Skip to content

Content Header

Al unsprezecelea cod enochian

Al unsprezecelea cod enochian published on

Al unsprezecelea cod în română:

Măreţul tron a oftat cu putere
Şi erau şapte tunete
Iar vulturul a vorbit
Şi a strigat cu glas tare:
Îndepărtaţi-vă de casa morţii!
Iar ei s-au adunat împreună
Şi au devenit aceia care sunt măsuraţi;
Cei eterni,
Care conduc furtunile.
Poftiţi! Căci am pregătit
Un loc pentru voi.
Aşa că porniţi şi înfățișați-vă!
Descoperiţi misterele creaţiei voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc acelaşi scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.

 

Al unsprezecelea cod în enochiană:

Oxiayal holdo od zirom
Q coraxo od vabzir camliax
Od bahal: Niiso salman teloch!
Od par aldon od noan
Casarman holq;
Gohed saga do zildar zong.
Niiso! Bagle abramg pi noncp.
Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage

 

Pronunţie:

oc-si-AA-i-aal   •   HO-la-do
OD   •   ZI-rom   •   CA
co-RAAC-so   •   OD
VAA-ba-zi-ra   •   caa-ma-LI-aax
OD   •   baa-HAAL:   •   ni-ISS-o
ZAA-la-maan   •   tei-LO-ca!
OD   •   PAA-ra   •   AA-la-don
OD   •   NO-aan   •   ca-SAA-ra-maan
HO-la-ca;   •   GO-hud   •   ZAA-gaa,
DO   •   ZI-la-daar   •   ZONDJ.
ni-ISS-o!   •   BAA-ga-lei
aa-ba-RAA-madj   •   PI
NAA-na-ca-pa.   •   zaa-CAA-rei
CAA   •   OD   •   ZAA-ma-raan!
O-do   •   CHI-ca-lei   •   CAA-aa!
ZOR-ra-djei!   •   ZI-ra   •   NO-co!
ho-AA-ta-haah   •   SEI-TAN
BA-va-fad  •   LO-na-sa
LO-na-do   •   baa-BAA-djei