Skip to content

Content Header

Al zecelea cod enochian

Al zecelea cod enochian published on

Al zecelea cod în română:

Tunetele judecăţii şi ale mâniei sunt numărate Şi adăpostite În sud. Precum un stejar ale cărui ramuri sunt cuiburile tânguirii şi a plânsului aşezate pentru iehova şi slugile lui, care ard zii şi noapte şi vomită capetele scorpionilor şi trăiesc cu otravă amestecată cu sulf. Acestea sunt tunetele ce rag cu forţa a o sută de cutremure măreţe Şi de o mie de ori pe atât de multe replici, Care nu se odihnesc şi nu cunosc nici-un ecou al timpului. Aici o piatră naşte o mie altele, în acelaşi fel în care inima omului creează gândurile. Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Da, vai! Va fi pentru cel ce stă pe tronul sfânt în cer! Ticăloşenia lui este, a fost şi va fi mare! Îndepărtaţi-vă! Dar fără sunetelor voastre!

 

Al zecelea cod în enochiană:

Coraxo chis cormp od chis blans
De babage. Aziazior paeb soba lilonon
Chis virq eophan od raclir maasi
Bagle iad od noqodi, ds ialpon
Dosig od basgim, od oxex daziz siatris,
Od salbrox cynxir faboan. Vnal chis
Const ds yor eors vohim gizyax
Od matb cocasg plosi molvi,
Ds page ip, larag om droln
Matorb cocasb. Emna l patralx
Yolci matb Nomig monons
Olora gnay angelard. Ohio! ohio! ohio!
Ohio! ohio! ohio! noib ohio!
Bolp idoigo madriax! Bagle iad madrid
I, zirop od chiso drilpa. Niiso!
Crip ip micalz apah

 

Pronunţie:

co-RAAC-so   •   ca-HIS   •   CO-ra-map
OD   •   co-HIS   •   ba-LAA-nas   •   DEI
baa-BAA-djei.   •   aa-zi-AA-zi-or
paa-EIB   •   ZO-baa   •   LI-lo-non
ca-HIS   •   VI-rac   •   I-o-pa-haan
OD   •   raa-ca-LI-ra   •   maa-AA-si
BAA-ga-lei   •   i-YAAD   •   OD
no-CO-di,   •   DAASS   •   i-AA-la-pon
DO-si-dja   •   OD   •   BAA-sa-djim,
OD   •   ox-EIX   •   DAA-ziţ
zi-AA-ta-riss,   •   OD   •   Zaa-la-ba-ROX
SI-nac-si-ra   •   FAA-bo-aan.
va-NAAL   •   ca-HIS   •   CO-na-sat
DAASS   •   i-YO-ra   •   EI-O-raz
vo-HIM   •   DJI-zi-aax   •   OD
MAA-tab   •   co-CAA-saa-djei   •   pa-LO-si
MO-la-vi,   •   DAASS   •   paa-DJEI
IP,   •   laa-RAADJ   •   OM
da-RO-lan   •   MAA-to-rab
CO-ca-sab.  •   EI-ma-naa   •   La
paa-ta-RAA-lax   •   i-OL-chi
MAA-tab   •   NO-midj   •   mo-NO-nas
o-LO-raa   •   ga-NAA-i-ei
aa-na-GHEI-laa-rad.   •   o-HI-o!
o-HI-o!   •   o-HI-o!   •   o-HI-o!
o-HI-o!   •   o-HI-o!   •   NO-ib
o-HI-o!   •   BO-lap   •   i-YAA-do-I-go
maa-da-RI-aax!   •   BAA-ga-lei
i-YAAD   •   maa-da-RID   •   I,
ZI-rop   •   OD   •   ca-HIS-o
da-RI-la-paa.   •   ni-ISS-o!
ca-RIP   •   IP   •   mi-CAA-laţ   •   AA-paa!