Skip to content

Content Header

Mai multe sfaturi pentru conducerea unui Covan satanic

Mai multe sfaturi pentru conducerea unui Covan satanic published on
 • Membrii noi trebuie aleși cu grijă, deoarece nu este ușor să stabilești încrederea și unitatea necesară pentru un covan. Țineți minte că este mult mai ușor să primiți o persoană nouă în covan, decât să o dați afară în cazul în care se ajunge la probleme serioase care nu pot fi remediate. Fiți selectivi și, mai presus de orice, ascultați sfaturile Demonilor. Toți cei din covan ar trebui să primească același mesaj din partea Zeilor. Covanurile nu pot înlocui membrii la fel de ușor precum bisericile.
 • Vampirii psihici/energetici ar trebui evitați cu orice preț. Acești oameni nu vor contribui; în schimb, aceștia vor absorbi energie din covan, slăbind întreg grupul. Fiți atenți în special la indivizii care sunt cunoscuți pentru problemele lor continue, pentru care depun puțin sau nici un efort pentru a le corecta. Problemele nu dispar niciodată, iar individul se plânge fără încetare și încearcă să-i determine pe ceilalți să îl „ajute.” Acest lucru se diferențiază de situația în care cineva este pur și simplu nenorocos, un aspect care adesea are loc sub tranzituri sau aspecte planetare grele. Vampirii psihici sunt atrași de sursele puternice de energie, la fel cum Dracula este atras de o bancă de sânge. Îi poți găsi pretutindeni, la toate răscrucile de drum și ar trebui evitați. Aceștia sunt niște victime și niște plângăcioși profesionali. Ei sug energia celorlalți precum o gaură neagră. Dacă constatați că în covanul vostru se află deja un astfel de individ, trebuie să încetați imediat să îi mai acordați ajutor magic, altfel acesta vă va stoarce de energie pe voi și pe covanul vostru, slăbindu-vă toate puterile și eforturile. Țineți-vă departe de oamenii slabi. Satanismul este pentru cei tari!
 • Un lucru pentru care covanul există, este umplerea golurilor. Fiecare membru are puncte forte și cei mai mulți au domenii în care excelează, cu care pot ajuta grupul ca întreg. Spre exemplu: un membru poate avea o bază solidă în astrologie, în timp ce altul poate avea experiență în citirea cărților de Tarot; alții pot avea abilitatea de a vizualiza foarte dezvoltată și așa mai departe. Toate acestea se împletesc și întăresc covanul ca întreg. Nu toată lumea va fi la același nivel de abilitate. Aceia care sunt iscusiți într-un domeniu pot lucra cu și îi pot învăța pe ceilalți, și vice-versa.
 • Atunci când se lucrează în grup, energia preia o senzație și un format diferit în comparație cu atunci când se lucrează individual. Este foarte important ca Înaltul Preot/Preoteasă să fie capabil de a mânui energiile, de a le infuza cu voința sa, după care să le trimită să-și îndeplinească sarcina. Toți ceilalți membrii ar trebui să fie deprinși cu asta. Aceste abilități vin odată cu meditația de împuternicire satanică făcută în mod persistent și consistent.

Vrăjile dau greș din următoarele motive:

 • Nu s-a pus îndeajuns de multă energie și/sau efort în lucrarea magică (sau scopul lucrării nu a fost înțeles cu claritate de toți membrii).
 • A existat o forță ce s-a împotrivit scopului lucrării, mai puternică decât energia ridicată de grup. De exemplu o altă persoană, voința Zeilor sau sincronizarea planetelor.
 • Membrii nu au lucrat împreună în unitate și/sau grupul ca întreg nu are experiență. Fiecare membru ar trebui să fie serios și dedicat unui program de meditație de împuternicire pentru a-și crește energiile. Dacă nu există îndeajuns de multă energie spirituală, întregul grup va fi slab și ineficient.

Vor exista momente în care va trebui să se facă compromisuri, în concordanță cu țelurile individuale. Amintiți-vă că fiecăruia ar trebui să-i vină rândul, atunci când ajutorul personal este cu adevărat necesar.

 • Covanul este un loc de împărtășire a talentelor și de combinare a abilităților ca întreg: „unde-s doi puterea crește.” Întotdeauna ar trebui să existe o accentuare puternică pe cooperare și armonie.
 • Un covan este întotdeauna numai pe atât de puternic pe cât este cea mai slabă verigă a sa. Un începător neexperimentat în ale magiei, fără intenție poate da peste cap puterea pe care grupul încearcă să o clădească, pentru simplul fapt că el/ea nu și-a dezvoltat abilitatea de a simți și direcționa energia ridicată de grup. Noii recruți ar trebui să aibă cel puțin următoarea cunoștință și înțelegere a practicii magice:
  • Să știe cum să direcționeze și cum să canalizeze dorința
  • Să știe cum să direcționeze și cum să canalizeze emoțiile
  • Să aibă tăria voinței și încrederea necesară materializării lucrărilor magice
  • Să fie competent și cu experiență în meditația de împuternicire
  • Și cel mai important… să fie un suflet puternic
 • Toți membrii ar trebui să ia în serios țelul personal și individual de zeificare, să nu se mulțumească niciodată cu nivelul său actual în ceea ce privește abilitățile psihice, ci să se lupte pentru o putere personală și avansare spirituală din ce în ce mai mare.
 • Dansul poate fi efectuat și în spirală, întrucât aceasta simbolizează Șarpele/ADN-ul și șablonul vieții. Când este ridicată îndeajuns de multă energie, dansul ar trebui să se desfășoare în cerc pentru a începe lucrarea magică.
 • Înaltul Preot/Preoteasă ar trebui să fie iscusit în a ști când energia grupului și-a atins punctul culminant, pentru a da semnalul ca fiecare din covan să dea drumul energiei în același timp.
 • Fiecare din covan ar trebui să dea drumul energiei prin propria metodă de vizualizare și gesticulare. Eliberarea energiei ar trebui să fie făcută cu o concentrare și o vizualizare clară.
 • Adesea, indivizii care sunt mai deschiși din punct de vedere psihic, vor vedea energia proiectându-se din mâinile sau chakrele lor, sau ridicându-se deasupra grupului ca un vortex întors.
 • Atâta timp cât este direcționat în mod corespunzător, fiecare individ are felul lui de a da drumul energiei. Unii pot cădea pe podea, în timp ce alții își vor ridica brațele în sus; unii pot striga. Aici nu există vreo metodă „corectă” sau „greșită.”
 • După aceea, toți participanții ar trebui să se simtă energizați și în spirit. Dacă cineva se simte epuizat, asta înseamnă că și-a folosit prea mult din energiile personale, fără să se fi alimentat în prealabil din alte surse.
 • Energia poate fi absorbită în chakre din pământ sau din copaci.
 • Fiecare persoană din covan ar trebui să dea dovadă de și să-și arate grija pentru ceilalți membrii. Toți trebuie să se înțeleagă între ei și să se relaționeze unul altuia în armonie. Dezbinarea și dizarmonia vor afecta lucrările magice în mod negativ, cauzând scurgeri de energie.
 • Fiecare membru ar trebui să fie în stare să vorbească deschis cu privire la orice lucru care are de-a face cu grupul. Adesea, lucrurile ținute ascunse doar de dragul de a menține pacea sau de a-i împăca pe alți membrii, în timp se vor acumula și se vor manifesta în moduri negative, distrugând atât unitatea covanului cât și lucrările magice.
 • Toți membrii covanului ar trebui să fie prezenți întotdeauna și să participe în orice lucrare. Amintește-ți că covanul operează ca o unitate și nimeni nu ar trebui lăsat deoparte, indiferent de motiv. Aici se aplică regula: totul sau nimic.
 • Membrii mai experimentați ar trebui să fie capabili de a simți energia – energia grupului. Un Înalt Preot/Preoteasă ar trebui să fie în stare să simtă dacă o lucrare va avea sau nu succes, chiar dinainte ca aceasta să fie întreținută.
 • Țineți minte: în lucrările magice, întregul grup ar trebui să vizualizeze scopul lucrării ca și cum acesta e deja un lucru împlinit. Evitați expresiile „se va” sau „o să.” Scopul ritualului „este” deja un fapt împlinit.
 • Întotdeauna este important să cunoașteți cuvintele de putere și felul în care acestea vor fi vibrate și pronunțate în cadrul lucrării magice. Acestea ar trebui citite și înțelese pe deplin de tot grupul. Greșelile se pot dovedi costisitoare. Vibrarea și pronunția corectă sunt FOARTE importante în orice lucrare magică serioasă. Întregul grup ar trebui să vibreze mantrele; acestea ar trebui învățate pe de rost și incantate la unison (acestea pot fi fraze/mantre, însă ar trebui să conțină numai câteva cuvinte). O altă opțiune este ca Înaltul Preot/Preoteasă să vibreze cuvintele de putere, iar membrii să le repete după acesta cu exactitate.
 • Furtunile reprezintă o susținere considerabilă în fiecare vrajă, deoarece electricitatea din aer produsă de fulgere oferă lucrării un surplus de energie. Lucrările în aer liber conferă un sprijin similar, deoarece există un contact direct cu pământul. Zonele împădurite sau cu mulți copaci sunt cele mai bune, însă este de o importanță extremă ca covanul să nu fie distras sau deranjat în nici un fel.
 • La sfârșitul lucrărilor magice, dacă vreunul rămâne cu un exces nedorit de energie, aceasta ar trebui oferită Puterilor Iadului. Chemați Demonul Protector pentru a lua energia respectivă.
 • Întregul grup poate efectua un ritual special de unire în Numele lui Satan, pentru a ajuta cu unitatea covanului și cu contopirea energiilor. Prin asta, întregul covan ar trebui dedicat lui Satan ca o unitate. Nu uita niciodată că preocuparea voastră principală este aceea de a lucra pentru Satan.