Skip to content

Content Header

Al șaptesprezecelea cod enochian

Al șaptesprezecelea cod enochian published on

Al șaptesprezecelea cod în română:

O, tu, a treia flacără ale cărei aripi
Sunt nişte coarne pentru a stârni
Necazul în împărăţia cerului.
Care ai nouă lămpi aprinse
Ce merg înaintea ta. Încinge-ţi brâurile
Şi fii cu luare aminte!
Așadar înaintaţi și descoperiţi-vă!
Deschideţi misterele creației voastre!
Primiţi-mă cu prietenie!
Căci servesc același scop!
Ca un adevărat închinător al lui Satan/Lucifer
Exaltat în glorie și în putere,
Al Împărăției Sudului.

 

Al șaptesprezecelea cod în enochiană:

Ils d ialprt soba vpaah chic
Nanba zixlay dodsih adohi
De madriax. Ds brint em hvbaro tastax ilsi.
Aldon dax od toatar!
Zacare ca od zamran!
Odo cicle qaa! Zorge!
Zir noco! Hoath Satan
Bvfd lonsh londoh babage

 

Pronunţie:

I-la-sa   •   DAA   •   i-AA-la-pa-rat
ZO-baa   •   va-PAA-aa   •   ca-HIS
NAA-na-baa   •   zix-LAA-yi
do-da-SI-ha   •   aa-DO-hi
DEI   •   maa-da-RI-aax.
DAASS
baa-RIN-a-ta  •   EIM
ha-va-BAA-rău
TAA-sa-taax   •   I-la-ssi.
aa-la-DON   •   DAAX   •   OD
to-AA-taa-ra!
zaa-CAA-rei  •   CAA   •   OD
ZAA-ma-raan!   •   O-do
CHI-ca-lei   •   CAA-aa!
ZOR-ra-djei!   •   ZI-ra
NO-cău!   •   ho-AA-ta-ha
SEI-TAN   •   BA-va-fad
LO-na-sa   •   LO-na-do
baa-BAA-djei