Skip to content

Content Header

Rădăcinile și originile satanismului adevărat

Rădăcinile și originile satanismului adevărat published on

După ani de cercetări pe tema satanismului, am găsit că originile acestuia se află în Orientul Îndepărtat. De regulă, atunci când începi să studiezi Satanismul, ai tendința de a răsfoi prin ocultismul occidental. Ocultismul occidental a fost corupt și infestat cu mizerii evreiești, până nu a mai rămas aproape nimic din el. Aproape tot ceea ce găsești în ocultismul occidental își are rădăcinile în Orientul Îndepărtat. Ocultismul occidental este arhiplin cu litere, numerologie, îngeri și alte gunoaie evreiești. Zeii noștri originali care ne-au oferit cunoștință spirituală, au fost transformați în monștrii oribili. Apucând urma tuturor acestora până la punctul lor de pornire în Orientul Îndepărtat, descoperim că numele în sanscrită ale Zeilor sunt ținute în mare cinste și onoare – pe care aceștia le și merită. Numele „Satan” (care înseamnă „inamic” în ebraică), în sanscrită înseamnă ADEVĂR și ZEU CREATOR. Acum bineînțeles că oamenii minciunii privesc la ADEVĂR ca la un inamic de moarte!

Civilizația nu a început Orientul Mijlociu, așa cum crezusem odinioară. Sumeria, Egiptul, precum și alte civilizații antice, și-au obținut învățăturile spirituale și cunoștința ocultă din Orientul Îndepărtat. În prefața edițiilor broșate ale Necronomiconului, editorii admit faptul că textul își are originile în sanscrită. Oricine are cunoștințe în sanscrită știe că acest lucru este adevărat, el fiind reflectat în multe dintre cuvintele și numele din această carte.

Reichsführer Heinrich Himmler, care a fost satanist, a știut despre originile noastre spirituale din Orientul Îndepărtat și a trimis o expediție în Tibet, loc în care nemții au fost foarte bine primiți. La întoarcere, expediția a adus în Berlin 30 de călugări tibetani budiști – care au murit cu toții în primăvara anului 1945, într-un ritual de sinucidere în grup, odată cu căderea celui de-al Treilea Reich.

Adevăratul satanism poate fi găsit în Yoga Kundalinică (a Șarpelui) și în calea de stânga a Tantrei. Din nefericire, ca orice altceva, disciplinele menționate mai sus au fost în parte corupte: unealta evreiască a creștinismului a infestat și a schimbat anumite lucruri; însă cei mai mulți dintre voi care sunteți dedicați cu adevărat lui Satan, puteți simți adevărul din aceste doctrine. Dobândirea cunoștinței presupune filtrarea informațiilor și a învățăturilor printr-o lumină și gândire satanică.

În lupta lor neobosită și obsesivă de a domina lumea și în zbaterea lor de a lua locul adevăratului nostru Zeu Creator, evreii s-au folosit de tot ce au putut pentru a distruge, perverti și corupe toate cunoștințele spirituale autentice. Masacrarea preoților și a înțelepților Neamurilor, distrugerea sistematică prin infiltrare a tuturor organizațiilor oculte Ariene (cum e cazul Francmasoneriei – care acum nu este decât o altă unealtă a evreilor comuniști), a lăsat după ei dâre uriașe ale masacrelor, urmate de și mai multe minciuni și crime – pentru a le ține ascunse pe cele dintâi, dar și întreaga rețea împuțită a corupției evreiești cușer. Rezultatul final este comunismul, care conclude cu eliminarea finală și totală a tuturor cunoștințelor oculte din rândul populației, în timp ce maeștrii evrei îți asumă statutul de „dumnezeu.”

Pentru a deschide drumul tuturor acestor lucruri, pe aproape fiecare pagină din biblia iudeo-creștină stă scris cuvântul „evreu,” „poporul evreu” sau „Israel.” Agenda lor are la bază adoptarea de nume, locuri, dăți importante și concepte din culturile Neamurilor, pe care mai apoi le corup în caractere și arhetipuri evreiești fictive și în învățături corupte, cu scopul de a ne dezarma din punct de vedere spiritual. Se folosesc de aceste minciuni pentru a afirma că ei sunt fondatorii religiei, civilizației și a învățăturilor spirituale; cea mai mare minciună a lor este aceea conform căreia ei ar fi „aleșii lui dumnezeu.” O mare parte din această minciună are impact subliminal. Școlile exclusiv evreiești în care acești paraziți învață argumentarea și arta de distrugere a Neamurilor, sunt numite „Shiva.” Numele a fost furat din puterea masculină a Șarpelui Kundalini; consoarta acestuia este partea feminină, Shakti. Cu alte cuvinte, partea logică (masculină) a creierului care direcționează puterea spirituală pentru a se manifesta în planul fizic. Aceia care sunt familiarizați cu aceste puteri, pot vedea clar conexiunea.

Multe cărți, chiar și în școli, afirmă că iudaismul este cea mai veche religie: asta este o MINCIUNĂ! Un prim exemplu de folosire a unei istorii fictive, este Palestina. Evreii au pus mâna pe această țară prin MINCIUNI. Începând cu acel moment, poporul palestinian a suferit și încă suferă oribil. Nu a existat niciodată vreun loc pentru statul bandit al Israelului, nicăieri în Orientul Mijlociu. Aceste minciuni i-au dat rasei evreiești privilegii speciale și o istorie pe care aceștia nici NU au avut-o și la care NU au dreptul.

Puterea ocultă sălășluiește în fiecare dintre noi. Prin îndepărtarea acestei cunoștințe, evreii pot arunca blesteme peste oricine vor ei, în timp ce victimele (Neamurile), neștiind nimic despre aceste puteri, sunt fără ajutor în fața lor. S-au lăudat cu acest lucru și cu multe altele în „Protocoalele înțelepților Sionului,” menționând de aura de protecție pe care aceștia au pus-o peste întreaga rasă evreiască – astfel încât, atunci când nenorocirea vine peste Neamuri (conflictele dintre Neamuri, datorită instigării evreiești), poporul evreiesc va fi protejat.
Creștinismul nu numai că îndepărtează cunoștințele spirituale și le înlocuiește cu minciuni evreiești, dar se și auto-perpetuează prin manipularea energiilor credincioșilor. Această puternică unealtă a evreilor trebuie distrusă, întrucât faza finală a acesteia este comunismul evreiesc, după cum se poate observa în întregul mesaj biblic și în predicile caracterului inventat de evrei, nazarineanul.

În sanscrită, „Maya” înseamnă „iluzie.” Mulți au fost preocupați cu calendarul mayaș care se sfârșea în 2012 – lucru pe care oamenii l-au interpretat ca fiind „sfârșitul lumii.” În urma cercetărilor pe care le fac la momentul de față (sunt departe de a fi gata cu ele), am găsit că numele multor civilizații, în special civilizațiile antice, își au originea în sanscrită, cum e cea sumeriană: Sumer-Arian. Astfel conexiunea mayașă prinde culoare. Noi credem că anul 2012 poate fi anul în care Neamurile ca întreg se deșteaptă de sub VRAJA evreilor și de sub ÎNȘELĂTORIA creștinismului.

Un rabin evreu a spus odată că litera ebraică „Vau” – care în numerologie este 6 – este identică cu litera semită W. Așadar, WWW (World Wide Web a internetului) este egal cu „666” – pe care evreii l-au numit „Fiara.” Informațiile de pe internet nu pot fi controlate. Aceasta le va aduce sfârșitul.

În încheiere, vreau să mai adaug câteva informații importante pe care le avem, cu privire la învățăturile orientale. La fel ca toate celelalte lucruri, ceea ce este disponibil publicului larg în zilele noastre, a fost infestat cu minciuni creștine; nicio deosebire de învățăturile „New Age” care nu sunt nimic altceva decât vrăjitorii păgâne creștinate. Când te apuci să studiezi Yoga Kundalinică și calea stângă a Tantrei, poți vedea esența, simbolurile, mantrele, cuvintele și tehnicile adevăratului fundament satanic.

Cel mai important lucru pe care îl poți face atunci când citești orice despre yoga, e să fii mereu conștient că informațiile care sunt puse la dispoziția tuturor, pe mai toate website-urile, au fost corupte. Cunoștința spirituală a fost pângărită și blasfemiată cu mizerii creștine și alte gunoaie toxice pentru suflet. Nu există nicio „lege” care să se întoarcă împotriva ta. Toate rahaturile despre celibat, abstinență de la consumul anumitor bucate, dobândirea a mai știu eu ce virtuți, o lipsă de dorință și detașare, etc., nu sunt numai lipsite de sens, ci, în multe feluri, sunt și niște sfaturi foarte periculoase. Aceste restricții, împreună cu celelalte sfaturi relaționate acestora cu privire la felul în care să îți ridici Șarpele, deschiderea și alinierea chakrelor, etc., au fost profanate în mod intenționat, pentru a-i PREVENI pe cei mai mulți din a avansa spiritual și a ne zeifica; mai mult, aceia care au reușit totuși să își ridice energiile, au dat nas în nas cu probleme serioase și dezastru personal – asemenea lui Gopi Krishna. Am studiat îndeajuns de mult și am experimentat și mai mult pentru a ști toate aceste lucruri. Pe lângă asta, acea „abstinență a dorinței” care apare în multe dintre învățăturile orientale (și care au fost corupte cu jeg creștin) – sunt în mod evident minciuni decorate cu rahat. O abstinență totală a dorinței = moarte. Dacă nu ai nici un fel de „dorință,” atunci nu ai medita, nu ai lucra la avansarea ta spirituală, nu ai mânca, nu ai bea și nici nu ți-ai purta de grijă. Ai muri. Aceste învățături false există pentru a-i dezarma și a-i împiedica pe cei care dobândesc putere prin disciplinele amintite mai sus, din a se folosi de ea. Cea mai mare teamă a inamicului este ca noi, Neamurile, să ne folosim puterile spirituale în magie (fie ea albă, gri sau neagră). Acesta este motivul pentru care aceste cunoștințe au fost corupte.

Adevărata cale de stânga a Tantrei presupune trăirea vieții la potențial maxim, răsfățându-te în plăceri, în timp ce lucrezi la iluminarea și avansarea spirituală prin meditații și cunoștințe – în stil satanic. Multe cărți despre yoga se contrazic între ele, lucru care dovedește că informația e coruptă. Deschide-ți mintea și la fel cum faci cu orice altă carte sau sursă de informații pe care o studiezi, fă-o cu o gândire satanică: cerne tot gunoiul creștin care din nefericire a infestat aproape toate lucrurile.

Adevărul să fie cunoscut (și vorbesc din experiență aici), că atunci când lucrezi pentru a te împuternici:

  • Nu există diete speciale.
  • Nu există nici un fel special de a fi – cu alte cuvinte, ești LIBER să fii tu însuți și să îți trăiești viața exact așa cum alegi.
  • Nu există tabuuri sexuale – lucru care înseamnă că ești liber să faci sex cum vrei, cu cine vrei și pe atât de des pe cât poftești.

Singurul lucru care ESTE relevant în ceea ce ține de aceste discipline, e PRACTICA CONSISTENTĂ și nimic altceva. Esența acestor învățături țin în totalitate de dezvoltarea puterilor minții și ale sufletului, care sunt valabile pentru oricine din univers. Nu trebuie să îți trăiești viața după mai știu eu ce legi. Energia face exact ceea ce îi este spus să facă. Energiei nu îi pasă ce ai mâncat de-amiază sau cu cine ai fost noaptea trecută. Singurul lucru de care ai nevoie este o cunoștință corectă și precisă. Cunoștința despre cum să te dezvolți spiritual și cum să ajungi pe atât de puternic pe cât îți este cu putință.

Ca și sataniști, lucrăm pentru:

  • Cultivarea și dezvoltarea abilităților cunoscute ca „siddhis,” cum e telechinezia, telepatia, levitația și așa mai departe.
  • Extinderea puterii personale astfel încât să fim capabili de a produce schimbările pe care ni le dorim în viețile noastre sau a celorlalți, folosindu-ne exclusiv de puterile minții și ale sufletului.
  • Utilizarea puterii pe care o dobândim prin yoga, meditația de împuternicire, mantre, etc., pentru a ne îmbunătăți viețile, pentru a ne face dreptate atunci când cineva ne greșește, pentru a dobândi bogăție, sănătate sau orice alt lucru pe care ni-l dorim.

CEA MAI MARE PARTE DIN ÎNVĂȚĂTURILE ȘI DOCTRINELE RELIGIILOR ANTICE AU FOST CORUPTE. IGNORĂ-LE! UNELE EXERCIȚII, CUM E YOGA FIZICĂ ȘI CEA KUNDALINICĂ, EXERCIȚIILE DE RESPIRAȚIE, ARTELE MARȚIALE, ETC., – SUNT O CU TOTUL ALTĂ POVESTE ȘI SUNT FOARTE EFECTIVE LA RIDICAREA AȘANUMITEI „PUTERI VRĂJITOREȘTI,” „VRIL,” „CHI.” ACEASTA ESTE ESENȚA SATANISMULUI.

DORINȚA este cheia în succesul „vrăjilor.” Odată ce mintea și sufletul devin îndeajuns de puternice prin meditația de împuternicire, yoga, mantra, etc., ceea ce ne dorim se va manifesta de la sine în viețile noastre, chiar și fără a întreține vreo lucrare sau vreun ritual. Cunosc aceste lucruri din experiența mea personală. Dacă ai putere, DORINȚA, de una singură, va produce schimbări.