Skip to content

Content Header

Al nouălea cod enochian

Al nouălea cod enochian published on

Al nouălea cod în română:

Un măreţ străjer de foc
Cu săbii înflăcărate cu două tăişuri,
Care au esenţa furiei şi
Ale căror aripi sunt ale mâniei
Şi ale căror aripi sunt de pelin şi
De măduva sării, şi-au înfipt
Picioarele în sud şi sunt
Măsuraţi cu ministerele lor
Şase sute Şaizeci şi Şase.
Acestea adună muşchiul Pământului
La fel cum omul bogat
Îşi adună comoara. Blestemaţi sunt Iehova;
El care şade pe tronul sfânt
Şi la fel şi servitorii săi! Ale căror ticăloşii
Sunt în ochii lor, ca nişte pietre de moară
Mai măreţe decât pământul, iar din gurile lor
Plouă mări de sânge; capetele le sunt acoperite
De diamante iar pe mâinile lor se află
Mâneci de marmură. Fericit este cel
La care aceştia nu se încruntă; De ce?
Satan/Lucifer s-a  desfătat în el.
Detaşaţi-vă! Părăsiţi-vă esenţa!
Pentru că este un timp de mângâiere.

 

Al nouălea cod în enochiană:

Micaolz bransg prgel Napta malpirgi,
Ds brin efafafe vonpho od sobca vpaah
Chis tatan od tranan balye, alar Lusda
Babage od chis holq C noqvodi Mian.
Vnal aldon mom caosgo Ta las ollor
Gnai limlal. Amma chis Jehova; idoigo
Od chic noqodi! Sobca madrid chis
Ooanoan, aviny drilpi caosgin, od
Bvtmoni parm zvmvi cnila; daziz chis
Ethamz a childao od mirc ozol chis
Pidiai collal. Vlcinin a sobam vcim ip;
Bagle? Satan chirlan par. Niiso!
Bams ofafafe!
Bagle a cocasb i Cors ca vnig blior!

 

Pronunţie:

mi-caa-O-laţ   •   ba-RAA-na-sa-djei
paa-ra-DJEIL   •   NAA-pa-taa
maa-laa-pi-RI-dji,   •   DAASS
ba-RIN   •   EI-faa-FAA-fei
VO-na-pa-ho   •   OD
ZO-ba-caa   •   va-PAA-aa
ca-HIS   •   taa-TAAN   •   OD
ta-RAA-naan   •   BAA-la-iei,
AA-laar   •   la-SAD-aa   •   baa-BAA-djei
OD   •   ca-HIS   •   HO-la-caa   •   CA
no-ca-VO-di   •   MI-aan.   •   va-NAAL
aa-la-DON   •   MOM   •   caa-OS-sa-go
TAA   •   LAASS   •   o-la-LO-ra
ga-NAA-i   •   LIM-a-LAA-la.
AA-ma-maa   •   ca-HIS   •   jaa-HO-va;
i-YAA-do-I-go   •   OD   •   ca-HIS
no-CO-di!   •   ZO-ba-caa
maa-da-RID   •   ca-HIS
o-o-AA-no-aan,   •   aa-VI-nin-ya
da-RI-la-pi   •   OD
ba-va-ta-MON-i   •   PAA-ram
caa-OS-sa-djin,   •   za-va-ma-VI
caa-NI-laa;   •   DAA-ziţ   •   ca-HIS
ei-taa-HAA-maţ   •   AA
ca-HI-la-DAA-o•   OD   •   MI-rac
O-zol   •   ca-HIS
pi-di-AA-i   •   co-la-LAAL.
va-la-CHI-nin   •   AA   •   ZO-baam
va-CHIM IP;   •   BAA-ga-lei?
SEI-TAN   •   ca-HI-ra-laan
PAA-ra.   •   ni-ISS-o•   BAA-mas
o-FAA-faa-fei!   •   BAA-ga-lei   •   AA
CO-ca-sab   •   I   •   CO-raz   •   CAA
va-NI-djei   •   ba-li-O-ra