Al doisprezecelea cod în română:

O, voi, care domniţi în cer
Şi sunteţi 3, felinarele amărăciunii
Vă leagă brâurile şi vă vor
Asigura declinul
Vouă, adepților lui iehova!
Căci Domnul Satan va fi înălţat;
Al cărui nume printre voi este urgie!
Aşadar înaintaţi şi descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele Creaţiei voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc același scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.

 

Al doisprezecelea cod în enochiană:

Nonci ds sonf madriax od chis d, hvbaio tibibp
Allar atraah od trian
Ta lolcis abai Fafen de iad!
Ar Satan ovof; soba dooain
Aai i vonph! Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage

 

Pronunţie:

NO-na-si   •   DAASS
ZO-naf   •   maa-da-RI-aax
OD   •   ca-HIS   •   DAA,
ha-va-BAA-i-o
ti-BI-bap   •   AA-la-laar
aa-ta-RAA-aa   •   OD
ta-RI-aan   •   TAA
LO-la-chiz   •   aa-BAA-i
FAA-fein   •   DEI   •   i-YAAD!
AA-ra   •   SEI-TAN   •   O-vof;
ZO-baa   •   do-O-ei-in
aa-AA-i   •   I   •   VO-na-pa!
zaa-CAA-rei   •   CAA   •   OD
ZAA-ma-raan!   •   O-do
CHI-ca-lei   •   CAA-aa!
ZOR-ra-djei!   •   ZI-ra
NO-co!   •   ho-AA-ta-ha
SEI-TAN   •   BA-va-fad
LO-na-sa   •   LO-na-do
baa-BAA-djei