Skip to content

Content Header

Să expunem identitatea creștină: un alt program evreiesc pentru Gentili

Să expunem identitatea creștină: un alt program evreiesc pentru Gentili published on

Aceia care cred în ”identitatea creștină” se amăgesc singuri, în sensul că îi înfățișează pe evrei ca fiind de partea lui Satan. ”Satan” înseamnă ”adversar/inamic” în ebraică. Este adevărat că evreii sunt de partea celui diabolic, însă adevăratul diabolic NU este Satan, ci ”yaweh/iehova”. Evreii i-au înșelat pe Gentili, făcându-i să se închine ”dumnezeului” *lor*. Referințele din talmud au fost traduse în mod eronat. Dat fiind faptul că Biserica Catolică și cea Ortodoxă au fost dintotdeauna pline de evrei, nu e de mirare că talmudul a fost tradus greșit în multe părți, în special în acelea care tratează tema nazarineanului și a altor entități relaționate acestuia. Acuzațiile cum că evreii ar fi de partea lui Satan, că l-au ”omorât pe Isus” și că ar fi antihriști, servesc un scop măreț în agenda lor de amăgire a cât mai multor oameni, făcându-i să creadă că creștinismul e calea adevărată. Creștinismul este piatra prețioasă a evreilor, iar aceștia îl protejează ca pe regele de pe tabla de șah. La fel stau lucrurile și cu programul lor geamăn al comunismului: ei pretind că se află în opoziție atât cu creștinismul cât și cu comunismul, și merg până acolo încât spun că sunt persecutați de acestea amândouă.

Referințele făcute la ”Isus”, în talmud, nu sunt cu adevărat despre ”Isus”. Acest lucru este atât de evident, ținându-se seama de ceea ce este scris. Versetele în care se spune că ”Gentilii defechează în fața Zeului lor” și ”Isus fierbe în semen în Iad” – NU sunt nici pe departe o trimitere la nazarinean sau iehova, ci la Adevăratul Zeu al Gentililor cunoscut ca Satan/Lucifer, care a avut de suferit cele mai multe blasfemii, umiliri și un disrespect cumplit din partea oamenilor lui, la mâna evreilor. Problema celor mai mulți oameni este lipsa cunoștinței. Puțini sunt aceia care se deranjează să întrețină cercetarea necesară, să învețe alfabetul ebraic (care în fapt este destul de ușor), pentru a descifra și înțelege anumite cuvinte și să descoase programele evreiești.

”Dumnezeul” evreiesc nu este nimeni altul decât Yaweh/Iehova. Isus Hristos este fictiv. DA, fictiv. Creștinii care mai au parte de ceva experiențe supranaturale, au în adevăr de a face cu diabolicul. Isus Hristos a fost folosit timp de secole ca nimic altceva decât o distragere. Nu poți spune pur și simplu ”sunt salvat”, după care să te abandonezi unei vieți pline de inacțiune și tăgăduire de sine. Aceasta este exact ceea ce evreii vor: ca toți Gentilii să renunțe la toate puterile lor spirituale, astfel încât acestea să rămână exclusiv în mâinile câtorva ”aleși”; aleși care controlează lumea – evreii. În adevăr, noi ne ”salvăm” propriile noastre suflete prin meditația de împuternicire. Nu există nimic ”spiritual” și niciodată nu a existat ceva asemănător în creștinism. Programul creștinismului – fără a se diferenția deloc de forma lui geamănă, comunismul – este și dintotdeauna a fost totalmente material. E ușor să îi prostești pe aceia care nu au experimentat niciodată adevărata spiritualitate, din moment ce ei nici măcar nu au habar de existența unui astfel de nivel de conștientizare.

Acesta s-ar putea să fie cel mai important articol pe care îl vei citii vreodată, asta dacă chiar îți pasă de rasa, națiunea și viitorul tău. Da, evreii sunt de partea diabolicului, fără urmă de îndoială, însă problema este IDENTITATEA acestui diabolic. Dacă ne uităm în biblie, acesta poate fi identificat cu ușurință după acțiunile lui. Există multă înșelăciune aici, întrucât timp de secole, Gentilii au fost învățați numai să ”aibă credință” și să nu gândească pentru ei înșiși. Ține minte că adevăratul diabolic, asemenea ”aleșilor” lui, este maestrul amăgirii și a minciunilor, iar dacă ai răbdare să citi în continuare, vei învăța că evreii au înșelat toate națiunile să dea închinare acestui monstru în bisericile lor, iar numele lui nu este Satan, ci yaweh/iehova. Această înșelăciune a rezultat într-un uriaș stoc de energie psihică, putere și bogăție pe care evreii le-au folosit pentru a distruge Gentilii – în special Rasa Albă, care le-a stat mereu în calea agendei lor de subjugare și dominare a lumii.

Gentilii sunt prostiți când învață despre lucrurile pe care talmudul le are de spus despre creștini și despre Isus Hristos. Adevărul e că evreii au inventat această religie pentru a-i înrobi pe Gentili. Creștinismul pregătește și netezește calea pentru comunism. TOT ceea ce se găsește în Vechiul și Noul Testament a fost furat și corupt din religiile păgâne ale Gentililor, care i-au precedat pe înșiși evreii cu mii și mii de ani. Dacă continui să citești, îți voi DOVEDI acest lucru.

Este evident că israeliții NU sunt și nu fac parte din Rasa Albă. Vechiul Testament este plin până la refuz cu ucideri în masă, violuri și tortură atât a albilor cât și a altor popoare Gentile, sub directivele ”dumnezeului” lor extraterestru yaweh/iehova și la mâinile israeliților – care nu sunt nimeni alții decât evreii. Aici sunt incluse și SACRIFICII UMANE:

 • Deuteronomul 12:27
 • Judecători 11:34-40
 • 2 Samuel 21
 • Numeri 31:25

Nathan Ausubel în The Handbook of Jewish Knowledge ©1964; paginile 302-303, este pe cât se poate de clar pe această temă (Judecători 11:34-40):
”Iefta, unul dintre judecătorii care a domnit după cucerirea Canaanului, și-a sacrificat singura lui fiică înaintea Dumnezeului lui Israel, sărbătorind o victorie militară împotriva amoniților; Samuel ”văzătorul” a spintecat corpul lui Agag, într-un sacrificiu adus Domnului; David, regele senzitiv care scria poezii, i-a dat pe cei șapte fii a lui Saul pe mâinile gabaoniților, pentru a-i ”spânzura înaintea Domnului.”

Crimele ritualice evreiești NU sunt făcute în numele lui Satan, ci în numele lui Iehova. Acesta este un exemplu cu privire la proporția înșelăciunii și minciunilor cu care evreii, împreună cu maestrul lor diabolic, au amăgit omenirea timp de secole. Întreaga lume se închină acestui monstru în bisericile lor, care este ”înșelătorul tuturor națiunilor”. Evreii cunosc acest lucru. Acesta este motivul pentru care aceștia au lucrat neobosiți pentru a infiltra toate societățile oculte proeminente, și pe care mai apoi le-au injecteze cu numele lui iehova, cu îngerii lor, cu Cabala și cu învățăturile lor; toate fiind modificare, corupte și concepute special pentru Gentili. Este bătător la ochi cum *orice* organizație, mișcare sau societate care este împotriva evreilor sau în dezacord cu interesele acestora, rămân în handicap financiar, sunt atacate sau mai rău. Timp de milenii, bisericile creștine întotdeauna au avut nespus de multe bogății. Chiar și cu laicismul de azi, supermarketurile, librăriile, etc., sunt pline până la refuz cu literatură creștină și cu biblii. Dat fiind controlul pe care evreii îl au în presă și în mass-media, acest lucru nu este un accident. Cât de mult suport primește Adevăratul Satanism sau Socialismul Național? Acestea amândouă sunt promovate exclusiv din perspectiva inamicilor și cu foarte multă părtinire. Evreii care în medie au un IQ de 135 și sunt ”oamenii cărților”, știu cum să controleze ambele părți, cum să le direcționeze una câte una spre manifestarea propriei lor agende; controlând ambele părți din interior.

Pe lângă asta, vicleanul evreu a ținut întreaga cunoștință spirituală pentru el, în timp ce dezarma popoarele Gentile prin teroare. Inchiziția este responsabilă de moartea a milioane de suflete prin ucidere în masă, și nu se deosebește cu nimic de metodele folosite de sistemul comunist evreu, care omoară pe orișicine este suspectat a fi în opoziție cu el. Cei mai mulți oameni nu sunt conștienți de adevărata semnificație a simbolului ocult, hexagrama, de pe steagul Israelului. Este un simbol al amalgamului; sinonim cu noua ordine mondială pe care aceștia intenționează să o materializeze și să o opereze din statul Israel. Evreii au lucrat timp de secole ca să țină această cunoștință departe de ochii populației. Prin acest lucru s-au asigurat că puterea spirituală va rămâne exclusiv în mâinile conducătorilor evrei, astfel încât aceștia să îți poată asuma statutul de Dumnezeu. Au folosit această putere pentru a-și grăbi materializarea planurilor lor, în multe feluri diferite: de la averi vaste și de neimaginat, până la blestemarea inamicilor lor. Când cineva crede în programul creștinismului, acesta se plasează sub controlul lor psihic, fiind deschis și vulnerabil blestemelor și manipulării lor spirituale. Dat fiind faptul că cunoștința spirituală a fost coruptă și scoasă din circulație, Gentilii care cad în plasa lor sunt complet neajutorați.

Evreii au infiltrat aproape toate societățile oculte și i-au amăgit pe Gentilii care sunt/erau membrii în Francmasonerie, Zorii de Aur și altele. Adolf Hitler era profund implicat în ocult; profesorul lui, Dietrich-Eckart, era membru în The White Order of Thule și era un Satanist dedicat. Când Hitler a văzut magnitudinea infiltrării Francmasoneriei și a altor societăți de către evrei, acesta le-a interzis, întrucât acestea erau o amenințare psihică puternică la adresa celui de-al Treilea Reich.

 

Întorcându-mă la Vechiul Testament din biblie, hai să aruncăm o privire la uciderile în masă și la tortura pe care popoarele gentile albe le-au avut de suferit, la mâna israeliților. Prin simpla citire a scripturilor, poți vedea limpede cine și ce sunt acești evrei:

Egiptenii – care făceau parte din Rasa Albă – au fost torturați și uciși de către evrei. Toiagul lui Moise și ”șarpele” reprezintă în adevăr șira spinării și șarpele kundalini. Șira, prin care kundalini urcă, mai este cunoscută și ca ”toiagul divin”.

Moise a ucis un egiptean, după ce s-a asigurat că nimeni nu îl vede:

Exod 2:11-12
11. În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre frații lui.

12. S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip.

”Dumnezeul” evreilor s-a asigurat că Faraonul Egiptului nu ascultă de Moise, astfel încât acesta să poate ucide egiptenii cu armatele lui. Un alt exemplu de genocid împotriva Rasei Albe:

Exod 7:5
Totuși, faraon n-are să v-asculte. Apoi Îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din tara Egiptului oștile Mele, pe poporul Meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăți.

Aceste versete arată clar că uciderea în masă a copiilor inocenți ai Gentililor Albi de către dumnezeul evreu a fost premeditată. Este mai mult decât evident cine este adevăratul ”ucigaș și mincinos încă de la începuturi”:

Exod 11:4-5
4. Moise a zis: „Așa vorbește Domnul: „Pe la miezul nopții, voi trece prin Egipt;
5. și toți întâii născuți din țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui faraon, care șade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râșniță, și până la toți întâii născuți ai dobitoacelor.

Exod 12:29-30
29. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâii născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță, și până la toți întâii născuți ai dobitoacelor.
30. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui, și toți egiptenii; și au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort.

”Dumnezeu” este gata să ucidă copiii egiptenilor albi, numai ca să arate ce deosebire face el între egipteni și evrei:

Exod 11:6-7
6. În toată țara Egiptului vor fi țipete mari, așa cum n-au fost și nu vor mai fi.
7. Dar dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba lui, ca să știți ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel.”

După ce ”Domnul” a împietrit inima lui faraon îndeajuns de mult, acesta ucide toți întâii născuți – copiii poporului egiptean, de Rasă Albă. Când acesta a terminat cu măcelul, ”nu era casă unde să nu fie un mort”. În final, acesta rămâne fără copii pe care să îi omoare, așa că trece la animale și ucide și toți întâii născuți ai acestora. Exod 12:29

După ce mai împietrește inima Faraonului de încă vreo câteva ori, ”Domnul” aruncă armata lui Faraon în mare. Exod 14:4-28

Filistenii, de Rasă Albă și ei:

 • Evreul David ucide 200 Gentili dintre filisteni: 1 Samuel 18: 22-30
 • Evreul David îl omoară pe Gentilul filistean Goliat: 1 Samuel 17
 • Filistenii măcelăriți de regele evreu Zedechia: 2 Împărați 18:8
 • Cu ajutorul ”Domnului”, evreul Samson se sinucide și împreună cu el omoară 3000 de filisteni, bărbați și femei, prin dărâmarea clădirii: Judecători 16:27-30

Gentilii canaaniții; israeliții au râvnit la țara lor, cum fac și cu Palestina din zilele noastre. Și istoria se repetă, în sensul că, în același fel în care îi torturează și îi măcelăresc astăzi pe palestinienii pentru a le fura țara, tot așa au procedat și cu canaaniții:

Numeri 21:3
Domnul a auzit glasul lui Israel și a dat pe canaaniți în mâinile lui. Israeliții i-au nimicit cu desăvârșire, pe ei și cetățile lor; și locul acela l-au numit Horma.
– dacă îi ceri ”Domnului” frumos, acesta va distruge orașe întregi pentru tine …

Alte popoare gentile:
Sub directivele lui dumnezeu, armata lui Moise i-a nimicit pe madianiți. Aceștia i-au ucis pe toți bărbații, însă au luat copiii și femeile ca prinși de război. Când Moise a aflat că aceștia au femeile în viață, le spune plin de furie: ”Cum? Ați lăsat cu viață pe toate femeile? Acum, dar, omorâți pe orice prunc de parte bărbătească și omorâți pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcându-se cu el; dar lăsați cu viață pentru voi pe toți pruncii de parte femeiască și pe toate fetele care n-au cunoscut împreunarea cu un bărbat.” Așa că, aceștia s-au întors și au făcut după cum le poruncise Moise (și, probabil, ”Domnul”), ucigând pe toată lumea cu excepția virginelor. Numeri (31:15-18) 31:1-54.

Dumnezeu le cere israeliților să ”șteargă pomenirea lui Amalec de sub ceruri”. Câteva sute de ani mai târziu, Domnul îi ordonă lui Saul să îi ucidă pe amaleciți ”să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii”. Deuteronomul 25:19; 1 Samuel 15:2-3

 • Ascultând de instrucțiile Domnului, Iosua și armata lui au trecut prin ascuțișul sabiei pe ”toți locuitorii din Ai”. Au fost omorâte 12.000 de persoane. Iosua 8:22-26
 • Dumnezeu îi măcelărește pe amoriți și îi mai și ”urmărește”, când aceștia încearcă să scape. După care, face să cadă din ceruri pietre mari și astfel ucide și mai mulți dintre aceștia. Iosua 10:10-11
 • Iosua, la comanda Domnului, îi ucide pe toți și toate la Macheda, inclusiv copiii și sugarii – sau, după cum narează biblia ”a nimicit cu desăvârșire tot ceea ce avea suflare, după cum poruncise Domnul”. Iosua 10:28-32
 • Toți oamenii din Ghezer – omorâți. Iosua 10:33
 • Toți locuitorii cetății Lachis – omorâți; ”toți cei ce se aflau în ea”. Iosua 10:32
 • Oamenii din Eglon – evreii i-au măcelărit în totalitate: un adevărat genocid. Iosua 10:36-37
 • Orașele Hebron și Debir au suferit aceiași soartă. Iosua 10: 38-39
 • Cades-Barnea, Gaza, Gosen: toate au fost atacate – în același fel în care arabii și palestinienii sunt atacați de evrei în zilele noastre – și toți locuitorii au fost uciși în masă. Iosua 10:40-42
 • Domnul mai dă ”în mâinile aleșilor lui” mai mulți oameni nevinovați. ”Au ucis atunci aproape zece mii de oameni din Moab, toți voinici și viteji, și n-a scăpat unul.” Judecători 3:28-29
 • 42.000 de eframiți sunt uciși în masă, doar pentru că nu pronunțau corect cuvântul ”șibolet”:

Judecători 3:29
atunci îi ziceau: „Ei bine, zi: Șibolet.” Și el zicea: „Sibolet”, căci nu putea să-l spună bine. Atunci bărbații Galaadului îl apucau și-l înjunghiau lângă vadurile Iordanului. Astfel au pierit în vremea aceea patruzeci și două de mii de bărbați din Efraim.

”Șibolet” este cuvântul de cod folosit în zilele noastre de francmasoni. Francmasoneria, la fel ca orice altă societate ocultă infiltrată de evrei, a ajuns să fie îmbibată cu tradițiile evreiești, iar ritualurile lor sunt folosite pentru reconstruirea ”Templului lui Solomon”, care în realitate este noua ordine mondială. Evreul Mayer Rothschild a infiltrat Francmasoneria în secolul al XVIII-lea și, cu fundamentul pe care acesta îl avea în ocultism, a introdus simbolismul ebraic și în această societate.

Există mult, mult mai multe exemple de ucidere în masă în biblia iudeo-creștină; ucidere în masă a popoarelor GENTILE. Această atitudine nu se diferențiază deloc de palestinienii pe care aceștia îi astupă cu buldozerele în casele lor, îi bombardează și îi măcelăresc în lagăre; inclusiv pe copiii acestora, a căror piele le-a fost arsă până la os și care în mod literal au fost fierți de vi, toate la mâna israeliților.

În adevăr, evreii râd la ignoranța Gentililor, care, au fost amăgiți până acolo încât sărbătoresc măcelul propriilor lor fraților. Imaginea Zeilor Gentililor a fost distrusă în mod sistematic, preoții și popoarele lor au fost ucise în masă, templele și locurile lor de închinare au fost rase de pe fața pământului, iar reputația lor a fost calomniată și ruinată. Au fost demonizați și etichetați ca ”diabolici” de către evrei, care mai apoi i-au înlocuit cu propriul lor ”dumnezeu”. Un exemplu mai recent este ceea ce aceștia au făcut cu imaginea lui Adolf Hitler, care li s-a opus pe față; acum gândește-te la cât mai multă ură au avut ei pentru Zeii Gentililor.

Acest citat, extras din Enciclopedia Catolică, este foarte relevant:
„În același fel grecii și romanii și-ar fi venerat divinitățile, socotindu-le ca fiind bune. Însă Scripturile Creștine declară că toți Zeii Gentililor sunt Demoni”

Enciclopedia Catolică: Închinarea Diavolului

DEMONII SUNT ZEII GENTILILOR!!!!

Evreii știu că Isus Hristos este fictiv. Tot ceea ce au în biblia iudeo-creștină a fost furat și corupt (tipic evreilor, care nu au o cultură proprie) din religiile păgâne care i-au precedat. Spre exemplu, ”Abraham” este o anagramă pentru ”Brahma”; în sanscrită, Brahma înseamnă multitudine. Evreii s-au perindat la un moment dat și prin India Antică. Unii creștini idioți cred că Isus a fost Arian. Acest lucru nu are cum să fie adevărat sub absolut nicio formă. Din învățăturile lui, reiese clar că acesta a fost un evreu comunist pe cinste. Paralelele lui cu comportamentul tipic evreiesc sunt mai mult decât evidente; acesta a fost o victimă profesională; tuturora trebuie să le pară rău și toată lumea trebuie să își ceară scuze. Acesta a cauzat tot felul de războaie și alte tragedii, însă, ca orice alt evreu respectat, întotdeauna iasă nevinovat. A fost circumcis și botezat în templu în ziua a 8-a de către un rabin, în acord cu legea iudaică din acele timpuri: Luca 2:21-22. Linia genealogică a părinților lui merge înapoi până la regele David; aceștia au sărbătorit paștele evreiesc: Luca 2:41. Trebuie să ai în vedere întreaga biblie și mesajul din ea. Acest mesaj este unul comunist și de distrugere și înrobire a popoarelor Gentililor, de la început până la sfârșit. Anumite versete din biblie au fost copiate cuvânt cu cuvânt din alte religii și din alte scrieri. Biblia a fost rescrisă de multe, multe ori; Consiliul din Trenet este un bun exemplu.

Învățăturile lui Isus sunt menite să îi pregătească pe amăgiți pentru noua ordine mondială a comunismului, în care oamenii vor fi indexați cu coduri de bare – asta dacă nu se trezesc din timp la adevăr:

 • Trupul tău nu îți aparține; este proprietatea ”domnului” (în comunism, trupul tău este proprietatea statului)
 • Nu poți avea pofte sexuale, căci dacă ai, atunci proprietarul corpului tău va face exact ceea ce poftește cu el – adică îl va ”arunca în Iad” (uite cum domnesc prin teroare!) Matei 5:27-30
 • ”domnul” are control peste toate posesiile și peste toate relațiile tale personale: Matei 19:9. (în comunism, statul are control asupra a tot ceea ce ai)
 • Nu ai libertate de exprimare – la fel ca și în comunism. Matei 5:33-37; 12:36
 • Nu te apăra și nu contraataca niciodată; fi un sclav perfect: Matei 5:39-44; Luca 6:27-30; 6:35
 • Cei blânzi sunt cei mai buni sclavi; ”blând” înseamnă ”submis”: Matei 5:5
 • Trăiește pentru moartea ta; nu te preocupa de viața pe care o ai acum. Acest lucru este clasic pentru buna funcționare a unui stat de sclavi. Nu se merită să lupți pentru viața ta. Matei 5:12; Luca 12:51-53
 • Permite haosului să domnească. Matei 18:21-22
 • Nu deține nicio proprietate. Matei 19:21-24; Marcu 12:41-44; Luca 6:20; 6:24; 6:29-30
 • Abandonează-ți familia – ”tată, mamă, soră și frate” – aceasta este și cerința statului totalitarist, care îi premiază pe aceia care își dau propria familie pe mâna securității, pentru a fi executați. Matei 19:29
 • Cu cât mai multă sclavie și servitudine, cu atât statul de sclavi este mai efectiv: Exod 21:7; Exod 21:20-21; Leviticul 25:44-46; Luca 12:47; Efeseni 6:5; Coloseni 3:22; 1 Timotei 6:1; Titus 2:9-10; 1 Petru 2:18
 • Nazarineanul, la fel ca învățăturile din Vechiul Testament, cere o supunere completă și absolută și a împuternicit acest concept prin frică și teroare. Preoții amăgesc congregațiile în a crede că ”isus te iubește”. În cazul în care încerci să le areți adevărata față a bibliei și a lui Isus, aceștia urlă și te acuză că ”scoți lucrurile afară din context”, când, în adevăr, ei sunt aceia care pierd întreg mesajul fiind în totalitate ”afară din context”
 • Nazarineanul nu a învățat niciodată omenirea despre independență și progres. Creștinii trâmbițează la nesfârșit despre vindecările pe care acestea le-a făcut; însă el nici nu a învățat niciodată pe nimeni cum să se vindece pe ei înșiși și nici cum să înțeleagă natura bolilor. Acesta s-a înconjurat mai tot timpul cu ignoranții și servilii. Religia creștină îi ridică în slăvi pe cei debili mintal. Acesta NU este deloc un concept nou; bisericile creștine nu s-au schimbat prea mult în ultimii 1500+ ani. Pe lângă asta:
  • Isus a furat (Luca 19: 29-35; Luca 6: 1-5),
  • A mințit (Matei 5:17; 16:28; Apocalipsa 3:11)
  • A susținut uciderile (Luca 19:27)

Acestea toate pregătesc terenul pentru haos. Numeroasele contradicții din biblie au dezbinat Rasa Albă și i-au sculat la război pe Arieni, unii împotriva altora – după cum se și intenționa. Haosul este necesar pentru ca o revoluție comunistă să aibă succes. Întregul mesaj din biblia iudeo-creștină este un plan bine structurat pentru comunism. Permite ca infracțiunile și crimele să iasă de sub control, și populația nebănuitoare și neștiutoare o să cadă direct în plasa evreilor, fiind gata să renunțe imediat la drepturile lor, în favorul unor legi ultra stricte. Evreul creează problema, după care te înghesuie cu soluția lui evreiască.

Creștinii s-au dezbrăcat de orice putere și înțelegere ocultă, au finanțat și au lucrat neobosiți pentru toate acestea timp de secole, iar acum vin și dau vina pe ”diavol”. Nu pot vedea că adevărata problemă este ”dumnezeul” căruia au fost amăgiți să se închine, împreună cu nazarineanul fictiv – care se nu este nimic altceva decât o simulare a unui sacrificiu uman. Evreii au folosit puterea ocultă timp de secole, pentru a-și avansa agenda. Gentilul de rând este neajutorat în fața magiei negre, deoarece a fost amăgit de către evrei să creadă că ”va fi aruncat în Iad” dacă se apucă să studieze ocultismul.

Cunoștința ocultă poate fi folosită de orișicine, în orice scop. Cel cu adevărat diabolic este tatăl înșelăciunii și a minciunilor; el este acela care ”amăgește lumea” cu adevărat. Plătind prețul pentru propria ta damnare este principala temă aici. NUMELE LUI *NU* ESTE SATAN/LUCIFER, CI YAWEH/IEHOVA!!

 

Ce a avut Adolf Hitler de spus despre creștinism:

Vorba vine că Hitler ar fi fost creștin – un romano-catolic până în ziua în care a murit. În fapt, Hitler a respins creștinismul.
Cartea Hitler’s Secret Conversations 1941-1944, publicată de Farrar, Straus și Young, Inc.; prima ediție 1953, conține dovezi definitive cu privire la adevăratele opinii ale lui Hitler. Cartea a fost publicată în Britania, sub titlul Hitler’s Table Talk 1941-1944, titlu care a fost folosit în Statele Unite de Oxford University Press, ediție în broșură.

 

Cele de mai jos sunt toate citate din scrierile lui Adolf Hitler:

În noaptea dintre 11-12 iulie 1941:

”Socialismul Național și religia nu pot exista împreuna … Cea mai grea lovitură pe care a primit-o vreodată omenirea, a fost apariția creștinismului. Bolșevismul este copilul legitim al creștinismului. Ambele sunt invenții ale evreilor. Minciuna deliberată pe chestiunea religiei a fost introdusă în lume de creștinism … Să nu se mai spună că creștinismul a dăruit omului viața sufletească, deoarece evoluția s-a găsit în ordinea naturală a lucrurilor” (p 6, 7)

10 octombrie, 1941 la amiază:

”Creștinismul este o rebeliune împotriva legii naturale, un protest împotriva naturii. Privit prin logica lui extremă, creștinismul ar însemna cultivarea sistematică a falimentului uman.” (p 43)

14 octombrie 1941, la amiază:

”Cel mai bun lucru este să lași creștinismul să moară de o moarte naturală … Când înțelegerea universului va fi larg răspândită … doctrinele creștine vor fi condamnate pentru absurditate … creștinismul a atins apogeul absurdității … Iar acesta este motivul pentru care, într-o zi, structura lui se va prăbuși … singura cale de a te descotorosi de creștinism este îl lași să moară puțin câte puțin … creștinismul cel mincinos … Vom mai vedea noi, căci bisericile nu pot răspândi în public învățături care intră în conflict cu interesele Statului.” (p 49-52)

19 octombrie 1941, noaptea:

”Motivul pentru care lumea antică a fost atât de pură, luminoasă și senină, este pentru că nu a știut nimic despre cele două calamități: sifilisul și creștinismul.”

21 octombrie 1941, la amiază:

”Inițial, creștinismul nu a fost decât o încarnare a bolșevismului, distrugătorul … Falsificarea decisivă a doctrinei lui Isus a fost lucrarea Sfântului Pavel. Acesta s-a dăruit lucrării lui … în scopul exploatării personale … N-a mai văzut lumea, purtat chiar în mijlocul Evului Mediu, același sistem vechi de martiri, torturi, pisălogi? În vechime, a fost în numele creștinismului. Astăzi este în numele bolșevismului. Instigatorul de ieri a fost Saul: instigatorul de astăzi este Mardochai. Saul a fost schimbat în Sf. Pavel, iar Mardochai în Karl Marx. Prin exterminarea acestui parazit, vom face un favor omenirii, despre care soldații noștri nu pot avea nicio idee.” (p 63-65)

13 decembrie 1941, miezul nopții:

”Creștinismul este invenția unor creiere bolnave: nu ți-ai putea imagina nimic mai idiot, și nimic mai indecent, pentru a transforma ideea Dumnezeirii într-o bătaie de joc … Când totul este spus, nu avem nici un motiv să ne dorim ca italienii sau spaniolii să se elibereze de drogul creștinismului. Hai să fim singurul popor care este imunizat împotriva acestei boli.” (p 118, 119)

14 decembrie 1941, la amiază:

”Kerrl voia să încerce o sinteză între Socialismul Național și creștinism. ”Nu cred că acest lucru este posibil, și obstacolul îl văd chiar în creștinism … creștinismul pur – creștinismul catacombelor – este preocupat de traducerea doctrinelor creștine în fapte. Acest lucru conduce destul de ușor la anihilarea neamului omenesc. Este pur și simplu bolșevism cordial sub o beteală de metafizică.” (p 119, 120)

9 aprilie 1942, la cină:

”Este ceva foarte nesănătos în tot acest creștinism …” (p 339)

27 februarie 1942, la amiază:

”Ar fi dizgrațios să apar posterității ca un bărbat care a făcut concesii în acest domeniu. Realizez că omul, în imperfecțiunea lui, poate comite nenumărate erori – dar să mă dedic erorilor în mod deliberat, acesta este un lucru pe care nu îl pot face. Personal, nu voi cădea niciodată de acord cu minciuna creștinismului. Epoca noastră, până în 200 de ani, cu siguranță va cunoaște sfârșitul bolii creștinismului … Regretul meu va fi acela că nu am putut … vedea cu ochii mei acest lucru.” (p 278)

Învață adevărul: vizitează Creștinismul Expus pentru dovada că evreii au furat tot ceea ce au, din alte religii care au precedat iudeo-creștinismul cu sute și mii de ani. Acest lucru le este atât de tipic, încât aceștia nu pot și niciodată nu au putut crea nimic de la ei înșiși.

Mai multe dovezi cum că iehova/yaweh este cu adevărat cel diabolic, pot fi găsite în grimoarele cu magie neagră, scrise și promovate de evrei, folosite de rabinii ortodocși și date Gentililor pentru a-și blestema, calomnia și blasfemia proprii lor Zei, în numele lui iehova. ”Yaweh/iehova” este folosit de către evrei în lucrările lor de magie neagră. Aceia care nu sunt familiarizați cu puterea ocultă – pe care evreii au folosit-o de altfel, și pe care aceștia se luptă să o țină departe de populația ignorantă – se află în totalitate la cheremul și la mila lor. Puterile minții sunt folosite în războiul spiritual, război în care antrenamentul fizic nu reprezintă absolut nicio amenințare. Evreii trebuie învinși atât în astral cât și în lumea fizică.