Skip to content

Content Header

Al treisprezecelea cod enochian

Al treisprezecelea cod enochian published on

Al treisprezecelea cod în română:

O, voi, săbii ale Sudului
Care aveţi 42 de ochi
Pentru a stârni plăcerile păcatului,
Făcând bărbaţii să fie beţi; Iată!
Este promisiunea lui Satan! Şi puterea Lui,
Care este numită printre
Cei din rai, o înţepătură amară!
Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele creației voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc același scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.

 

Al treisprezecelea cod în enochiană:

Napeai babage ds brin vx ooaona
Lring qvasahi de doalim, eolis ollog
Orsba; micma! Isro de Satan!
Od tox lonshi, ds i vmd aai priaz
De madriax, grosb!
Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage

 

Pronunţie:

NAA-pei-AA-i   •   baa-BAA-djei
DAASS   •   ba-RIN   •   VAAX
o-o-AA-o-naa   •   la-RI-na-djei
ca-VAA-saa-hi   •   DEI   •   do-AA-lim,
i-O-liss   •   O-la-lodj
O-ra-sa-baa;   •   MI-ca-maa!
I-sa-ro   •  DEI  •  SEI-TAN!   •   OD
TOX   •   LO-na-sa-hi,  •   DAASS
I   •   VA-MAD   •   aa-AA-i
pa-RI-aaţ   •   DEI   •   maa-da-RI-aax,
ga-RO-sab!
zaa-CAA-rei   •   CAA   •   OD
ZAA-ma-raan!   •   O-do
CHI-ca-lei   •   CA-aa!
ZOR-ra-djei!   •   ZI-ra
NO-co!   •   ho-AA-ta-ha
SEI-TAN   •   BA-va-fad
LO-na-sa   •   LO-na-do
baa-BAA-djei