Skip to content

Content Header

Al șaptelea cod enochian

Al șaptelea cod enochian published on

Al șaptelea cod în română:

Estul este o casă de plăceri
În care se cântă elogii printre flăcările
Primei glorii, în care Domnul Satan
Şi-a deschis gura iar acestea au devenit
Nouă sălaşe vii,
În care se desfată puterea omului;
Şi sunt împodobite cu ornamente
Ale strălucirii, ca nişte făcătoare de minuni
Asupra tuturor creaturilor; ale căror regate şi
Continuitate sunt la fel ca cele şapte ziarahe,
Turnurile măreţe ale Lui Satan,
Locuri veşnice ale mângâierii; ale bucuriei
Eterne.
O, voi slujitori ai plăcerii
Veniţi! Înfăţişaţi-vă!
Cântaţi elogii în numele Lui Satan/Lucifer!
Fi-ţi măreţi printre noi; pentru că în aducerea Lui de aminte
Se găseşte tăria, iar puterea noastră
Este sporită
În confortul Lui Satan/Lucifer!

 

Al șaptelea cod în enochiană:

Raas salman babalond oecrimi aao malprg
Croodzi bvsd, qviin Satan Odo bvtmon
Od z chis noas em paradial
Casarmg Vgear olora chirlan; od z chis
Zonac luciftian, cors ta vavl zirn tolhami;
Soba londoh od miam chis ta q ziarahs,
Micalz vmadea de Satan, pibliar;
Moz gohed. C no qvol de qvasahi,
Zacare! Zamran! Oecrimi de Satan!
Omicaolz aai om; bagle papnor i dlvgam
Lonshi, od vmplif vgegi blior de Satan!

 

Pronunţie:

RAA-aas   •   I   •   ZAA-la-maan
BAA-baa-LO-nad   •   o-ei-ca-RI-mi
aa-AA-o•   MAA-la-pa-ra-dja
ca-RO-od-zi   •   BA-va-zad
ca-VI-in   •   SEI-TAN   •   O-do
ba-va-ta-MON   •   OD   •   ZI
ca-HIS   •   NO-AAS   •   EIM
paa-RAA-di-aal   •   ca-SAA-ra-madj
va-GHEI-aar   •   o-LO-raa
ca-HI-ra-laan;   •   OD   •   ZI
ca-HIS   •   ZO-naac
Lu-SIF-ti-an,   •   CO-raz
TAA   •   VAA-val   •   ZI-ran
to-la-HAA-mi;   •   ZO-baa
LO-na-do   •   OD   •   MI-aam
ca-HIS   •   TAA   •   CA
ZI-aa-raas   •   mi-CAA-laţ
va-MAA-di-aa   •   DEI   •   SEI-TAN,
pi-BLI-aar;   •   MAAŢ   •   GO-hud.
CAA
NO   •   ca-VOL   •   DEI   •   ca-VAA-saa-hi,
zaa-CAA-rei!
ZAA-ma-raan!
o-ei-ca-RI-mi   •   DEI   •   SEI-TAN!
o-mi-CAA-o-laţ   •   ah-AA-i   •   OM;
BAA-ga-lei   •   PAA-pa-nor   •   I
da-la-va-DJAAM   •   LO-na-sa-hi,
OD   •   va-ma-pa-LIF   •   va-GHEI-dji
ba-li-O-ra   •   DEI   •   SEI-TAN!