Skip to content

Content Header

Exorcismul lui Iehova

Exorcismul lui Iehova published on

În numele Atotputernicului Satan/Lucifer și a Puternicului Prinț Azazel!
Îi comand spiritului lui iehova
Să se îndepărteze de mintea mea, de trupul meu
Și sufletul meu, numaidecât!!

Afară iehova, tu, spirit necurat de înșelăciune, homofobie, ipocrizie și ignoranță!!

Îți poruncesc în numele Marelui Prinț Belzebut!
Prin strălucirea de miază-noapte a lui Satan/Lucifer, Adevăratul Zeu și Creator,
Te recunosc după jalnicul vampir care ești
Și invoc puterea Adversarului tău, pentru a te lega
Și pentru a te împiedica din a-mi îngrădi libertatea sufletului meu!

Înapoia mea, iehova!!!!
Înapoia mea, isus!!!!
Înapoia mea, tu, împăratul sclavilor și a oilor fără valoare!!
Pleacă, tu, duh sfânt scârbos și îngenunchează înaintea Zeului a-tot-triumfător al acestei lumi!!

În numele lui Satan/Lucifer, mă lepăd de tine!
În numele lui Belzebut, mă lepăd de tine!!
În numele lui Astarte, mă lepăd de tine!!
În numele lui Azazel, mă lepăd de tine!!

În numele lui Satan/Lucifer, pleacă, împuțitele iehova!!!
Pleacă din viața și din sufletul meu!!

Nu îmi poți refuza porunca, întrucât eu, cel care îți poruncesc, nu sunt cu nimic mai prejos decât un servitor și un copil al însuși Prințului Întunericului Atotputernic și Inefabil!!

Afară, infectule iehova, scârbosule hristos, jalnicule duh sfânt!!

Te izgonesc afară!!!!

Hail Satan!!
Hail Belzebut!!
Hail Astarte!!!
Hail Azazel!!

 

Înaltul Preot Jake Carlson