Skip to content

Content Header

Ritual pentru blestemarea bisericii xine și a nazarineanului

Ritual pentru blestemarea bisericii xine și a nazarineanului published on
 1. aarunes1
 2. aarunes2
 3. aanazareneZ
 4. aanazarene2

Explicaţia imaginilor de mai sus:

 1. O privire îndeaproape a scriptului ce trebuie gravat pe prăjină.
 2. Runele de pe prăjină ar trebui să fie în linie dreaptă. Pictează în roşu runele aarunes3 atât la începutul cât şi la sfârşitul scriptului. Celelalte litere/rune nu trebuie pictate în roșu.
 3. Creează păpușa nazarineanului. Se pot folosi pioneze pentru a o prinde de crucifix. Pentru crearea crucifixului se pot folosi bețișoarele de lemn de la înghețată sau orice fel de lemn care nu se rupe ușor.
 4. După ce crucifixul împreună cu păpușa nazarineanului este gata, prinde-l de prăjină cu capul în jos. Pentru a face acest lucru, înfige un cui prin inima nazarineanului și fixează-l bine de capătul prăjinii, exact ca în ilustrație. Apoi așază prăjina într-un loc în care nu va fi deranjată, cu fața spre Vatican – care este în Roma, Italia.

 

Ritualul:

 1. Recită invocaţia către Satan:

  In Nomine Dei Nostri Satanas, Luciferi Excelsi.

  În Numele lui Satan, Conducătorul Pământului, Zeu Adevărat, Puternic şi Inefabil, care a creat omul să-I reflecte chipul şi asemănarea, invit forţele întunericului să îşi reverse puterea infernală peste mine. Deschideţi porţile Iadului şi întâmpinaţi-mă ca Frate/Soră şi prieten/ă.

  Eliberează-mă, O, Tu, Mărețe Satan, de toate erorile şi amăgirile din trecut, umple-mă cu adevăr, înţelepciune şi înţelegere, ţine-mă puternic în credinţa şi lucrarea mea pentru a te urma întotdeauna cu laudă, onoare şi glorie să-ţi fie date ţie în vecii vecilor.

 2. Ia-ți pumnalul și, întorcându-te în sens invers acelor de ceasornic, invocă-i pe cei 4 Prinți Încoronați ai Iadului:

  Satan/Lucifer dinspre est
  Belzebut dinspre nord
  Astarte dinspre vest
  Azazel dinspre sud

 3. Îngroapă prăjina în pământ.
 4. Vizualizează cum energia este absorbită din pământ în prăjină şi direcţionată spre Vatican. Petrece 5-15 minute făcând asta.
 5. Așază-ți mâna stângă pe șold, cotul îndoit, picioarele adunate și incantează/vibrează:

  ‘t-uuu-rrr-iii-zzz-aaa-ţţţ’ de 3 ori, apoi:
  ‘iiiiii-zzzzzz-aaaaaa’ de 3 ori, apoi:
  ‘fer-DAA-man ZINE CRISS-tus’ de 3 ori.

 6. Recită al nouăsprezecelea cod enochian:

  I-la-sa • DEI-măuns • Daass
  pa-RAAFF • ĂUD • ca-HIS
  mi-caa-ĂU-laţ • aa-ra-TAA-baass
  DEI • caa-ĂUS-sa-gău, • DAASS
  FI-fiss • baa-la-ZI-za-raas
  DEI • SEI-TAN! • NĂU-na-caa
  gău-ha-va-LIM: • mi-CAAM
  aa-DĂU-i-aan • DEI • SEI-TAN,
  aa-ca-RĂU-ăud-zi • ba-li-ĂU-rab,
  ZĂU-baa • ău-ău-AA-ău-naa • ca-HIS
  lu-SIF-ti-aas • aa-ău-I-VI-aa-i;
  DAASS • aa-ba-RAA-AA-saa
  NĂU-na-caf • nei-taa-AA-ib
  caa-ĂUS-saa-dji, • ĂUD • TI-lab
  DAA-ma-pa-lăuţ, • tău-ĂU-aat
  NĂU-na-caf • GAA • mi-CAA-laţ
  ĂU-maa, • la-RAA-zad
  TĂU-la-ga-lău • MAA-rab
  YAH-ra-ra-i • DEI • TĂUX
  BĂU-ga-paa • aax-I-aa-i-aal
  LĂU-na-dău • baa-BAA-djei • ĂUD
  tău-ra-ZU-lap • aa-ca-RĂU-ăud-zi,
  gău-HĂU-la: • ca-ĂUS-sa-gaa,
  taa-baa-ĂU-rad • zaa-aa-NI-ra.
  ei-la-ZAAP • TI-lab, • PAA-ram
  DJI • ca-VAA-saa-hi, • ĂUD
  TAA • CA-va-ra-la-sa-ta
  bău-ĂU-aa-pis • SEI-TAN.
  LA • NI-mab, • ĂU-va-ca-hău
  ZI-map; • ĂUD
  ca-RI-sa-tei-ăus
  AA-dj • LA • tău-la-TĂU-ran
  paa-RAA-ca • AA • ZI-map.
  ca-RĂU-ăud-zi, • DĂU-da-paal
  ĂUD • FI-faa-laz • LA
  sa-ma-NAAD; • ĂUD • FAA-ra-gat,
  AA • VAA-val • DEI • FAA-fein
  DEI • jaa-HĂU-vaa • ĂUD
  aa-VAA-văux, • TĂU-na-vadj.
  ĂU-ra-sa-caa
  DEI • I-di-gău,
  nău-AA-sa-mi • taa-ba-DJEI-sa
  LEI-vi-ta-ha-MĂU-nadj;
  maa-da-RID • taa-RI-aan • ĂU-maan.
  BAA-ga-lei? • mău-ĂU-ău-aa • CAA-HAN.
  NĂU-rei • ĂUD • PAASS-a-bas
  DEI • SEI-TAN, • TĂU-rat-su!
  pa-RI-aaţ • aa-DĂU-hi • DEI
  maa-da-RI-aax, • aa-bău-AA-pa-ri.
  taa-baa-ĂU-ri • pa-RI-aaţ • AA-ra
  taa-BAASS; • aa-da-ra-PAAN • CĂU-raz
  TAA • DĂU-bix; • i-ĂU-la-caam
  baa-LIT • ĂUD • ca-VAA-sab
  ca-TI-nudj. • RI-pi-ra
  paa-AA-ăux-ta • ZAA-gaa
  CĂU-ra; • va-MAAL • ĂUD
  pa-ra-da-ZAA-ra, • CAA-ca-raadj
  aa-ău-I-VI-aa-i • CĂU-ra-map.
  TĂU-rat-ui, • ZAA-caar! • ZAA-maa-raan
  AA-sa-pat • SEI-TAN! • ZU-ra-djaas
  TI-aa • BAA-la-taan; • ĂU-dău
  CHI-caa-lei • KAA-AA-AA, • ĂUD
  ău-ZAA-ţa-maa • pa-LAA-pa-li
  vău-ĂU-aan.

 7. Încheie ritualul cu un HAIL SATAN!! întorcându-te în sensul acelor de ceasornic.

 

Despre ritual:
Ritualul prăjinii este extrem de puternic. Din acest motiv se recomandă cu tărie ca orișicine se apucă de el, să fi întreținut în prealabil Ritualul de dedicare.

Acest ritual își are bazele în așa numitele „prăjini oprobrii.” Cu secole în urmă, locuitorii țărilor nordice au ridicat prăjini oprobrii împotriva invaziei clericilor și misionarilor creștini. Prăjina acționează precum un magnet pentru energiile pământului, care sunt folosite pentru a trimite blesteme în mod continuu peste victima aleasă.

Runele derivă din simboluri cele mai antice și au o putere incredibilă. Simbolurile runice pot fi observate în literele alfabetului fenician antic, care la rândul lor își au bazele în constelații. Runele „TH” distrug spiritul, în timp ce runele „I” leagă distrugerea de victimă.

Acest ritual poate fi folosit și pentru a distruge creștini și biserici locale. NU așeza/îngropa prăjina pe proprietatea bisericii, întrucât acest lucru este ilegal. Cel mai bine ar fi ca prăjina să fie în raza bisericii sau a casei creștinului blestemat; acest lucru este ideal, însă nu obligatoriu. Asigură-te doar că aceasta este într-un loc în care nu va fi deranjată.