Skip to content

Content Header

Textele antice religioase ale Gentililor: înlocuite cu prostii rabinice lipsite de sens și cu gunoi literar evreiesc

Textele antice religioase ale Gentililor: înlocuite cu prostii rabinice lipsite de sens și cu gunoi literar evreiesc published on

Evreii controlează aproape toate bogățiile lumii, bogății pe cale le-au dobândit prin putere ocultă. Această putere a fost îndepărtată din rândul Gentililor cu forța, prin unealta evreiască a creștinismului; toți Zeii Gentili au fost înlocuiți cu caractere și arhetipuri evreiești impostoare, lăsând Zeii Originali să fie blasfemiați drept Demoni îngrozitori, atribuindu-le imagini monstruoase insultătoare. Legendele Gentililor au fost furate, sucite, corupte și pervertite în gunoiul literar evreiesc.

Textele sacre – care conțineau înțelepciunea și învățăturile Zeilor Gentililor și care au fost proiectate cu scopul de a oferi omenirii cunoștința necesară avansării sufletului și atingerea nivelelor mai înalte ale spiritualității – au fost înlocuite în mod sistematic cu spurcăciunile literare evreiești și cu prostiile rabinice lipsite de sens, care umple talmudul, tora și biblia iudeo-creștină.

Așa-numita ”tora” este în adevăr o perversiune a Tarotului Egiptean (a se nota anagrama; asta nu se diferențiază cu nimic de ”Abraham” care este o anagramă pentru ”Brahma”). Acesta este și cazul ”Cabalei”. Acesta este motivul pentru care biblia iudeo-creștină conține atât de multe avertizări îngrozitoare, pentru a-i ține pe Gentili departe de accesul la cunoștința ocultă.

”Yeshua” care este ”Isus”, înseamnă ”Fie ca numele lui să fie eradicat.”
Este mai mult decât evident la cine se referă aici. Acel rege al sclavilor atârnat de o cruce și lipsit de orice fel de valoare, este un impostor fictiv, un alt arhetip evreiesc proiectat cu scopul de a înlocui Zeii Reali, mai ales Zeul nostru Creator – SATAN – și de a-i șterge existența din amintirea noastră (fie ca numele lui să fie eradicat). Acest lucru nu este numai o palmă uriașă peste botul tuturor Gentililor, ci și o rușine la adresa Zeilor noștri.

Cu cât studiez mai mult, afundându-mă mai adânc în ocultism, este flagrant că SATAN este DUMNEZEU.

Ceea ce a mai rămas din textele originale, care au fost alterate, nu e decât gunoi literar evreiesc, scrieri rabinice fără sens și alte rebuturi jidănești. Învățăturile oculte moderne au fost infestate cu litere ebraice, arhetipuri angelice evreiești și au la temelie exclusiv corupții evreiești.

Exemple țipătoare ale porcăriilor evreiești, includ:

2 Împărați 18:27
Rabşache le-a răspuns: „Oare stăpânului tău și ție m-a trimis stăpânul meu să spun aceste vorbe? Oare nu acestor oameni care stau pe zid să-și mănânce balega și să-și bea udul cu voi?”

Iov 20:7
va pieri pentru totdeauna, ca murdăria (fecalele) lui, și cei ce-l vedeau vor zice: „Unde este?”

Povestea lui Iov a fost furată din ”Povestea lui Keret”. Povestea originală a lui ”Iov” a fost scrisă în limba ugaritică (script cuneiform), fiind compusă cca. 1400 î.e.n. de ”scribul Ilimilku”. Această epică îi are ca protagoniști pe ”Keret” și pe Zeul ”El”, nicidecum pe Iov cu fictivul ”iehova”. În povestea originală, Satan nici măcar nu a intrat în cadru; nici scrieri cu privire la excremente nu au existat în textul original.
Alte legende gentile care alcătuiesc epica lui Iov, includ:

  • Suferindul și sufletul
  • Fermierul și palatul
  • Suferindul și prietenul

Mai multe murdării rabinice, includ:

Proverbe 26:11
Cum se întoarce câinele la ce a vărsat (la vomă), așa se întoarce nebunul la nebunia lui.

Isaia 19:14
Domnul a răspândit în mijlocul lui un duh de amețeală, ca să facă pe egipteni să se clatine în toate faptele lor, cum se clatină un om beat și varsă,

Isaia 30:22
Veți socoti ca spurcate argintul care vă acoperă idolii și aurul cu care sunt poleite chipurile turnate. Ca pe o necurăție le vei arunca și le vei zice: „Afară cu voi de aici!”

Ieremia 4:4
Tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile, oamenii lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia Mea ca un foc și să se aprindă fără să se poată stinge, din pricina răutății faptelor voastre!

Ieremia 8:2
Le vor întinde în fața soarelui, în fața lunii și în fața întregii oștiri a cerurilor, pe care le-au iubit ei, cărora le-au slujit, pe care le-au urmat, pe care le-au căutat și înaintea cărora s-au închinat. Nu le vor mai strânge, nici nu le vor mai îngropa, și se vor face gunoi pe pământ.

Cele de mai sus sunt doar un mic exemplu de mâzgă literară evreiască care umple biblia – care a fost concepută pentru a-i înșela și înrobi pe Gentili. Nu există absolut nimic ”spiritual” în aceste scrieri odioase. Și totuși, cu acestea au fost înlocuite învățăturile Zeilor noștri. Cu acest gunoi împuțit au fost îndoctrinați copiii Gentililor și aceste rabate le sunt băgate Gentililor pe gât cu forța pe parcursul întregii lor vieți.

Nu e de mirare că atât de mulți oameni au o impresie atât de negativă despre spiritualitate. Creștinilor ar trebui să le fie flagrant de evident că, în fapt, ei dau închinare celui cu adevărat ”diabolic”.

Puțini sunt cei ce sunt familiarizați cu Cabala Egipteană. Adevărata Cabală este instrucția unei meditații patrudimensionale, foarte puternică, în care se folosesc tonuri și vibrații specifice și care sunt aplicate diferitelor părți ale sufletului. Cabala originală avea la bază runele, care la rândul lor au la bază constelațiile; asemenea Tarotului. Aceasta nu este decât o foarte scurtă prezentare, întrucât instrucțiunile sunt complexe și necesită mult studiu.

Ce au făcut evreii? Au scos adevărata cunoștință spirituală din circulație; și pentru a ține această cunoștință exclusiv în mâinile evreilor fruntași, pentru controlul lumii (motiv pentru care aceștia și au la momentul de față atât de multă bogăție și putere), aceștia, prin intermediul creștinismului, au măcelărit pe toți aceia care dețineau această cunoștință – vezi druizii. În Evul Mediu, pedeapsa pentru toți aceia care foloseau runele, era moartea.

Aproape toate cele rămase în circulație publică sunt rămășițe a cunoștinței sacre, care a fost profanată, coruptă și spurcată, din care au supraviețuit numai câteva fărâmituri sucite și denaturate, cum e cazul ”gematriei” care este o corupere și care este folosită ca o distragere de la textele reale; și apoi mai este povestea despre ”golem” care are la bază realitatea elementelor; oh, și să nu mai vorbim de versiunea lor coruptă a ”pomului vieții”. Fictivul ”YHVH” și arhetipurile angelice evreiești sunt ținute mereu în mare cinste, în timp ce Zeii Gentililor sunt exilați în ”qlippoth”-ul morții, gunoiului și murdăriei. Se pare că poporul evreu ca întreg, are o obsesie bolnavă cu urina, fecalele și celelalte mizerii asociate acestora.