Skip to content

Content Header

Al optulea cod enochian

Al optulea cod enochian published on

Al optulea cod în română:

Miază-ziua, a cincea, este precum
În Duat, făcută din stâlpi de
Zambile, în care Strămoşii
Au devenit puternici, pe care am
Pregătit-o pentru propria mea judecată
Spune Satan; care trăieşte şi domneşte
Pentru totdeauna. Bucuraţi-vă! În gloria
Dragonului care este triumfător şi
Etern! Câţi sunt aceia care
Rămân în gloria Pământului
Care există şi care nu vor vedea moartea
Până când iehova va cădea iar
Urmaşii lui se vor scufunda? Veniţi!
Întrucât tunetele au răsunat!
Veniţi! Căci templele şi
Mantia Lui Satan vor fi încoronate
Şi nu mai sunt separate.
Veniţi! Înfăţişaţi-vă! Spre teroarea
Pământului şi pentru mângâierea noastră
Şi a semenilor noștri pregătiţi!

 

Al optulea cod în enochiană:

Bazm, o, i ta a at,
Oln naz avabh, casarmg vran chis
Vgeg ds abramg baltim goho Satan;
Soba apila od bogpa gohed.
Chirlan! A bvsd de vovim
Ar i homtoh od gohed!
Irgil chis ds paaox i bvsd
De caosgo ds chis od ip
Vran teloah cacrg iad gnai loncho
Od fafen gnai carbaf? Niiso!
Bagle avavago yor! Niiso! Bagle siaion
Od mabsa de Satan trian momar
Od chis ripir poilp. Niis! Zamran!
Ciaofi caosgo, od bliors
Od corsi ta chis abramig!

 

Pronunţie:

BAA-zam,   •   O,  •   I   •   TAA   •   AA
DU-vaat,   •   O-lan   •   NAAŢ
aa-VAA-ba,   •   ca-SAA-ra-madj
va-RAAN   •   ca-HIS   •  va-GHEIDJ
DAASS   •   aa-ba-RAA-madj
BAA-la-tim   •   GO-ho   •   SEI-TAN;
ZO-baa   •   aa-PI-laa   •   OD
BO-ga-paa   •   GO-hud.
ca-HI-ra-laan!   •   AA   •   BA-va-zad
DEI   •   VO-vim   •   AA-ra   •   I
HO-ma-to   •   OD   •   GO-hud!
I-ra-djil   •   ca-HIS   •   DAASS
paa-AA-ox   •   I   •   BA-va-zad   •   DEI
caa-OS-sa-go   •   DAASS  •  ca-HIS
OD  •  IP  •  va-RAAN  •  tei-LO-aa
CAA-ca-radj   •   i-YAAD   •  ga-NAA-i
LO-na-ca-ho   •   OD   •   FAA-fein
ga-NAA-i   •   CAA-ra-baaf?
ni-ISS-o
BAA-ga-lei   •   aa-vaa-VAA-go
i-YO-ra!
ni-ISS-ău   •   BAA-ga-lei
zi-AA-i-on   •   OD   •   MAA-ba-saa
DEI   •   SEI-TAN   •   taa-RI-aan
MO-maar   •   OD   •   ca-HIS   •   RI-pi-ra
po-I-lap.
ni-ISS!  •   ZAA-ma-raan!
CHI-aa-O-fi   •   ca-OS-sa-go,  •  OD
Ba-li-O-rus   •   OD   •   CO-ra-si   •   TAA
ca-HIS   •   aa-ba-RAA-midj!